การโฆษณา
เรื่องราวและบทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ พ.ศ. 1946-1992 โดย Charles Bukowski

การไม่มีฮีโร่ เรื่องราวและบทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (พ.ศ. 1946-1992)

ไฮน์ริช คาร์ล บูโควสกี (ค.ศ. 1920-1994) เป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่เกิดในเยอรมนี และถือว่าเป็นหนึ่งใน "กวีต้องสาป" คนสุดท้ายเนื่องจาก...

Fernando Savater: นักปรัชญาคนปัจจุบัน

Fernando Savater: นักปรัชญาคนปัจจุบัน

นับตั้งแต่มีการสร้างสรรค์ ปรัชญาในฐานะหลักคำสอนได้พยายามจัดระเบียบความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงและความหมายของการกระทำ...