Carmen Guillén

ตั้งแต่วัยเยาว์ หนังสือเป็นเพื่อนคู่ใจของฉันเสมอ ทำให้ฉันหลบภัยในโลกของหมึกและกระดาษ ในฐานะคู่ต่อสู้ ฉันเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขัน แต่ฉันพบความปลอบใจและสติปัญญาในวรรณคดีมาโดยตลอด ขณะทำงานเป็นผู้สอน ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการชี้นำเยาวชนให้หันมารักการอ่าน และปลูกฝังคุณค่าของหนังสือดีๆ ให้พวกเขา รสนิยมทางวรรณกรรมของฉันผสมผสาน ฉันพอใจกับทั้งความสมบูรณ์ของความคลาสสิกและความสดใหม่ของเสียงใหม่ๆ ที่ปรากฏในแวดวงวรรณกรรม ผลงานแต่ละชิ้นเป็นหน้าต่างสู่มุมมองใหม่ โลกใหม่ การผจญภัยครั้งใหม่ แม้ว่าฉันจะตระหนักถึงการใช้งานจริงของ eBook และวิธีที่พวกเขาปฏิวัติการอ่าน แต่ก็มีบางอย่างที่มีเสน่ห์ชั่วนิรันดร์เกี่ยวกับเสียงกรอบแกรบของหน้าที่ถูกพลิกและกลิ่นอันละเอียดอ่อนของหมึกบนกระดาษ เป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่ eBook ไม่สามารถทำซ้ำได้ ในการเดินทางวรรณกรรมของฉัน ฉันได้เรียนรู้ว่าหนังสือทุกเล่มมีเวลาและสถานที่ของมัน ความคลาสสิกที่ดีสามารถเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ในช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง ในขณะที่วรรณกรรมแปลกใหม่สามารถเป็นประกายที่จุดประกายจินตนาการได้ ไม่ว่ารูปแบบจะเป็นเช่นไร สิ่งสำคัญคือเรื่องราวจะพูดกับเรา สื่อถึงเรา และท้ายที่สุดก็เปลี่ยนแปลงเราด้วย

Carmen Guillén ได้เขียนบทความแล้ว 352 บทความตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014