ข่าวการ์ตูน

ActualidadComic เป็นเว็บไซต์ที่อุทิศให้กับโลกแห่งการ์ตูน ปัจจุบันรวมอยู่ในส่วนการ์ตูนและมังงะของ Actualidadliteratura.com

Actualidad Comic ได้เขียนบทความ 117 บทความตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015