மாட்ரிட் புத்தகக் கண்காட்சியின் 81வது பதிப்பு. ஒரு நாளின் நாளாகமம்

மாட்ரிட் புத்தகக் கண்காட்சியின் 81வது பதிப்பு மே 27 முதல்...

ஆமை சூழ்ச்சி. விமர்சனம்

பெனிட்டோ ஓல்மோவின் நாவலின் பெரிய திரையின் தழுவல், தி டர்டில் மேனுவர், இப்போது வெளியிடப்பட்டது…

விளம்பர

மாட்ரிட்டில் ஜேம்ஸ் எல்ராய் தனது புதிய நாவலான பீதியுடன்

நான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்கிறேன், ஆனால் இல்லை. ஜேம்ஸ் எல்ராய் தனது புதிய நாவலான பீதியை வழங்க ஸ்பெயினுக்குத் திரும்பினார்.

மாட்ரிட் புத்தகக் கண்காட்சி. ஒரு பயணத்தின் வரலாறு

மாட்ரிட் புத்தகக் கண்காட்சியின் 80 வது பதிப்பு 10 ஆம் தேதி முதல் 26 ஆம் தேதி வரை நடந்தது ...

ஸ்பெயினின் வரலாற்று புத்தகங்கள்

ஸ்பெயினின் வரலாற்று புத்தகங்கள்

ஸ்பானிஷ் பேசும் இணைய பயனர் "ஸ்பானிஷ் வரலாற்று புத்தகங்களுக்கான" தேடலை ஆராயும்போது, ​​நெட்வொர்க் பெரெஸ் போன்ற எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை வழங்குகிறது ...

புத்தக நாளில் கொடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்

புத்தக நாளில் கொடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள்

ஒரு புத்தகம் ஒரு சிறப்பு பரிசாக மாற புத்தக நாள் சரியான நேரம். மேலும், வழங்கியவர் ...

வீட்டில் புத்தக தினத்தை கொண்டாடுவது எப்படி

வீட்டில் புத்தக தினத்தை கொண்டாடுவது எப்படி

புத்தகத்தின் நாள் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் வாசகர்களால் மிகவும் பாராட்டப்பட்ட ஒன்றாகும். ஏப்ரல் 23 அன்று, அந்த தேதி ...

சிறப்பு ஜோ நெஸ்பே. மாட்ரிட்டில் ஹாரி ஹோலை உருவாக்கியவருடன். பதிவுகள்

ஜோ நெஸ்பே இந்த நாட்களில் கெட்டாஃப் நீக்ரோவில் இருந்தார், அதன் XII பதிப்பில் நேற்று மூடப்பட்டது, அது ...

ஜேவியர் செர்காஸுக்கு பிளானெட்டா விருது 2019. இறுதி: மானுவல் விலாஸ்

நேற்றிரவு பிளானெட்டா பரிசு 2019 வழங்கப்பட்டது, இது எழுத்தாளர் ஜேவியர் செர்காஸ் தனது டெர்ரா ஆல்டா நாவலுடன் வென்றது. தி…

லிபர் 2019 ஐ துவக்குகிறது. பீட்ரிஸ் ஓசஸ் மற்றும் அவரது எரிக் வோக்லருடன்

சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி, லிபர் 19, தற்போது மாட்ரிட்டில் உள்ள IFEMA இல் நடைபெறுகிறது. நேற்று நான் ...