சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்

பேச்சின் புள்ளிவிவரங்களைப் பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அவை கவிதைகளில் மிகவும் பொதுவானவை, உண்மையில் அவை பெரும்பாலும் அதை உணராமல் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, நூல்களுக்கு உருவத்தை தாண்டி அல்லது அது அளிக்கும் உணர்வைத் தாண்டி வித்தியாசமான அழகைக் கொடுக்கின்றன. உண்மையில், அவை கவிதைக்கான ஒரு கருவி மட்டுமல்ல, அவை மற்ற இலக்கிய வகைகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஆனால், பேச்சின் புள்ளிவிவரங்கள் என்ன? எத்தனை உள்ளன? இவை அனைத்தும், உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள், இன்று நாங்கள் உங்களுடன் விவாதிக்கப் போகிறோம், இதன் மூலம் அவர்களின் கருத்து அல்லது வெவ்வேறு இலக்கிய நூல்களில் அவற்றை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

பேச்சின் புள்ளிவிவரங்கள் என்ன

இலக்கிய புள்ளிவிவரங்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் பேச்சின் புள்ளிவிவரங்கள் இதைவிட வேறு ஒன்றும் இல்லை கருவிகள் அல்லது சொற்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகள். அவர்கள் அப்படி அழைக்கப்படுகிறார்கள், ஏனெனில் இந்த புள்ளிவிவரங்கள் என்னவென்றால், வார்த்தைகள் அழகு, வெளிப்பாடு, வாழ்க்கையை பெறுகின்றன… வேறுவிதமாகக் கூறினால், அந்த வார்த்தைகள் உற்சாகமடைகின்றன, ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன, பயமுறுத்துகின்றன… வாசகர் அல்லது அவற்றைக் கேட்கும் கேட்பவர்.

பொதுவாக, இதை அடைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்களை எடுக்கும், ஏனெனில் இது சொற்றொடர்களின் உருவாக்கம் அல்லது இந்த விளைவை அடையும் சொற்களின் கலவையாகும்.

கூடுதலாக, பலர் அங்கீகரிக்காத ஒன்று, இருப்பினும் சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள் கவிதையுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையவை, உண்மை வேறுபட்டது. நாடகம், கட்டுரை அல்லது கதை போன்ற பிற வகைகளிலும் இவை இருக்கலாம். மேலும், பேச்சுவழக்கு மொழியில் கூட இலக்கிய நபர்களின் பிரதிநிதித்துவங்களை, வெளிப்பாடுகள் அல்லது திருப்பங்களுடன் காணலாம்.

ஆனால் இந்த புள்ளிவிவரங்கள் என்ன? அவற்றைப் பற்றி நாங்கள் கீழே பேசுகிறோம்.

பேச்சின் புள்ளிவிவரங்கள் என்ன

பேச்சு புள்ளிவிவரங்களின் வகைகள் (மற்றும் அவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகள்)

தற்போது, ​​உள்ளன 250 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு புள்ளிவிவரங்கள், அவர்களில் பலர் இன்று இலக்கியத்தின் "அறிஞர்கள்" அல்லாதவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தெரியவில்லை. ஆகையால், அவை அனைத்தையும் பற்றி பேசுவது மிகவும் சிக்கலானது, ஏனென்றால் நாங்கள் உங்களைத் தாங்குவோம். ஆனால் கவிதை அல்லது விவரிப்பு என இலக்கியத்தில் மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் பொதுவான சிலவற்றைப் பற்றி நாம் கருத்து தெரிவிக்கலாம். அவை இவை:

உருவகம்

உருவகத்தை a என்று புரிந்து கொள்ளலாம் கருத்துக்கள், யோசனைகள் போன்ற இரண்டு படங்களுக்கிடையில் செய்யப்படும் ஒற்றுமை.

உதாரணமாக:

"அவன் கண்கள் இருள்." இந்த விஷயத்தில், கண் நிறம் கருப்பு நிறமாக இருப்பதை இது குறிக்கிறது, ஆனால் அவர் உண்மையில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை, ஆனால் கவிதை ரீதியாக (அல்லது சோனிகலாக) இதைச் சொல்கிறார், ஆனால் உரைக்கு அழகு சேர்க்கிறார்.

பேச்சு புள்ளிவிவரங்களின் வகைகள் (மற்றும் அவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகள்)

ஒத்த அல்லது ஒப்பீடு

இது முந்தையதைப் போன்றது, ஆனால் உண்மையில் வேறுபட்டது. இது ஒரு தயாரிப்பதை குறிக்கிறது இரண்டு கூறுகளின் உறவு மற்றும் அவற்றை ஒப்பிடக்கூடியவற்றில் சொல்வது.

உதாரணமாக:

"இது பனி போல குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது."

"அது அதன் இரையில் கழுகு போல அவன் மீது விழுந்தது."

இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், என்ன செய்யப்படுகிறது என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டை தெளிவாகக் கொடுக்கும் வேறொன்றோடு ஒரு செயலை அல்லது ஒரு வழியை ஒப்பிடுவதே செய்யப்படுகிறது. இந்த பேச்சு எண்ணிக்கை அந்த ஒப்பீட்டைத் தூண்டுவதற்கு நபரை அனுமதிக்கிறது, இதனால் அவர்கள் எப்படி உணர வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அளிப்பதன் மூலம் அந்த "உணர்வுகளை" அனுபவிக்க முடியும்.

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: ஆளுமை

ஆளுமை என்பது பேச்சின் மிகவும் பயன்படுத்தப்படும் நபர்களில் ஒன்றாகும். ஏனெனில் அது செய்யப்படுகிறது ஆளுமை என்பது ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு குறிக்கோளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. உதாரணமாக:

"கார் புகார் இருந்தது."

"அலாரம் கத்தியது."

மென்மையான காற்று.

உண்மையில் நாம் கூறிய எதுவும் அதைச் செய்ய முடியாது, ஆனால் அதை நூல்களில், குறிப்பாக கதைகளில் (கற்பனையில், எடுத்துக்காட்டாக, அல்லது புனைகதைகளில்) பார்ப்பது பொதுவானது.

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: ஹைபர்பேடன்

ஹைபர்பேட்டன் உண்மையில் ஒரு சொற்களின் வரிசையை மாற்றும் சொல்லாட்சிக் கலை. இது கவிதைகளில் பொதுவான ஒன்று, ஏனெனில் அந்த வகையில் ஒரு ரைம் அல்லது மீட்டரைக் கூட உருவாக்குவது எளிது. ஆனால் ஒரு முன்மாதிரி வைக்க நாம் இதற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. உண்மையில், ஸ்டார் வார்ஸ், யோடாவிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாத்திரம் உள்ளது, அவர் சொற்களின் வரிசையை மாற்றுகிறார், யார் அதை உணராமல், ஒரு ஹைபர்பேட்டன் என்றால் என்ன என்பதைக் காட்டுகிறது.

இந்த புள்ளிவிவரத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

"நான் சரியாக நினைவில் வைத்திருந்தால்…". அதற்கு பதிலாக "நான் சரியாக நினைவில் வைத்திருந்தால் ...".

"அவர் திரும்பி வருவார் என்று நான் பயப்படுகிறேன்." "அவர் திரும்பி வருவார் என்று நான் பயப்படுகிறேன்" என்பதற்கு பதிலாக.

பேச்சு புள்ளிவிவரங்களின் வகைகள் (மற்றும் அவற்றின் எடுத்துக்காட்டுகள்)

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: ஓனோமடோபாயியா

பேச்சு புள்ளிவிவரங்களில் ஓனோமடோபாயியா குறிக்கிறது ஒரு ஒலியின் எழுதப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நாய் குரைக்கும் போது, ​​அது "வாவ்" அல்லது ஒரு பொத்தானை "கிளிக்" செய்யும் போது செல்கிறது. அவை அந்த நபரைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் அவர்களின் மனதில் அதே ஒலியை அனுபவிப்பதற்கும் வழிகள், மேலும் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வளமாகும், குறிப்பாக விவரிப்பு.

முரண்

முரண்பாடு என்பது இலக்கிய நூல்களில் மட்டுமல்ல, அன்றாட வாழ்க்கையிலும், நம் உரையாடல்களின் மூலம் நாம் மிகவும் நினைவில் வைத்திருக்கும் ஒன்று. இவை மற்ற நபரை முன்னிலைப்படுத்த விரும்பும் சொற்றொடர்கள், ஆனால் அவர்களை அவமதிக்காமல், ஆனால் வழக்கமான சொற்களைப் பயன்படுத்தி, கோபத்தின் ஒரு முத்திரை அவர்கள் மீது வீசப்படுகிறது.

உதாரணமாக:

"நீங்கள் என்னை அழைப்பதற்காக நான் காத்திருந்தபோது நான் மதியத்தை அனுபவித்தேன்." இந்த விஷயத்தில், ஒருபோதும் வராத அழைப்புக்காகக் காத்திருந்த பிற்பகலில் கவனம் செலுத்த முற்படுகிறது, அது மறைமுகமாக, சலிப்பை ஏற்படுத்தியது.

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: ஹைப்பர்போல்

இந்த எண்ணிக்கை a எதையாவது மிகைப்படுத்துதல் அல்லது மிகைப்படுத்துதல். உதாரணமாக:

"நான் உங்கள் மன்னிப்பை ஆயிரம் முறை கேட்டுள்ளேன்." உண்மையில் அது இருக்கும் சரியான எண்ணாக இருக்கக்கூடாது.

"எல்லையற்ற மற்றும் அதற்கு அப்பால்." இது பெரும்பாலும் ரொமான்ஸில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வெளிப்பாடு (இது குறித்த முதல் குறிப்பு "டாய் ஸ்டோரி" திரைப்படத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம்) ஆனால் உண்மையில் முடிவிலிக்கு அப்பால் செல்வது சாத்தியமில்லை.

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: அனஃபோரா

அனஃபோரா உண்மையில் எழுதப்பட்ட வாக்கியம் அல்லது பத்திக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்காக சில சொற்களின் மறுபடியும் ஆகும்.

உதாரணமாக:

அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் எல்லாவற்றையும் சரியாகச் செய்கிறார். அவர், எப்போதும் அவரை.

ஒதுக்கீடு

இது முந்தைய விஷயத்தைப் போலவே சொற்களின் அல்ல, மறுபடியும் மறுபடியும் குறிக்கிறது ஒரு ஒலி அல்லது பல ஒத்தவை. இந்த விஷயத்தில், நீங்கள் ஒரே எழுத்துக்களைக் கொண்ட சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் போலாகும். உதாரணத்திற்கு:

"இரவு நேர பறவைகளின் பிரபலமற்ற கும்பல்". நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, இங்கே டர் மீண்டும் மீண்டும், கும்பல் மற்றும் இரவில், மற்றும் படிக்கும்போது, ​​உரை அழகு மற்றும் வெளிப்பாட்டுத்தன்மை கொண்டது.

சொல்லாட்சி புள்ளிவிவரங்கள்: ஆக்ஸிமோரன்

இந்த சிறிய-அறியப்பட்ட ஆனால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணிக்கை உண்மையில் ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு முரண்பாட்டை அல்லது முரண்பாட்டை உருவாக்கும் ஒரு வழியாகும்.

உதாரணமாக:

"குறைவே நிறைவு".

"காது கேளாத ம silence னம்."

"அமைதியாக கத்துகிறது."

இறுதியாக, நாங்கள் உங்களை விட்டு விடுகிறோம் பட்டியல் ஸ்பானிஷ் மொழியில் இருக்கும் அனைத்து சொல்லாட்சிக் கலை புள்ளிவிவரங்கள்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.