John Ortiz

Kandidatexamen, nämna språk och litteratur, från Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Universitetsprofessor i ordförandena för historia, spansk och latinamerikansk litteratur samt musik (harmoni och gitarrspel). Kandidatexamen, nämna språk och litteratur, (Udone). Universitetsprofessor i litteratur, historia och musik. Jag arbetar som författare och sticker ut i poesi och urbana berättelser. Några av mina böcker är: "Transeúnte", berättelser; "Bodies on the shore", diktsamling. Jag fungerar också som innehållsskapare och textredigerare.