M. Zgjebe

Novelist dhe shkrimtar. I dua historitë e mira, fuqia e fjalëve dhe përzierjet e zhanreve. Unë lëviz midis fantazisë, trillimit shkencor, dramës, komedisë, trillimit historik, romanit psikologjik, tmerrit, epikës dhe historisë paranormale. Unë aspiroj të shkruaj librat që do të doja të lexoja. Mund të më ndiqni në: https://twitter.com/M_Escabias.

M. Escabias ka shkruar 27 artikuj që nga marsi 2018