Actualidad Comic

ActualidadComic ishte një faqe interneti kushtuar botës së komikeve. Aktualisht është i integruar në seksionin komik dhe manga të Actualidadliteratura.com