Belen Martin

Sem samozaposlena, učiteljica španščine in vedno napišem manj, kot bi si v resnici želela. Študirala sem španščino: jezik in književnost na Univerzi Complutense v Madridu, nato pa sem tam opravila magisterij iz španščine kot drugega jezika. Rad imam svoj jezik in hispansko kulturo in nikoli ne rečem ne dobri skrivnosti ali grozljivi zgodbi. Poleg pisanja študiram kriminologijo.