අවුෂ්විට්ස් නිදහස් වීමේ සංවත්සරය ගැන පොත් 6ක්

Auschwitz යනු මානව වර්ගයාගේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කම්පන සහගත භීෂණයට සමාන පදයකි. අද සනිටුහන් කරන්නේ…

publicidad

විවිධ ප්‍රභේදවල වෙනත් කියවීම්. තෝරා ගැනීම

ප්‍රබන්ධ හෝ ඊට වඩා සාහිත්‍යමය කියවීම් හැර වෙනත් කියවීම් ඇත, ඒවා විටින් විට අපට බ්‍රවුස් කිරීමට අවශ්‍ය විය හැක...

සදාකාලික එළිපත්ත

සදාකාලික එළිපත්ත

ත්‍රෙෂෝල්ඩ් ඔෆ් එටර්නිටි යනු සම්මානලාභී බ්‍රිතාන්‍ය ලේඛක කෙන් ෆොලෙට්ගේ සමකාලීන ඓතිහාසික ප්‍රබන්ධ නවකතාවකි. එය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී…