කීනු රීව්ස් කලාකරුවන්ගේ පොත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා හොලිවුඩ් ප්‍රකාශන ආයතනයක් විවෘත කරයි

අපට නව ප්‍රකාශකයෙකු සිටී! කීනු රීව්ස් සුළුතර ප්‍රේක්ෂකයින් සඳහා කලාකරුවන්ගේ පොත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා හොලිවුඩයේ ප්‍රකාශන ආයතනයක් විවෘත කරයි.

ප්‍රකාශන දැවැන්තයා වන රැන්ඩම් හවුස් එඩිසියොන්ස් බී මිලදී ගනී

දිනකට ප්‍රකාශන දැවැන්තයා වන රැන්ඩම් හවුස් විසින් එඩිසියොන්ස් බී යූරෝ මිලියන 40 කට මිලදී ගෙන ඇත. 2014 දී එය දැනටමත් ප්‍රිසා සමූහයෙන් ඇල්ෆගුවාරා 72 කට මිලදී ගෙන ඇත.

සාහිත්‍ය පුවත් Seix Barral: 2017 පෙබරවාරි

පෙබරවාරි මාසය සඳහා ඔවුන් අපට ඉදිරිපත් කරන සාහිත්‍ය නවකතා මේවායි. දැනටමත් ජනවාරි සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඒවාට තවත් නව විශේෂාංග 4 ක් එක් කර ඇත.

සාහිත්‍ය පුවත් Seix Barral: 2017 ජනවාරි

කතුවැකිය සෙක්ස් බැරල් විසින් ලබන ජනවාරියේදී අප වෙත ගෙන එන ප්‍රවෘත්ති මේවාය: “සම්පූර්ණ වැඩ” සහ “යුද්ධයක් සඳහා පෙරවදන” යනාදිය.

කෙටිකාලීන ප්‍රකාශන ආයතනය සහ එහි කෙටිකතා විකුණුම් යන්ත්‍ර

කෙටිකතා සඳහා විකුණුම් යන්ත්‍ර සමඟ කෙටි සංස්කරණ ප්‍රකාශකයාගේ මුලපිරීම ප්‍රංශයේ විශාල සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇත. ඉක්මන් සාහිත්‍යය අත ළඟ.

සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් සඳහා සෙක්ස්-බැරල් පුවත්

සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාස සඳහා සාහිත්‍ය ප්‍රවෘත්ති මොනවාදැයි කතුවැකිය වන සෙක්ස්-බැරල් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.