එම්. එස්කාබියාස්

නවකතාකරුවා සහ ලේඛකයා. මම හොඳ කතා වලට, වචනවල බලය සහ ප්‍රභේද මිශ්‍රණයට කැමතියි. මම මන fant කල්පිතය, විද්‍යා ප්‍රබන්ධ, නාට්‍ය, හාස්‍යය, historical තිහාසික ප්‍රබන්ධ, මනෝවිද්‍යාත්මක නවකතාව, භීෂණය, වීර කාව්‍යය සහ අද්භූත කතාව අතර ගමන් කරමි. මම කියවීමට කැමති පොත් ලිවීමට කැමැත්තෙමි. ඔබට මාව අනුගමනය කළ හැකිය: https://twitter.com/M_Escabias.

එම්. එස්කාබියාස් විසින් 27 මාර්තු මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත