ඩියාගෝ කලටයුඩ්

හිස්පැනික් පිලිවෙල පිළිබඳ උපාධිය. ලිවීමට දැඩි ඇල්මක් දැක්වූ මම ආඛ්‍යාන හා නිර්මාණාත්මක ලිවීමේ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය කළෙමි. කුඩා කල සිටම මම සාහිත්‍යයට කැමතියි, එබැවින් මෙම බ්ලොග් අඩවියෙන් ඔබට නවකතාවක් ලිවිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ හොඳම උපදෙස් සොයාගත හැකිය, නැතහොත් සම්භාව්‍ය පොත් පිළිබඳ හොඳ විචාර භුක්ති විඳින්න.

ඩියාගෝ කලටයුඩ් 67 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත