ඩයනා මිලාන්

ලේඛකයා, පරිවර්තකයා සහ බ්ලොගර්. මම ඉපදුණේ මීට වසර තිහකට පමණ පෙර බාසිලෝනාහි ය. සාහිත්‍යයට, ඡායාරූපකරණයට, සංගීතයට හා කලාවට ඇබ්බැහි වීමට බොහෝ කලකට පෙර ය. කුතුහලය දනවන සහ ස්වභාවයෙන්ම තරමක් නොසැලකිලිමත්, නමුත් ඔබ දන්නවා "අවදානමක් නැත විනෝදයක්, වේදනාවක් නැත."

ඩයනා මිලාන් 19 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත