ඇල්බර්ටෝ කකුල්

සංචාරක හා සාහිත්‍ය රචකයා, විදේශීය ලිපි වලට පෙම්වතා. ප්‍රබන්ධ කතුවරයෙකු ලෙස මම ස්පා Spain ්, යේ, පේරු සහ ජපානයේ සම්මානලාභී කථා සහ කියෙන්ටෝස් ඩි ලාස් ටියරාස් කැලිදාස් යන ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තෙමි.

ඇල්බර්ටෝ පියර්නාස් විසින් 239 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත