Ogólnopolskie konkursy literackie w kwietniu

Ogólnopolskie konkursy literackie

Witaj kwietniu! I jak co miesiąc, na początku go trochę przynosimy ogólnopolskie konkursy literackie, a tym razem w szczególności za kwiecień. Pamiętaj, że aby wziąć udział, musisz przeczytać podstawy tej samej studni i spełnić wszystkie wymagane wymagania. Powodzenia!

VII konkurs opowiadań Diari de Terrasa

 • Gatunek: Story
 • Nagroda:  500 € jako pierwsza nagroda; druga nagroda za tablet HP, a trzecia za drukarkę HP.
 • Otwarte dla wszystkich
 • Organizator: Diari de Terrassa
 • Kraj dzwoniącego: Hiszpania
 • Data zamknięcia: 04

Podstawy

 • Może uczestniczyć Każdy z wyjątkiem siły roboczej i kierownictwa Diari de Terrassa.
 • Tekst darmowy motywMusi być napisane w języku katalońskim lub hiszpańskim i musi być zgodne z regulaminem konkursu.
 • ZA maksymalnie trzy teksty na uczestnika, zawsze niepublikowane i które dotarły do ​​siedziby Diari de Terrassa przed północą ostatniego dnia przyjmowania oryginałów, 24.00 kwietnia 4 r.
 • La rozbudowa Minimalna liczba historii to 200 słów, a maksymalna 350.
 • Historie będą musiały być podpisane pseudonimem na końcu tekstu. Ten sam pseudonim będzie musiał pojawić się w formularzu obowiązkowym, aby zgłosić opowiadanie do konkursu, który należy przeprowadzić za pośrednictwem strony internetowej: www.diarideterrassa.es oraz na banerze Siódmy konkurs opowiadań.
 • Osoby, które realizują dostawę w siedzibie Diari de Terrassa lub pocztą, adres to: Vallhonrat 45, 08221 de Terrassa, Barcelona. Będą również musieli podpisać historię pseudonimem, a na osobnej kartce podać imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek i pseudonim użyty w ich historii.
 • Zwycięskie historie zostaną opublikowane na stronach poświęconych kulturze Diari de Terrassa w dniu, który zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród, co zostanie ogłoszone w odpowiednim czasie za pośrednictwem gazety i jej strony internetowej.
 • L Nagrody Są podzielone na dwie kategorie: katalońską i hiszpańską. Nagrody w każdej kategorii to: Pierwsza nagroda, 500 euro w gotówce; druga nagroda, tablet HP i trzecia nagroda, drukarka wielofunkcyjna HP.

XXI Nagroda Powieści Młodego Ateneum

 • Gatunek: powieść
 • Nagroda: 6.000 euro i wydanie
 • Otwarte dla: pisarzy urodzonych po 1 stycznia 1981 roku
 • Podmiot organizujący: Excmo. Ateneum Sewilli i Algaida Editores
 • Kraj dzwoniącego: Hiszpania
 • Data zamknięcia: 07

Podstawy

 • Będą mogli wybrać pisarze urodzeni po 1 stycznia 1981 r., posiadający oryginalne i niepublikowane powieści w języku kastylijskim.
 • El nagroda, 6.000 euro, gwarantowane przez Ateneum w Sewilli, nie może zostać uznane za nieważne ani podzielone i zostanie dostarczone jako zaliczka na poczet praw autorskich, zgodnie z obowiązującym opodatkowaniem.
 • La rozbudowa Nie może być mniej niż 150 stron formatu A-4, napisanych na maszynie, z podwójnymi odstępami, w dwóch egzemplarzach i oprawionych. Zostaną one zaprezentowane do 8 kwietnia 2016 r. W Ateneo de Sevilla (Orfila 7, 41003 Sewilla) lub w Algaida Editores (Avda. San Francisco Javier 22, 5. piętro, 41018 Sewilla), określając „XXI Young Ateneo de Novela Award”.
 • Prace zostaną zaprezentowane podpisane przez autora lub z pseudonimem i depozytem. Podobnie krótki program nauczania autora i oświadczenie, że prawa do utworu nie są naruszone, ani do rozstrzygnięcia w innym konkursie.
 • El Decyzja jury, finał, zostanie opublikowany w Sewilli w czerwcu 2016 r.
 • Algaida Editores, poprzez swoje usługi redakcyjne i we współpracy z Ámbito Cultural, wybierze powieści jako finalistów, o których zadecyduje Jury. Lista ich oraz członków Jury zostanie podana do publicznej wiadomości przed podjęciem decyzji.
 • W umowie wydawniczej nagrodzony autor przeniesie na Algaida Editores, na wyłączność i na cały świat, prawa do eksploatacji utworu, w tym tłumaczeń i materiałów audiowizualnych, a także zarządzania umowami z osobami trzecimi na inne eksploatacje. Algaida może przez piętnaście lat przeprowadzać edycje, które uzna za stosowne, a także liczbę kopii, cenę i dystrybucję, autor otrzymuje 10% PvP sprzedanych egzemplarzy, 5% PvP w kieszeni (bez podatków) i 20% dochodu netto uzyskanego za wydanie cyfrowe, a żadna kwota nie jest naliczana do momentu pokrycia zaliczki.
 • Algaida Editores może publikować prace, które nie zostały nagrodzone, które mogą ich zainteresować, po uprzednim uzgodnieniu z ich autorami. Reszta nie nagrodzonych oryginałów zostanie zniszczona i nie będzie na nich zachowana żadna korespondencja.
 • Udział w konkursie oznacza akceptację podstaw i zobowiązanie autora do nie wycofywania pracy przed wydaniem orzeczenia, przyjęcia nagrody, jeżeli została przyznana i podpisania tylu dokumentów, ile jest konieczne do spełnienia podstawy 7, a także uczestniczenia w ich obecność w kampanii promocyjnej zaprojektowanej przez wydawcę. W przypadku wszelkich sporów, które musiały zostać rozstrzygnięte na drodze sądowej, strony zrzekają się własnej jurysdykcji i poddają się sądom w Sewilli.

IV Konkurs Opowiadania „Villa de Sabiote”

 • Gatunek: Story
 • Nagroda: 300 € i publikacja
 • Otwarte dla: Hiszpanów lub mieszkańców Hiszpanii
 • Organizator: Ilmo. Ratusz Sabiote
 • Kraj dzwoniącego: Hiszpania
 • Data zamknięcia: 08

Podstawy

 • Uczestnicy: Można zgłaszać autorów w każdym wieku, Hiszpanów lub mieszkających w Hiszpanii.
 • Kategorie: Ustanowiono dwie kategorie, jedną ogólną, a drugą szkołę dla zawodników w wieku od 12 do 18 lat.
 • Temat: Temat opowiadań jest dowolny, a prace napisane w języku hiszpańskim muszą być niepublikowane i nie mogą być nagradzane.
 • Rozbudowa: Minimalna długość to dwadzieścia wierszy, a maksymalnie dwie strony w formacie DIN A-4, napisane z jednej strony, z podwójnymi odstępami, czcionką Times New Roman 12 z marginesami 2 cm. w jakimkolwiek z jego wymiarów.
 • Prezentacja: Kopia pracy zostanie wysłana bezpośrednio w zapieczętowanej kopercie lub pocztą do Kancelarii Generalnej Hon. Ratusz Sabiote, znajdujący się przy Plaza de la Villa, numer 1; 23410 Sabiote.
  Identyfikacja nadawcy nie może pojawić się na kopercie, wskazany zostanie tylko tytuł opowiadania, a dodanie słowa „szkoła” zostanie wzięte pod uwagę, jeśli uczestniczysz w tej kategorii, w celu kontemplacji historii.
 • Dane identyfikacyjne: Wraz z kopią należy dostarczyć małą zamkniętą kopertę, na której zewnętrznej stronie pojawi się również tytuł opowiadania, a wewnątrz której znajdzie się kserokopia dowodu osobistego autora oraz kartka z następującymi danymi autora: imię i nazwisko nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
 • Terminy: Okres dostawy rozpoczyna się 11 stycznia 2.016 r. I kończy 8 kwietnia tego samego roku.
 • Jury: W skład Jury wejdą pracownicy dydaktyczni Wydziału Języka i Literatury IES „Iulia Salaria” Sabiote, a także członkowie Sektorowej Rady Kultury i Dziedzictwa tej Rady Miejskiej. Jury może unieważnić którąkolwiek z ustanowionych nagród.
 • Niepowodzenie: Decyzja jury odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2.016 r. I zostanie przekazana wszystkim uczestnikom drogą mailową oraz opublikowana na stronie internetowej Rady Miejskiej Sabiote.
 • Nagrody: Dla każdej kategorii ustalono nagrodę: 300 EUR dla kategorii ogólnej; 100 € w materiale dla kategorii szkolnej.
 • Wykorzystanie nagrodzonych prac: Dwie zwycięskie prace zostaną opublikowane przez Radę Miasta Sabiote na jej stronie internetowej i w innych mediach, które uznają za stosowne. Autorzy przyznają wszelkie prawa do publikacji przez rok od daty decyzji jury.
 • Nagrody: Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w akcie literackim zbiegającym się z obchodami w miejscowości „Dzień książki” którego data i miejsce zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

III Ogólnopolska Nagroda Poetycka „Treciembre”

 • Gatunek: poezja
 • Nagroda: edycja i trofeum
 • Otwarte dla: bez ograniczeń
 • Organizator: Friday of Sarmiento
 • Kraj dzwoniącego: Hiszpania
 • Data zamknięcia: 10

Podstawy

 • Rozbudowa: W konkursie może wziąć udział tylu poetów, ilu zechce, pod warunkiem, że ich utwory, napisane w języku hiszpańskim, są oryginalne i niepublikowane oraz nie zostały nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu. Minimalna długość wyniesie 500 wierszy, a maksymalna 700, przy czym obliczenia opierają się na kryteriach jury dla książek napisanych w całości lub w części prozą poetycką.
 • Temat: Zarówno przedmiot, jak i procedura będą stanowić całkowitą swobodę autora.
 • Prezentacja:  Prace zostaną przedstawione na maszynie, w trzech egzemplarzach, należycie zszyte, zszyte lub zszyte. Oryginały zostaną przedstawione bez podpisu, zgodnie z hasłem i systemem escrow, w tym w zaklejonej kopercie adres autora, numer telefonu, kopię DNI, a także krótką notę ​​bibliograficzną. Oryginał, jego kopie oraz depozyt należy przesłać pocztą na adres: C / Santiago, nr 17 - 7.º B - 47001 Valladolid, wskazując na kopercie konkurs na nagrodę.
 • Terminy: Termin przyjmowania zgłoszeń zakończy się 10 kwietnia 2016 r. Przyjmowane będą prace opatrzone oryginalnym stemplem pocztowym z datą równą lub wcześniejszą niż w / w.
 • Obdarowanie:  Nagroda zostanie wzbogacona o wydanie książki i sto jej egzemplarzy oraz trofeum akredytujące nagrodę. Nagrodzony poeta wyraża zgodę na jej osobiste odebranie podczas imprezy kulturalnej organizowanej przez Friday de Sarmiento w dniu 13 maja 2016 r. Organizacja zastrzega sobie wydanie drugiego wydania nagrodzonej książki, zastrzegając jednocześnie publikację kolejnych wydań.
 • Niepowodzenie: Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie podana do publicznej wiadomości 23 kwietnia 2016 r. Jury może również unieważnić przyznanie nagrody.
 • Względy prawne: Nie będzie korespondencji ani komunikacji z autorami prezentowanych książek. Nienagrodzone prace nie zostaną zwrócone i zostaną zniszczone w ciągu dziesięciu dni od decyzji jury. Prezentacja prac do tej Nagrody oznacza całkowitą akceptację przez ich autorów niniejszego regulaminu, a także ostateczną decyzję jury.

Weź udział, w którym bierzesz udział, życzę powodzenia na świecie… A jeśli nie wygrasz, nigdy nie trać nadziei…

źródło: writers.org


Treść artykułu jest zgodna z naszymi zasadami etyka redakcyjna. Aby zgłosić błąd, kliknij tutaj.

Bądź pierwszym który skomentuje

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

 1. Odpowiedzialny za dane: Miguel Ángel Gatón
 2. Cel danych: kontrola spamu, zarządzanie komentarzami.
 3. Legitymacja: Twoja zgoda
 4. Przekazywanie danych: Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
 5. Przechowywanie danych: baza danych hostowana przez Occentus Networks (UE)
 6. Prawa: w dowolnym momencie możesz ograniczyć, odzyskać i usunąć swoje dane.

logiczne (prawda)