Międzynarodowe konkursy literackie w czerwcu

Międzynarodowe konkursy literackie w czerwcu

Jeśli wczoraj przedstawiliśmy Wam ogólnopolskie konkursy literackie, w których od dziś możecie uczestniczyć, to dziś przychodzimy z międzynarodowe konkursy literackie w czerwcu. Przedstaw do szuflady tę pracę, o której zapomniałeś, odkurz te wersety, które kiedyś stworzyłeś z miłości do swojego życia i weź udział w tych konkursach literackich.

Jeśli nie spróbujesz szczęścia, nigdy nie dowiesz się, czy mogłeś wygrać ... Nie sądzisz?

Dolores Castro Award 2016 (Meksyk)

 • Gatunek: powieść, poezja i esej
 • Nagroda: 35 tysięcy pesos i wydanie
 • Otwarte dla: kobiet urodzonych w Meksyku
 • Wezwanie: Konstytucyjna Rada Miejska gminy Aguascalientes
 • Kraj zwołującego podmiotu: Meksyk
 • Data zamknięcia: 03

Podstawy

 • Będą mogli uczestniczyć w tym wezwaniu wszystkie kobiety urodzone w Meksyku, dla których pisanie jest środkiem wyrazu.
 • Uczestnicy muszą dostarczyć niepublikowane teksty z dowolnego tematu odpowiadające gatunkom narracja, poezja i esej.
 • Utwory w pierwszej kolejności, bez względu na gatunek, w jakim są zarejestrowane i temat, muszą spełniać kryteria tekstów literackich, to znaczy być przynajmniej dowodem właściwego i twórczego posługiwania się językiem.
 • Prace należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, każdy zestaw indywidualnie. Stronę tytułową należy oznaczyć tytułem tekstu i użytym pseudonimem, zapisaną czcionką Times New Roman, 12 pkt, z podwójnymi odstępami. W przypadku narracji minimalna długość wynosi 50 stron, a maksymalnie 100; natomiast w przypadku poezji i esejów minimalna długość będzie wynosić 30 stron, a maksymalnie 50.
 • Niezależnie od engargolados, koperta opatrzona pseudonimem autora musi być zintegrowana, w ramach której musi znajdować się escrow z następującymi danymi identyfikacyjnymi: a) Tytuł pracy, b) Imię i nazwisko autora, c) Adres, d ) E-mail ie) Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego. Dodatkowo należy dołączyć płytę CD z kopią omawianego tekstu, opatrzoną pseudonimem.
 • Pseudonimy nie mogą być powiązane z prawdziwym imieniem, wszelkie aluzje do nazwiska, inicjałów, pseudonimów już znanych autorce lub jakikolwiek inny element odnoszący się do jej tożsamości będzie podstawą do dyskwalifikacji.
 • Prace Zostaną one dostarczone lub przesłane do siedziby Instytutu Miejskiego Aguascalientes dla kultury, IMAC, z siedzibą pod adresem Calle Antonio Acevedo Escobedo No. 131, Zona Centro, CP 20000, w mieście Aguascalientes, w godzinach od 9:00 do 15:00.
 • Prace, które biorą udział lub zostały wcześniej nagrodzone w innym konkursie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, a także te, które są w trakcie publikacji, zostaną natychmiast zdyskwalifikowane.
 • La ostateczny termin odbioru prac nastąpi w piątek, 3 czerwca 2016 r. o godzinie 14:00, po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac nadesłanych pocztą będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego z tego samego dnia.
 • Jury kwalifikacyjne będzie składać się ze specjalistów w dziedzinie badań i / lub twórczości literackiej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, jego decyzja będzie ostateczna.
 • Po jego wydaniu, 12 sierpnia 2016 r., Odpowiednie przetargi zostaną otwarte przed notariuszem, a zwycięzcy zostaną niezwłocznie powiadomieni; tego samego dnia wyniki zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej gminy Aguascalientes http://www.ags.gob.mx oraz na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/imacags.
 • Zostanie nagrodzony trzy nagrody po 35 tysięcy pesos, po jednym dla każdej kategorii. Jeśli jury uzna to za stosowne, dla każdej płci zostanie przyznane wyróżnienie.
 • Zdobywcy I miejsca przekazują własność swoich praw tylko do pierwszej edycji swojej pracy, za którą odpowiadać będzie Koordynacja Edukacji Artystycznej i Wydawnictw, wyrażają również zgodę na udział w działaniach upowszechniających ich twórczość zgłoszonych przez IMAC. W przypadku, gdy nie mieszkają w Aguascalientes, IMAC zaoferuje wsparcie w zakresie transportu i diet.
 • W razie potrzeby zwycięskie prace zostaną poddane badaniom legitymacyjnym.

Nagroda Miejska w dziedzinie literatury Paragwaju

 • Gatunek: poezja, narracja, esej, teatr, dzieła wydane
 • Nagroda: G. 36 mln (razem)
 • Otwarte dla: Paragwajczyków lub obcokrajowców mieszkających w kraju
 • Wezwania: Generalna Dyrekcja Kultury i Turystyki
 • Kraj zwołującego podmiotu: Paragwaj
 • Data zamknięcia: 06

Podstawy

 • Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Kultury i Turystyki. Osoby, które chcą wziąć udział, muszą być Paragwajczykami lub obcokrajowcami z co najmniej pięcioletnim pobytem w kraju. Utwory można prezentować w gatunkach poezja, narracja, esej i teatr przy minimalnej ilości siedemdziesięciu stron wydrukowanych w rozmiarze 8.
 • Cztery egzemplarze książki, które będą konkurować, oprócz życiorysu autora, należy przedstawić w Dyrekcji Biblioteki Miejskiej, która znajduje się pod adresem Ayolas 129 i Benjamín Constant.
 • Jednostka będzie je odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Numer telefonu do zapytań to 442-448.
 • La data zamknięcia to 6 czerwca 2016 r a wyniki zostaną przyjęte przez trzy jury, które są uważane za uznanych pisarzy i uprawnione do zakwalifikowania się. Ich nazwiska nie będą znane do czasu ogłoszenia orzeczenia, co nastąpi przed 15 sierpnia i będzie ostateczne.
 • Jury ma prawo unieważnić którąkolwiek z nagród lub przyznać honorowe wyróżnienia, jeśli istnieją prace, które na to zasługują.
 • Jeśli chodzi o NagrodyDyrekcja ogłosiła, że ​​kwota nie mniejsza niż 36 milionów zostanie rozdzielona między pierwsze i drugie miejsce, odpowiednio w proporcji 70% i 30%.
 • Uroczystość wręczenia Literackiej Nagrody Miejskiej 2016 odbędzie się we wrześniu 2016 r.

I Tomás Vargas Osorio Poetry Prize (Kolumbia)

 • Gatunek: poezja
 • Nagroda: 3.500.000 XNUMX XNUMX peso kolumbijskich i wydanie
 • Otwarte dla: pisarzy narodowości kolumbijskiej lub obcokrajowców zamieszkałych w Kolumbii, którzy mogą udowodnić co najmniej pięć lat życia w kraju.
 • Wzywa: Apalabrar Corporation
 • Kraj zwołującego podmiotu: Kolumbia
 • Data zamknięcia: 10

Podstawy

 • Będą mogli uczestniczyć pisarzy narodowości kolumbijskiej lub obcokrajowców zamieszkałych w Kolumbii, którzy mogą udowodnić co najmniej pięć lat życia w kraju.
 • Prace Muszą być napisane w języku hiszpańskim, oryginalne i niepublikowane, (nie mogły zostać opublikowane, w całości lub w części, na jakimkolwiek nośniku fizycznym lub elektronicznym). Prace nie mogły być nagrodzone w innych konkursach, nie czekać na decyzję jury lub publikację.
 • Każdy uczestnik może rywalizować, przedstawiając cykl wierszy (bezpłatny tematyczny) mieć co najmniej 20 stron (stron) i jak maksymalnie 30. Należy stosować następujące specyfikacje: czcionka Arial, 12 punktów, z odstępem 1,5. Plik musi być w formacie PDF.
 • Oryginały prac będą prezentowane wyłącznie w formacie cyfrowym. Mogą wysłać swoją pracę do następnego e-mail: cptomasvargasosorio@gmail.com (W załączonym pliku prześlesz prace podpisane pseudonimem, aw innym pliku, w tym samym mailu, Twoje dane osobowe: imiona i nazwiska, pseudonim, adres, numer telefonu, e-mail, krótkie CV oraz zeskanowany dokument tożsamości).
 • El Termin przyjmowania prac upływa 10 czerwca 2016. Samo przedstawienie prac oznacza akceptację przez uczestników regulaminu niniejszego konkursu.
 • Dla każdego wątpliwość lub zapytanie W sprawie interpretacji zasad uczestnicy powinni napisać na następujący adres e-mail: greengos@gmail.comlub zadzwoń pod numer: 3172765601 lub 3017205153.
 • Zostanie nagrodzony trzy zwycięskie praceprzy czym zachęty są następujące:
  a) Pierwsze miejsce: 3.500.000 XNUMX XNUMX (trzy miliony pięćset tysięcy) peso kolumbijskich.
  b) Drugie miejsce: 2.000.000 XNUMX XNUMX (dwa miliony) peso kolumbijskich.
  c) Trzecie miejsce: 1.000.000 XNUMX XNUMX (jeden milion) peso kolumbijskich.
  Wyróżnienia honorowe zostaną przyznane, jeśli jury uzna to za stosowne, ale nie zostaną potwierdzone gotówką.
 • Organizacja konkursu przejdzie do edycja nagrodzonych prac a także te, które są rekomendowane przez jury w formacie fizycznym i cyfrowym.
 • Organizacja zastrzega sobie prawo do wirtualnego lub fizycznego opublikowania prac nagrodzonych lub rekomendowanych przez jury w pierwszej edycji w takiej liczbie egzemplarzy, jaką uzna za stosowną, bez prawa do publikacji na korzyść autora.
 • Każdy autor otrzyma bezpłatne egzemplarze książki.
 • Jury będzie składać się z autorów krajowych i zagranicznych o uznanym prestiżu w gatunku nazwanym przez Konkurs.
 • Przy przyznawaniu nagrody jury weźmie pod uwagę walory artystyczne, oryginalność i kreatywność poezji.
 • Decyzja jury będzie ostateczna i zostanie ogłoszona w środkach masowego przekazu oraz na oficjalnej stronie Konkursu: http://cptomasvargasosorio.wix.com/concursodepoesia 1 lipca br.
 • La nagroda Odbędzie się on podczas IV Międzynarodowego Spotkania Poetyckiego w Bucaramanga, który odbędzie się w dniach 27-30 lipca 2016 r. Organizacja konkursu nie pokryje kosztów uczestnictwa odpowiednich zwycięzców.

Francisco Coloane Narrative and Chronicle Award «Let's go back to the sea» (Chile)

 • Płeć: narracja i kronika
 • Nagroda: 3.000.000 XNUMX XNUMX USD (trzy miliony pesos); medal Francisco Coloane na cześć pisarza urodzonego w Quemchi; oraz trzydniowy pobyt w charakterze gościa na działania informacyjne w lokalnych społecznościach
 • Otwarte dla: chilijskich pisarzy
 • Wezwania: Gmina Quemchi i Centrum Kultury Artystycznej i Książki DALCA
 • Kraj zwołującego: Chile
 • Data zamknięcia: 19

Podstawy

 • El National Narrative and Chronicle Award „Francisco Coloane” to coroczna nagroda ustanowiona przez gminę Quemchi i Centrum Kultury Artystycznej i Książki DALCA, przyznawana w ramach opowiadań, powieści i kronik chilijskiemu pisarzowi, który opublikował książkę o wysokich wartościach literackich w roku poprzedzającym jego nagrodę lub który ma niepublikowane niepublikowane dzieło.
 • El Nagroda składa się z przydział ekonomiczny odpowiadający 3.000.000 XNUMX XNUMX USD (trzy miliony pesos); medal Francisco Coloane na cześć pisarza urodzonego w Quemchi; oraz trzydniowy pobyt w charakterze gościa na działania informacyjne w lokalnych społecznościach.
 • W celu przyznania nagrody zostanie powołana komisja składająca się z trzech osób, a także przedstawiciela organizatorów, który będzie pełnił funkcję koordynatora generalnego działań oraz jego sekretarza. Organizatorzy wyznaczą koordynatora generalnego i członków komitetu biorąc pod uwagę kryteria adekwatności oraz różnorodności zawodowej i rodzajowej w celu zagwarantowania prestiżu nagrody zgodnie z zasadami, które ją podtrzymują.
 • Wnioskodawcy Muszą wysłać trzy egzemplarze swojej książki lub rękopisu do Biblioteki Miejskiej w Quemchi w terminach ustalonych w tych bazach a następnie przekazane członkom Kapituły Nagrody.
 • Zakwalifikowane tytuły staną się częścią Biblioteki Francisco Coloane Narrative and Chronicle, poświęconej wyłącznie współczesnej narracji chilijskiej, w specjalnie przygotowanej przestrzeni w Miejskiej Bibliotece Quemchi.
 • Nagroda zostanie przyznana podczas oficjalnej ceremonii, która odbędzie się w mieście Quemchi każdego roku 4 sierpnia, w dniu upamiętnienia założenia firmy Quemchi.

źródło: writers.org


Treść artykułu jest zgodna z naszymi zasadami etyka redakcyjna. Aby zgłosić błąd, kliknij tutaj.

2 komentarzy, zostaw swoje

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

 1. Odpowiedzialny za dane: Miguel Ángel Gatón
 2. Cel danych: kontrola spamu, zarządzanie komentarzami.
 3. Legitymacja: Twoja zgoda
 4. Przekazywanie danych: Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
 5. Przechowywanie danych: baza danych hostowana przez Occentus Networks (UE)
 6. Prawa: w dowolnym momencie możesz ograniczyć, odzyskać i usunąć swoje dane.

 1.   Jose Antonio Vilela Medina powiedział

  Dzień dobry Carmen, przy okazji pozdrawiam Cię i jednocześnie chciałem wiedzieć, że do Peru przyjeżdżają także międzynarodowe konkursy literackie.

  Dziękuję bardzo.

 2.   prof. José Hernández powiedział

  Dzień dobry: nie zgadzam się z międzynarodowymi konkursami. Są one skierowane do mieszkańców i obcokrajowców i są zamknięte dla każdego pisarza na całym świecie. Szkoda

logiczne (prawda)