Fikcja, mamy problem: rasizm

Rasizm to problem, który jest na porządku dziennym we wszystkich aspektach, niezależnie od tego, w co chcą, abyśmy wierzyli. Nie oszczędza się literatury.