Nationale literaire wedstrijden van de maand mei

Nationale literaire wedstrijden van de maand mei

Hier zijn we weer een dag met een van de meest voorkomende inzendingen op onze website Huidige literatuur. Het is ongeveer 4 nationale literaire wedstrijden van de maand mei. Kijk goed naar de bases die we hier samenvatten om aan elk van hen te kunnen deelnemen en zoals ik je altijd in elk van deze artikelen vertel, als je meedoet, veel succes!

Literaire wedstrijd «El Fungible» 2016 (Spanje)

 • Genre: kort verhaal en roman
 • Prijs: 9.000 euro en editie
 • Open voor: ouder dan 15 jaar
 • Organiserende entiteit: Gemeenteraad van Alcobendas
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 06/05/2016

Bases

 • De gemeenteraad van Alcobendas kondigt de literaire wedstrijd aan "The Fungible" met als doel de literaire creativiteit van Spaanstalige auteurs over de hele wereld te stimuleren. Het zal uit twee categorieën bestaan:
  XXV Young Story Contest en VIII Short Novel Contest.
 • Deelname aan Young Story: Alle jongeren van 15 tot 35 jaar met originele en niet-gepubliceerde werken die niet zijn bekroond, noch geheel of gedeeltelijk zijn gepubliceerd, kunnen de XXV Young Story Contest bijwonen. gratis thema, geschreven in het Spaans en met een minimumlengte van 3 en een maximum van 10 DIN A-4-pagina's, dubbele regelafstand, met 11-punts 'Arial'-lettertype en aan één zijde geschreven.
 • Deelname aan een korte roman: Alle mensen ouder dan 18 jaar met originele en niet-gepubliceerde werken die niet zijn bekroond, noch geheel of gedeeltelijk zijn gepubliceerd, mogen de VIII Short Novel Contest bijwonen. De werken hebben een vrij thema, zijn geschreven in het Spaans en hebben een minimale lengte van 45 en maximaal 90 pagina's DIN A4-formaat, dubbele regelafstand, met letter 'Arial' met 11 lichaamspunten en aan één kant geschreven.
 • De werken, die geen handtekening of teken mogen dragen dat hun oorsprong onthult, moeten worden verzonden (in het geval van verzending per gewone post) met op de buitenkant van de envelop de modaliteit waarvoor ze worden ingezet: verhaal of roman. De zending moet vergezeld gaan van een andere verzegelde envelop, waarop aan de buitenkant uitsluitend de titel van het verhaal staat en aan de binnenkant de gegevens van de deelnemer: naam, achternaam, adres, telefoon, ID, geboortedatum en e-mailadres.
 • Papieren kunnen ook worden verzonden via e-mail. In dit geval moet het worden verzonden door middel van een enkele kopie van het werk, in pdf-formaat, in een bericht naar het adres elfungible@aytoalcobendas.org, waarin 'Subject' uitsluitend de modaliteit en de titel van het werk voorkomt. De deelnemer moet ook, en voor elk werk, een grafisch persoonlijk identificatiedocument opsturen, als bijlage een bestand, altijd in pdf, met het woord 'Escrow' als naam plus de titel van het werk, en dat persoonlijke en auteursrechten zal bevatten. contact: naam, achternaam, geboortedatum, telefoon en e-mailadres. In het geval van minderjarigen moet een verklaring worden bijgevoegd die is ondertekend door hun ouders of voogden, waarin hun persoonlijke gegevens worden vermeld en waarin de deelname van de minderjarige aan de wedstrijd wordt toegestaan.
 • De volgende prijzen worden vastgesteld, die niet mogen deelnemen aan dezelfde persoon:Prijs voor beste korte verhaal: 2.500 euro.
  Prijs voor beste roman: 9.000 euro.
  Tweede prijs voor het Finalist Story: 1.000 euro.
  Tweede prijs voor de Finalistenroman: 3.000 euro.
 • De bekroonde werken, evenals het werk van de finalisten per categorie, zal worden gepubliceerd in een boek dat wordt uitgegeven door de gemeenteraad van Alcobendas. De auteurs van hetzelfde wijzen aan de gemeenteraad, exclusief en met de bevoegdheid om aan derden, voor de hele wereld en gedurende de maximaal vastgestelde wettelijke termijn, de rechten van reproductie, distributie en vertaling in alle talen van de verhalen over te dragen , in de vorm van een boek, in een van de publicatiemodaliteiten. De gemeenteraad mag zoveel edities uitvoeren als hij beslist, met een minimum van 1.000 en een maximum van 100.000 exemplaren van elk. In het geval van winnaars en finalisten, wordt het bedrag van de prijzen beschouwd als een vergoeding voor de overdracht van gemaakte rechten en is het onderworpen aan de bij wet vastgestelde belastinginhoudingen.
 • EEN maximaal twee werken per auteur. Winnaars van eerdere edities van de wedstrijd zullen deze wedstrijd niet bijwonen.
 • El Deadline eindigt op 6 mei 2016 om 21 uur.. De werken die na deze tijd en datum aankomen, worden na de deadline in behandeling genomen, ongeacht de manier waarop ze zijn verzonden en de datum ervan. De organisatie zal niet corresponderen met de auteurs of originelen retourneren.
 • De jury bestaat uit twee gerenommeerde schrijvers. De samenstelling ervan wordt pas op dezelfde dag dat de prijs wordt toegekend openbaar gemaakt.
 • El jury uitspraak Het zal definitief zijn en zal in september 2016 openbaar worden gemaakt, waarbij de organiserende entiteit het recht heeft om die datum naar eigen inzicht te wijzigen.

IX Young Award voor kort verhaal Ateneo Navarro (Spanje)

 • Genre: Verhaal
 • Prijs: 1.500 euro
 • Open voor: van 16 tot 35 jaar oud. Geen beperkingen op basis van nationaliteit of woonplaats
 • Organiserende entiteit: El Corte Inglés en Ateneo Navarro, de gemeenteraad van Pamplona werkt samen
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 08/05/2016

Bases

 • Ik zal het doen deelnemen aan elke schrijver, nieuw of ervaren, met een enkel werk dat in het Spaans of Baskisch moet zijn geschreven en niet eerder is gepubliceerd of bekroond in andere wedstrijden of in de editie van vorig jaar van deze wedstrijd. De minimumleeftijd van deelnemers is 16 jaar en de maximumleeftijd 35.
 • De werken moet naar een computer worden geschreven, met 1.5 spatiëring, in een standaardlettertype, grootte 12 aan slechts één zijde en ze hebben een vrij thema en mogen niet een extensie hebben van minder dan vijf pagina's of meer dan tien.
 • De werken moeten gaan ondertekend onder een pseudoniem op de laatste pagina van het document. De naam van de wedstrijd moet op de buitenkant van de envelop worden vermeld, maar er mag geen informatie over de auteur zijn. De werken kunnen worden ingediend: Via e-mail via e-mail: ateneo@ateneonavarro.es. Daarin moeten twee bestanden worden bijgevoegd: het werk met het verhaal ondertekend met het pseudoniem en een ander met de gegevens van de auteur (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail en fotokopie van identiteitsbewijs of paspoort). In het geval dat de deelnemer een inwoner of inwoner van Navarra is, moet hij dit aangeven in het onderwerp van het bericht om bovendien in aanmerking te komen voor de categorie Beste Navarrese Verhaal. Fysiek formaat: Drie exemplaren van de taak (elk geniet) worden in een grote envelop geplaatst. Hierin wordt nog een kleinere envelop (gesloten) bijgevoegd met de gegevens van de auteur (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail en fotokopie van identiteitsbewijs of paspoort) en afgeleverd bij: El Corte Inglés de Pamplona : C / Estella, 9, 5e verdieping (boekhandel) van maandag t / m zaterdag van 10 uur tot 22 uur. Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa: Avenida de Barañáin, nº 10-1º A, 31008 Pamplona (Navarra).
 • El levertijd van de werken loopt af op 8 mei 2016.
 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om de werken van de finalisten in toekomstige bloemlezingen zowel fysiek als digitaal te publiceren.
 • De aanwezigheid van de winnaars of aangewezen personen bij de prijsuitreiking is essentieel om ze te ontvangen.
 • Onderscheidingen:
  1e prijs: 1.500 euro.
  2e prijs: 500 euro.
  Navarro Best Short Story Award: publicatie van zijn werk.

XXV Villa de Grazalema Literaire wedstrijd

 • Genre: Poëzie
 • Prijs: € 500 en oplage
 • Open voor: geen beperkingen
 • Organiserende entiteit: gemeente Grazalema
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 12/05/2016

Bases

 • Een Spaanse modaliteit: poëzie. Met een enkele categorie. Alle niet-gepubliceerde werken, vrij van maat en rijm, met een minimumlengte van honderd verzen in één gedicht, en waarvan het thema rond Grazalema en omgeving draait, zullen aanwezig kunnen zijn.
 • Verzendwijze: De werken worden zowel op papier als per e-mail verzonden. De eerste wordt in één exemplaar naar het volgende adres gestuurd: Stadhuis van Grazalema.
  Delegatie van cultuur.
  XXV Villa de Grazalema Literaire wedstrijd.
  Plaza de España, 1. 11610 Grazalema (Cádiz). wordt geniet maar niet gebonden. De werken mogen geen enkele aanduiding dragen van de identiteit van hun auteur, die een motto of pseudoniem zal gebruiken en de bijbehorende verzegelde escrow zal in de envelop worden opgenomen, met de naam, het adres, het NIF en de telefoonnummers van de deelnemer, evenals een beëdigde verklaring dat het ingezonden werk origineel en ongepubliceerd is. De titel van het werk en het gebruikte motto worden aan de buitenkant van de escrow vermeld.

  La elektronische kopie wordt gestuurd naar: cultura.grazalema@dipucadiz.es met vermelding van "XXV Villa de Grazalema Literaire Wedstrijd". Het werk wordt in een pdf-bijlage ingevoegd. De titel en het motto van het werk moeten in de mail worden vermeld.

 • De werken Ze moeten worden verzonden, zowel het papieren exemplaar als het elektronische exemplaar, vóór 13 mei 2016.
 • EEN enige toekenning, die is begiftigd met 500,00 € en de publicatie van het werk.
 • De jury kan de prijs ongeldig verklaren en, indien zij dit gepast acht, een tweede prijs vaststellen vanwege de kwaliteit van de concurrerende werken. De tweede prijs die niet financieel zal worden toegekend, mag worden gepubliceerd, met voorafgaande toestemming van de auteur.
 • De samenstelling van de jury zal pas bekend zijn na de beslissing van de wedstrijd, die zal worden geverifieerd vanaf 15 juni 2016.
 • De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een belangrijk evenement, dat te zijner tijd zal worden aangekondigd, waarbij de aanwezigheid van de auteur essentieel is bij dat evenement.

Novel Award Café Gijón 2016 (Spanje)

 • Genre: Romana
 • Prijs: € 20.000, -
 • Open voor: geen beperkingen
 • Organiserende entiteit: de gemeenteraad van Gijón
 • Land van de oproepende entiteit: Spanje
 • Sluitingsdatum: 15/05/2016

Bases

 • Ze zullen kunnen kiezen "Gijón Coffee Novel Award" niet-gepubliceerde romans geschreven in de Spaanse taal die niet eerder zijn bekroond in een andere wedstrijd. De auteur is verantwoordelijk voor het auteurschap en de originaliteit van de roman die voor de prijs wordt gepresenteerd, en voor het feit dat het geen kopie of wijziging is van andermans werk.
 • De werken moeten een minimale extensie de 150 pagina's (ongeveer 2.100 plaatsen / pagina, DIN A 4-formaat).
 • De presentatie van originelen kan op twee manieren worden gedaan:naar) Via internet, het overeenkomstige formulier invullen bij het virtuele kantoor van de gemeenteraad van Gijón / Xixón (http://www.gijon.es/cafegijon/) en het origineel in elektronisch formaat (pdf, doc, txt of rtf) bijvoegen. Zodra het telematica-formulier is verzonden, stuurt het virtuele kantoor een ondersteunend document terug, met de datum en het tijdstip van presentatie. Deelnemers die hun roman via internet verzenden en deelnemen onder een pseudoniem, moeten ook per post een borg in een verzegelde envelop, met het pseudoniem en de titel aan de buitenkant en met de identificerende gegevens (naam, achternaam, adres en telefoonnummer) aan de binnenkant, op het onderstaande adres.

  b) Per post: de in tweevoud geprinte roman wordt opgestuurd, met vermelding op de buitenkant van de verpakking "Gijón Coffee Novel Award", naar het volgende adres:

  Gemeentelijke Stichting voor Cultuur, Onderwijs en Volksuniversiteit van de gemeenteraad van Gijón / Xixón
  c / Jovellanos, 21
  33201 Gijón / Xixón - Asturië

 • De originelen moeten de naam en achternaam van de auteur, evenals het adres van zijn huis en telefoon. Het kan ook onder een pseudoniem worden ingevoerd, in welk geval de bijbehorende gesloten escrow wordt opgenomen, met de naam, achternaam, adres en telefoonnummer van de auteur, evenals de titel van het werk en aan de buitenkant het pseudoniem gebruikt en de titel van het werk.
 • De periode van toelating van originelen eindigt op 15 mei 2016Degenen die diezelfde dag zijn vermoord, verzegeld door het postkantoor, worden echter toegelaten.
 • De jury, bestaande uit relevante persoonlijkheden uit de literatuurwereld, wordt benoemd door de gemeenteraad van Gijón / Xixón. De samenstelling hiervan zal worden bekendgemaakt ter gelegenheid van de uitspraak, die in september 2016 in de lokalen van Café Gijón zelf zal worden bekendgemaakt. Uw beslissing is definitief. De organisator van de prijs behoudt zich het recht voor om de titels en auteurs van de finalistenromans al dan niet openbaar te maken.
 • Voor de toekenning van de "Café Gijón Novel-prijs" zal de eliminatieprocedure bij geheime stemming worden gebruikt. Elk van de leden van de jury moet, in de eerste, evenveel werken kiezen als de leden ervan. Bij de tweede stemming kiest elk van de leden één minder dan bij de vorige, enzovoort; voor de eliminatie bij elke stemming van een van de werken, zal de uitreiking van de prijs worden bereikt in de laatste ronde. In het geval dat twee of meer werken hetzelfde aantal stemmen behalen, worden de secundaire stemmen die nodig zijn voor de schiftingsprocedure gehouden.
 • La Het bedrag van de "Café Gijón Novel Prize" is vastgesteld op € 20.000, bijgedragen door de gemeenteraad van Gijón / Xixón. Dit bedrag houdt in geen geval de overdracht of beperking van de eigendomsrechten van het toegekende werk in, inclusief die welke voortvloeien uit intellectuele eigendom.

bron: writers.org


De inhoud van het artikel voldoet aan onze principes van redactionele ethiek. Klik op om een ​​fout te melden hier.

3 reacties, laat de jouwe achter

Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

*

 1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Miguel Ángel Gatón
 2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
 3. Legitimatie: uw toestemming
 4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
 5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
 6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.

 1.   Morri zei

  Hello!

  Ik volg de aankondigingen van wedstrijden elke maand en ik ben nooit aangemoedigd om eraan deel te nemen, maar misschien zou ik later aangemoedigd worden en zou het heel goed zijn als je deze data enige tijd van tevoren aankondigde, want begin mei zegt dat er een wedstrijd van verhalen of een roman is waarvan het einde is ... begin mei! Nou, de waarheid is dat er geen tijd is om mee te durven doen. Maar als deze aankondigingen minstens een maand van tevoren waren, als herinnering, zou het ons kunnen aanmoedigen om eraan deel te nemen.

  Dank u! Anders is het een fantastische compilatiebaan.

  1.    Carmen Guillen zei

   Hallo Morri! Allereerst bedankt voor het langskomen en het achterlaten van uw reactie!

   De wedstrijden die we aan het begin organiseren, dat wil zeggen, die meestal de 1e of 2e week van de maand als de laatste dag van deelname hebben, zijn meestal bijna allemaal met de mogelijkheid om manuscripten per post te verzenden, dus het zou perfect de helft van de tijd kosten om een ​​schrijven voor te bereiden en deel te nemen… U zegt het volgende: «er is geen tijd om te durven deelnemen» ... En ik kon niet anders dan glimlachen bij het lezen van deze zin van jou ... Kom op en doe nu mee! Maak geen excuses, want als de verzending via e-mail kan worden gedaan, zoals ik in de meeste gevallen zeg, zou tijd geen excuus moeten zijn om al dan niet deel te nemen aan een literaire wedstrijd ...

   Hoe dan ook, we stellen deze opmerking op prijs en ja, we moeten meer tijd geven, niet een maand zoals u vraagt ​​(want als een paar dagen niet genoeg is, denken we dat een maand te lang is en het tegenovergestelde kan gebeuren door te vergeten deel te nemen) maar als er minstens een week zit tussen de dag dat dit type artikel wordt gepubliceerd en het einde van de wedstrijden ...

   Wat is er gezegd: Durf mee te doen! 😉

 2.   julia zei

  Ik denk hetzelfde als de collega's hierboven, ik zie het bijvoorbeeld vandaag en er zijn twee wedstrijden die de deadlines al hebben gesloten ... Ik denk dat het je niets zou kosten om ze van tevoren iets meer te uploaden. Het is maar een suggestie ... Groeten!

bool (waar)