сурталчилгаа

Лаура Мас. Сократын багшийн зохиолчтой хийсэн ярилцлага

Лаура Мас нь төрөлхийн канар хүн юм. Сэтгүүлч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд тэрээр янз бүрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд хамтран ажиллаж байсан бөгөөд менежерийн ...

Эстебан Наварро. Детектив романы зохиогчтой хийсэн ярилцлага

Эстебан Наварро (Мораталла, 1965) бол маш их үр бүтээлтэй гэмт хэргийн зохиолч бөгөөд хэзээ нэгэн цагт түүнийгээ хэвлүүлээд өөрөө хэвлүүлэхээр шийджээ ...