Цагаан кабин. Perro que no ladra номын зохиогчтой хийсэн ярилцлага

Бланка Кабаньяс Чикланагийн Кадизаас гаралтай бөгөөд тусгай боловсролын багш, сурган хүмүүжүүлэгч. Тэрээр мөн бичдэг бөгөөд аль хэдийн янз бүрийн шагнал хүртсэн ...