ക്യൂറേറ്റഡ് AI, പൂർണ്ണമായും മെഷീനുകൾ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ മാസിക

ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന റോബോട്ടിക് ആയുധങ്ങൾ

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നത് പലരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ്, അതിനാലാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇത് മുന്നേറുന്നത്. ഇന്ന് ഇതിനകം അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉണ്ട്, കൂടുതലോ കുറവോ തികഞ്ഞ രീതിയിൽ, മനുഷ്യ എഴുത്ത്.

പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ യന്ത്രങ്ങൾ

ഒരു വലിയ ഭാവനയെ കരുതാത്ത വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന നിരവധി മെഷീനുകൾ ജേണലിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് അഭിപ്രായമിട്ടതുപോലെ, ഞങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീനുകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത് ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ വഴിയിൽ, ബാഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരദായക ഫലങ്ങൾ പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകൾ കണ്ടെത്താനാകും മനുഷ്യരുടെ രചനയെ റോബോട്ടുകളുടെ രചനയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേജുകൾ പോലും ഉണ്ട്, ഫലങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ്.

ക്യൂറേറ്റഡ് AI, ആളുകൾക്കുള്ള റോബോട്ട് മാസിക

കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ രചനാ രംഗത്ത് ഇത് എങ്ങനെ മുന്നേറുന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ, കൃത്രിമബുദ്ധിയുള്ള റോബോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ മാസികയുടെ വരവ് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഈ ജേണൽ ക്യൂറേറ്റഡ് AI ആണ്.

ഈ വാക്കുകൾ സാധാരണയായി "ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക്" ആണെങ്കിലും മാസികയുടെ മുദ്രാവാക്യം കൂടുതൽ നിലവിലുള്ളതും അതുപോലുള്ളതുമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു "യന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു മാഗസിൻ, ആളുകൾക്കായി". ഈ മാഗസിൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരണവും കവിതയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു കൃത്രിമ രചനയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ള ആശയത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും സാഹിത്യവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മൽ അലിസനാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി.

“എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ വായന വായനക്കാരിൽ കൂടുതലാണ്, വ്യക്തമായും. സ്രഷ്ടാവ് എന്താണ് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല - ഒരുപക്ഷേ അൽഗോരിത്തിന്റെ രചയിതാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, എന്തായാലും, പക്ഷേ ഇത് നീക്കംചെയ്ത ഒരു ഘട്ടമാണ്, ഇത് കണ്ണുകളിൽ കൂടുതൽ രസകരമാക്കുന്നു വായനക്കാരന്റെ. "

ഷേക്സ്പിയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള

കൃത്രിമബുദ്ധിയുള്ള ചില റോബോട്ടുകൾ അവർ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അവരുടെ ശൈലികൾ‌ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് 190.000 ലധികം വാക്കുകൾ‌ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ‌ അവർ‌ക്ക് കഴിയും, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആശയം. ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം തന്റെ നാടകങ്ങളിൽ 33.000 ഉപയോഗിച്ച ഷേക്സ്പിയർ. ഈ കൃത്രിമബുദ്ധിക്ക് ഷേക്സ്പിയർ പോലുള്ള കൃതികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ രചനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ധാരാളം വാക്കുകൾ ഉണ്ട്.

ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ അവയാണ് ഒരു പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അത് to ഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഭാവിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ മരിച്ച എഴുത്തുകാർക്ക് പകരമുള്ളവ കണ്ടെത്താം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലുള്ള കൃതികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഇത് അൽപ്പം വിചിത്രമാണ്, മാത്രമല്ല വളരെ ക .തുകകരവുമാണ്.

അൽ‌ഗോരിതം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് അവർ സഹകരണം തേടുന്നു

മറുവശത്ത്, സാഹിത്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുപുറമെ നിങ്ങൾ‌ക്കും ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അഭിനിവേശമുണ്ടെങ്കിൽ‌, ഈ ശൈലിയുടെ അൽ‌ഗോരിതംസും ന്യൂറൽ‌ നെറ്റ്‌വർ‌ക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ‌, ഞാൻ‌ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ക്യൂറേറ്റഡ് AI പുതിയ സഹകരണത്തിനായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ‌ സാഹിത്യത്തിൽ‌ തുടരാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നവർ‌ക്കായി, ഈ മാസികയെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തെയും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്, അത് ഇതുവരെ വളരെ പക്വത തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും, ഭാവി കാണാൻ കഴിയും.

സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വേഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നുവെന്നതും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഞാൻ വളരെയധികം സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനാണെന്നതും ഈ തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി ക urious തുകകരമായി കാണുന്നുവെന്നതും കാരണം ഈ വാർത്ത എന്നെ ഏറെക്കുറെ സംസാരശേഷിയില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റി, എന്നാൽ എല്ലാ മികച്ച സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെയും പോലെ, ഇത് യഥാർത്ഥമായി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു സാഹിത്യം. ഇത് മഹത്തായ മനുഷ്യ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ യന്ത്രങ്ങളുടെ കഥകളെ മറികടക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസരമാണ്. ഈ പുതിയ എഴുത്ത് രീതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരിച്ച എഴുത്തുകാരുടെ പുതിയ കൃതികൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭാവിയിൽ ഒരു യന്ത്രം എഴുതിയതിനെയും ഒരു മനുഷ്യ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   മാർത്ത പറഞ്ഞു

  യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമബുദ്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.

 2.   ജോനാഥൻ പറഞ്ഞു

  ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളരെ നല്ല ലേഖനം പ്രത്യേകിച്ചും ദാനിയേൽ, 12; ശാസ്ത്രം ഒരു ലോജിക്കൽ> സാഹിത്യ അൽ‌ഗോരിതം വഴി എഴുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും

 3.   കാർമെൻ മാരിറ്റ്സ ജിമെനെസ് ജിമെനെസ് പറഞ്ഞു

  കൃത്രിമബുദ്ധി കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മുന്നേറുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യർ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന ചിന്തയിൽ നാം ഭയപ്പെടുന്നു.