ജനറേഷൻ '98 സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

ശൈലി റാമെൻ ഡെൽ വാലെ-ഇൻക്ലാൻ.

ശൈലി റാമെൻ ഡെൽ വാലെ-ഇൻക്ലാൻ.

98-ലെ ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ, XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അക്കാലത്ത്, സ്‌പെയിൻ ദേശീയ സ്വത്വത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു, അതിന്റെ ഉത്ഭവം നെപ്പോളിയൻ അധിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. കൂടാതെ, സ്പാനിഷ്-അമേരിക്കൻ യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ഐബീരിയൻ രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ അവസാന കോളനികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു: ക്യൂബ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഗുവാം, പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ.

രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ തകർച്ചയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച്, വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 1860-നും 1870-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരും ആയിരുന്നു അവർ, അതിനാൽ 1898-ൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ട പ്രായമായിരുന്നു അവർ.. ഈ രീതിയിൽ, ഉനമുനോ അല്ലെങ്കിൽ അസോറിനും മറ്റുള്ളവരും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ "സ്പാനിഷ്" എന്ന രീതി ഉയർത്തി.

നിർവ്വചനം

തത്വത്തിൽ, "തലമുറ" എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം എത്രത്തോളം പ്രശ്നകരമായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് —കണിശമായ സാഹിത്യ വീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ — അതിന്റെ നായകന്മാരെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് ഇരുന്നാലും, ചരിത്രകാരന്മാർ Unamuno, Valle-Inclán, Pio Baroja എന്നിവയെ ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മക കഥാപാത്രങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. സെറ്റിന്റെ.

കൂടുതൽ, എന്തെല്ലാം സാമാന്യതകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരങ്ങളും സ്പാനിഷ് സംസ്കാരവുമുള്ള ഈ കൂട്ടം? വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിഷയമല്ലെങ്കിലും, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു അവരിൽ പലരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം. അതുപോലെ, അത് നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ് ദേശീയ വികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഗമം -അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, ചില സമയങ്ങളിൽ - സ്പെയിനിന്റെ മനോവീര്യത്തിന്.

ഈ മനുഷ്യരുടെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്

സ്പാനിഷ് കോളനികളുടെ നഷ്ടം XNUMX-കളിലെ എഴുത്തുകാർക്കിടയിൽ നീരസവും നിരാശയും ഉളവാക്കി. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, പുതുതായി രൂപീകരിച്ച അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിന് ആ വിദേശ പ്രദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാംശീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അപമാനമാണ്. അതേസമയത്ത്, ഈ എഴുത്തുകാരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കൃതികൾ യാഥാസ്ഥിതികവും വൈദികവുമായ സ്പെയിനോടുള്ള അവരുടെ വിരോധത്തെ തെളിയിക്കുന്നു അക്കാലത്തെ.

തലമുറയിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് വികാരങ്ങൾ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും യുക്തിരാഹിത്യവുമായിരുന്നു-ഒരുപക്ഷേ- നീച്ചയെയും ഷോപ്പൻഹോവറെയും പോലുള്ള ബുദ്ധിജീവികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ. ഈ ദാർശനികവും ധാർമ്മികവുമായ സ്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിലും റിയലിസം നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അകലം പാലിക്കുന്നതിലും നിർണ്ണായകമായിരുന്നു. (ആവർത്തനം ക്ഷമിക്കുക).

98-ന്റെ തലമുറയുടെ സവിശേഷതകൾ

റിയലിസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന തീമും ഉള്ളടക്കവും ആധുനികതയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരുതരം നവീകരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചില സവിശേഷ ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും. 98-ലെ തലമുറയുടെ തൂലികകൾ ഒരു ഏകീകൃത സാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും, തൊണ്ണൂറു-ഓക്കിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.. താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകളിലൂടെ ഇത് മറ്റ് ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്:

 • ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ അംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ, അസോറിൻ, ബറോജ, മെയ്‌സ്‌തു എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്, മാനിഫെസ്റ്റോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാരണം സ്പെയിനിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലും രാജ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
 • ചെറിയ സംഘത്തിന്റെ ആശങ്കയ്ക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌ത് മറ്റുള്ളവരും ഈ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്നു. പുതിയ അംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുത്തു: ആധികാരിക സ്പാനിഷ് ഐഡന്റിറ്റി, യഥാർത്ഥ സ്പെയിനിനെ വശത്താക്കിയ ശക്തരും സമ്പന്നരുമായ വർഗങ്ങൾക്കെതിരെ.
 • 98-ലെ തലമുറ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ പുനരുജ്ജീവന സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ വാക്കിന് ചുറ്റും ഒത്തുകൂടിയ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാഹിത്യം അത്തരം വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങളും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു.
 • ഈ തലമുറയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അതേ സ്ഥാപിത സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമം.

98-ലെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കൾ

ജോസ് മാർട്ടിനെസ് റൂയിസ് "അസോറിൻ" (1863 - 1967)

"അസോറിൻ" എന്ന ഓമനപ്പേരുള്ള നോവലിസ്റ്റ്, കവി, ചരിത്രകാരൻ, ഉപന്യാസകാരൻ, സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എന്നിവരാണ് "98-ന്റെ തലമുറ" എന്ന പേര് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. മോണോവേറോ എഴുത്തുകാരന്‌—തന്റെ ശക്തമായ ദേശസ്‌നേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെട്ട—രാഷ്ട്രീയത്തിലും വളരെ സജീവമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, അതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സ്പാനിഷ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രമേയം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികൾ

 • കാസ്റ്റിലിയൻ ആത്മാവ് (1900)
 • ഇഷ്ടം (1902)
 • അന്റോണിയോ അസോറിൻ (1903)
 • ഒരു ചെറിയ തത്ത്വചിന്തകന്റെ കുറ്റസമ്മതം (1904)
 • സ്പെയിനിലെ ഒരു മണിക്കൂർ 1560 - 1590 (1924).

മിഗുവൽ ഡി ഉനമുനോ (1864 - 1936)

ഉദ്ധരണി മിഗുവൽ ഡി ഉനാമുനോ.

ഉദ്ധരണി മിഗുവൽ ഡി ഉനാമുനോ.

സലാമാൻക സർവകലാശാലയിലെ റെക്ടർ വിവിധ സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൃഷിക്കാരനും അതിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഇന്നുവരെ അംഗീകൃത പേനയും ആയിരുന്നു. സത്യത്തിൽ, ബാസ്ക് തത്ത്വചിന്തകനും അക്ഷരങ്ങളുടെ മനുഷ്യനും "നിവോള" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ആഴത്തിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു. ഇതിനെ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിവരിക്കാം: റിയലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു ആഖ്യാന ഫിക്ഷൻ, പരന്ന നായകന്മാരും തിരക്കേറിയ വികാസവും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹിത്യസവിശേഷതകൾ ഇതിൽ പ്രകടമാണ് സ്നേഹവും അധ്യാപനവും (1902), മൂടൽമഞ്ഞ് (1914), ആബേൽ സാഞ്ചസ് (1917) ഉം അമ്മായി തുല (1921). ബിൽബാവോ രചയിതാവിന്റെ മറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികൾ ഡോൺ ക്വിക്സോട്ടിന്റെയും സാഞ്ചോയുടെയും ജീവിതം (ഉപന്യാസം - 1905), വെലാസ്‌ക്വസിന്റെ ക്രിസ്തു (കവിത - 1920) കൂടാതെ വിശുദ്ധ മാനുവൽ ബ്യൂണോ, രക്തസാക്ഷി (നോവൽ - 1930).

റാമോൺ ഡെൽ വാലെ-ഇൻക്ലാൻ (1866 - 1936)

റാമോൺ മരിയ ഡെൽ വാലെ-ഇൻക്ലാൻ നാടകകൃത്ത്, കവി, നോവലിസ്റ്റ്, പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചെറുകഥാകൃത്ത്, ഉപന്യാസകാരൻ, ആധുനികതയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു. വില്ലന്യൂവ ഡി അറോസയിൽ ജനിച്ച എഴുത്തുകാരൻ റേസി സോഷ്യൽ ആക്ഷേപഹാസ്യവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സെൻസറി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം വ്യത്യസ്തനായി. തന്റെ കലാജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഫ്രഞ്ച് പ്രതീകാത്മകതയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശൈലി അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

പിന്നീട്, ഗലീഷ്യൻ ബുദ്ധിജീവി തന്റെ നോവലുകളും നാടകങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് "എസ്‌പെർപെന്റോ" എന്ന് വിളിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്. ("ഭയങ്കരമോ ഓക്കാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ആളുകളോ വസ്തുക്കളോ). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായവയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു ബോഹെമിയൻ ലൈറ്റുകൾ (1920) ഉം ഡോൺ ഫ്രിജോളേരയുടെ കൊമ്പുകൾ (1920). അതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലുകളും അത്ഭുതങ്ങളുടെ കോടതി (1927) ഉം എന്റെ ഉടമ നീണാൾ വാഴട്ടെ (1928) ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു.

പിയോ ബറോജ (1872 - 1956)

പിയോ ബറോജയുടെ പദപ്രയോഗം

പിയോ ബറോജയുടെ പദപ്രയോഗം

പിയോ ബറോജ വൈ നെസ്സി ഒരു മികച്ച നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം അശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾ അവ്യക്തമായിരുന്നു (ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പലതവണ മനസ്സ് മാറ്റി) തീർച്ചയായും വിവാദപരവും. അതുപോലെ, തുറന്ന നോവലിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻതൂക്കം അദ്ദേഹത്തെ പ്യൂരിസ്റ്റുകളുടെ വിരോധം സമ്പാദിച്ചു.

സാൻ സെബാസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നുള്ള രചയിതാവിന്റെ അവശ്യ കൃതികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • മോശം കള (1904)
 • സയൻസ് ട്രീ (1911)
 • നല്ല വിരമിക്കലിന്റെ രാത്രികൾ (1934)
 • അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഗായകൻ (1950).

റാമിറോ ഡി മസ്തു (1874 - 1936)

റാമിറോ ഡി മസ്‌തുവും വിറ്റ്‌നിയും ഉപന്യാസകാരൻ, നോവലിസ്റ്റ്, കവി, സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന വിറ്റോറിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടാതെ, ഐബീരിയൻ എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ കാലത്തെ കുപ്രസിദ്ധ രാഷ്ട്രീയ സൈദ്ധാന്തികനും "ഹിസ്പാനിഡാഡ്" എന്ന ആശയത്തിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള പ്രചാരകനുമായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ച ഭാഗം ഈ ആശയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അത് ഇനിപ്പറയുന്ന ശീർഷകങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമാണ്:

 • മറ്റൊരു സ്പെയിനിലേക്ക് (1899)
 • ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട്, ഡോൺ ജുവാൻ, ലാ സെലസ്റ്റിന (1926)
 • ഹിസ്പാനിക്കിന്റെ പ്രതിരോധം (1934)

98ലെ തലമുറയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖർ

 • ഐസക് അൽബെനിസ് (1860 - 1909); സംഗീതസംവിധായകനും പിയാനിസ്റ്റും
 • ഏഞ്ചൽ ഗാവിനെറ്റ് (1865 - 1898); എഴുത്തുകാരനും നയതന്ത്രജ്ഞനും
 • റാമോൺ മെനെൻഡസ് പിഡൽ (1869 - 1968); ഫിലോളജിസ്റ്റ്, ഫോക്ലോറിസ്റ്റ്, ചരിത്രകാരൻ
 • റിക്കാർഡോ ബറോജ (1871 - 1953); ചിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനും.

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.