വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുടെ മറ്റ് വായനകൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാഹിത്യം കൂടാതെ മറ്റ് വായനകളുണ്ട്...

ഒരു ഞാങ്ങണയിലെ അനന്തത

ഒരു ഞാങ്ങണയിലെ അനന്തത

സരഗോസ ഐറിൻ വലെജോയിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരനും ഫിലോളജിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ജങ്ക്. പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2019,…

പ്രചാരണം

അർതുറോ സാഞ്ചസ് സാൻസ്. ബെലിസാരിയസിന്റെ രചയിതാവുമായി അഭിമുഖം: കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മാജിസ്റ്റർ മിലിറ്റം

പുരാതന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടറും അക്കാദമിക് ലോകത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയും ഒരു ഉപന്യാസ രചയിതാവുമാണ് അർതുറോ സാഞ്ചസ് സാൻസ് ...

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ വാർത്തകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഏപ്രിൽ ഇവിടെയുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളുടെയും വസന്തത്തിന്റെയും മാസം ഏതാണ്ട് തുല്യമാണ്. പതിവുപോലെ, വാർത്തകളും വരുന്നു ...

ഒരു ഉപന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം.

ഒരു ഉപന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ഉപന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാണ്. ദിവസാവസാനം, ഇത് ഒരു വഴിയാണ് ...

കൺഫ്യൂഷ്യസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ശൈലികളും

ഏറ്റവും സാർവത്രിക ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്തകനും ചിന്തകനുമായ കൺഫ്യൂഷ്യസ് ജനിച്ചത് ബിസി 28 സെപ്റ്റംബർ 551 നാണ്. സി., അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ...

ഫരിയാനയുടെ അവലോകനം.

ഫരിയാനയുടെ പുസ്തകം

ഫരിയാനയുടെ പുസ്തകം. ഗലീഷ്യയിലെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ ചരിത്രവും വിവേചനരഹിതവും, ഏറ്റവും വിവാദപരമായ തലക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ...

5 സാഹിത്യ റിലീസുകൾ മെയ് മാസത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

മെയ്. നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോലെയാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പബ്ലിഷിംഗ് മാർക്കറ്റിനായി ...

ഉപയോഗശൂന്യമായ ഉപയോഗത്തിന്റെ അവലോകനം.

ഉപയോഗശൂന്യമായതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത

ഉപയോഗശൂന്യമായതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത. ഇറ്റാലിയൻ പ്രൊഫസറും തത്ത്വചിന്തകനുമായ ന്യൂസിയോ ഓർഡൈന്റെ പുസ്തകമാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ. ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തു ...

ജുവാൻ എസ്ലാവ ഗാലൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെയും നോവലുകളുടെയും അവലോകനം

ചരിത്ര നോവലുകളുടെ പ്രശസ്തനും ജനപ്രിയനുമായ ജെയ്ൻ എഴുത്തുകാരനായ ജുവാൻ എസ്ലവ ഗാലൻ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരു ദിവസം അർജോനയിൽ ജനിച്ചു ...