റാമോൺ ഡി ലാ ക്രൂസ്. ജ്ഞാനോദയവും സന്യാസിമാരും

റാമോൺ ഡി ലാ ക്രൂസ് 28 മാർച്ച് 1731 ന് മാഡ്രിഡിൽ ജനിച്ചു, അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വസ്ത പ്രതിനിധിയാണ് ...

സാമുവൽ ബെക്കറ്റ്

സാമുവൽ ബെക്കറ്റ്

സാമുവൽ ബാർക്ലെ ബെക്കെറ്റ് (1906-1989) ഒരു പ്രശസ്ത ഐറിഷ് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. കവിത, നോവൽ, തുടങ്ങി വിവിധ സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മികവ് പുലർത്തി.

പ്രചാരണം

അന്റോണിയോ ബ്യൂറോ വല്ലെജോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന വാർഷികം. ശകലങ്ങൾ

അന്റോണിയോ ബ്യൂറോ വല്ലേജോ 29 സെപ്റ്റംബർ 1916 ന് ഗ്വാഡലാജറയിൽ ജനിച്ചു, കൂടാതെ സ്പാനിഷ് നാടകകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് പുറമേ ...

ഗോഡോട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

ഗോഡോട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡോട്ട് (1948) ഐറിഷ്കാരനായ സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് എഴുതിയ അസംബന്ധ തിയേറ്ററിന്റെ ഒരു നാടകമാണ്. എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് ...

അലൻ റിക്ക്മാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സാഹിത്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും

ഇംഗ്ലീഷ് നടനും സംവിധായകനുമായ അലൻ റിക്ക്മാൻ 2016 ലെ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരു ദിവസം അന്തരിച്ചു. 69 ആം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ...

ലാ സെലെസ്റ്റീനയുടെ സംഗ്രഹം.

ലാ സെലെസ്റ്റീന സംഗ്രഹം

ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തി കാരണം ലാ സെലസ്റ്റീന സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ...

ജീവിതത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഒരു സ്വപ്നമാണ്.

ജീവിതത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഒരു സ്വപ്നമാണ്

കാൽഡെറോണിന്റെ നാടകവേദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രതിനിധാനമായ ഭാഗമായി ജീവിതം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സൃഷ്ടി മാഡ്രിഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ...

പെൺകുട്ടികളുടെ അതെ എന്ന അവലോകനം.

പെൺകുട്ടികളുടെ അതെ

സ്പാനിഷ് നിയോക്ലാസിസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാടക ഹാസ്യമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അതെ. അതിനാൽ, ഇത് മൊണ്ടേജിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ...

സെവില്ലിലെ ട്രിക്ക്സ്റ്ററിന്റെ അവലോകനം.

സെവില്ലിലെ ട്രിക്ക്സ്റ്റർ

സെവില്ലെയിലെ ട്രിക്ക്സ്റ്ററും കല്ല് അതിഥിയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മക നാടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ...