പൂരിത നഴ്സ്: പുസ്തകങ്ങൾ

പൂരിത നഴ്സ്: പുസ്തകങ്ങൾ

ഗലീഷ്യൻ നഴ്‌സും എഴുത്തുകാരനുമായ ഹെക്ടർ കാസ്റ്റിനീറ എഴുതിയ 9 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് നഴ്‌സ്. ഓമനപ്പേരിൽ...

ദി ക്രേസി ഹാക്കുകൾ: പുസ്തകങ്ങൾ

ദി ക്രേസി ഹാക്കുകൾ: പുസ്തകങ്ങൾ

സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരനും സാമ്പത്തിക വ്യക്തിത്വവും എഴുതിയ 9 കുട്ടികളുടെ സാഹസിക പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ക്രേസി ഹാക്സ്…

പ്രചാരണം

ക്രിസ്തുമസിന്റെ കഥകളും കഥകളും. തുടക്കങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസിൽ എത്തി, വായിക്കാൻ ഈ തീയതികളേക്കാൾ മികച്ചത് എന്താണ്: കഥാപുസ്തകങ്ങൾ, കഥകൾ, നോവലുകൾ... എല്ലാം...

ആന്റൺ ചെക്കോവ് കഥയുടെ മഹാനായ റഷ്യൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഇവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ആന്റൺ ചെക്കോവ്. എഴുത്ത് നുറുങ്ങുകൾ

ആന്റൺ ചെക്കോവ് ഒരു നാടകകൃത്തും ചെറുകഥാകൃത്തും കൂടാതെ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടാതെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളും ആയിരുന്നു...

കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ രചയിതാവുമായുള്ള അഭിമുഖം

ഫോട്ടോഗ്രാഫി: കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി, രചയിതാവിന്റെ കടപ്പാട്. ലാൻസറോട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി, വിദേശകാര്യ സേവനത്തിൽ നയതന്ത്രജ്ഞനായ…

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മകഥകൾ, വളരെ ചെറുതായതിനാൽ, എഴുതാൻ പ്രയാസമാണ്. ഘനീഭവിക്കുക...

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ചെറുകഥ എഴുതുന്നത് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതാണ്...

എന്റെ ഈ വർഷത്തെ പുസ്തകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു അവലോകനം

2021 അവസാനിക്കുന്നു. വായനയുടെ മറ്റൊരു വർഷം, അത് കഴിയുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ്, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരുപക്ഷേ ...

ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്

ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്

എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ വേറിട്ടുനിന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്: ...

ഡിസംബർ. വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഡിസംബർ, വിടവാങ്ങാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വർഷം. എല്ലാ അഭിരുചികൾക്കും ശീർഷകങ്ങളോടെ വിടപറയാനുള്ള വാർത്തകളുടെ ഒരു നിരയാണിത്, ...

ഡൊമിംഗോ വില്ലാറിന്റെ ചില സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ. അവലോകനം

ഡൊമിംഗോ വില്ലാറിന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് ചില സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ലിനോക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ...