കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ രചയിതാവുമായുള്ള അഭിമുഖം

ഫോട്ടോഗ്രാഫി: കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി, രചയിതാവിന്റെ കടപ്പാട്. ലാൻസറോട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാർലോസ് ബറ്റാഗ്ലിനി, വിദേശകാര്യ സേവനത്തിൽ നയതന്ത്രജ്ഞനായ…

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മകഥകൾ, വളരെ ചെറുതായതിനാൽ, എഴുതാൻ പ്രയാസമാണ്. ഘനീഭവിക്കുക...

പ്രചാരണം
ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ചെറുകഥ എഴുതുന്നത് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതാണ്...

എന്റെ ഈ വർഷത്തെ പുസ്തകങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു അവലോകനം

2021 അവസാനിക്കുന്നു. വായനയുടെ മറ്റൊരു വർഷം, അത് കഴിയുമായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ്, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരുപക്ഷേ ...

ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്

ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്

എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ വേറിട്ടുനിന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് ഫ്രാൻ ലെബോവിറ്റ്സ്: ...

ഡിസംബർ. വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഡിസംബർ, വിടവാങ്ങാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വർഷം. എല്ലാ അഭിരുചികൾക്കും ശീർഷകങ്ങളോടെ വിടപറയാനുള്ള വാർത്തകളുടെ ഒരു നിരയാണിത്, ...

ഡൊമിംഗോ വില്ലാറിന്റെ ചില സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ. അവലോകനം

ഡൊമിംഗോ വില്ലാറിന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് ചില സമ്പൂർണ്ണ കഥകൾ, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ലിനോക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ...

വീഴ്ചയ്ക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ

വീഴ്ചയ്ക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ

നടപ്പാതകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇലകളുടെ സീസൺ വന്നു, വെബ് "പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരയലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ...

മാർസൽ മിത്തോയിസിന്റെ പാബ്ലോയും വിർജീനിയയും. ഹ്രസ്വമായ ബന്ധം

നിങ്ങൾ പതിവായി മടങ്ങിവരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു, പാബ്ലോ ...

സെപ്റ്റംബർ. എഡിറ്റോറിയൽ വാർത്തകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

സെപ്റ്റംബർ വീണ്ടും വരുന്നു. അവധിക്കാലം അവസാനിക്കുകയോ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യും, പക്ഷേ കുറവ്. ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയില്ല ...