വായിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ: അവ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അങ്ങനെ അവ പ്രവർത്തിക്കും

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ ഭാഷയും ആശയവിനിമയവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഉപകരണമാണിത്. വായനയിലൂടെ പുതിയ വാക്കുകൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വായനാ ഗ്രഹണശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പക്ഷേ, വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ്? ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ചിലതുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്‌തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കീകളും ഞങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

ഇന്ഡക്സ്

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

പുസ്തകത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ്

നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ, വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കും. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം "മൈക്കോ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, Micho 1 ഉം Micho 2 ഉം. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളെ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങളും അവ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകളും വളരെ ചെറിയ വാക്യങ്ങളും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു, അല്ലേ?

Micho 2 ഉപയോഗിച്ച്, പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, വളരെ വേഗത്തിലല്ല, അവിടെയുള്ള ഓരോ വാക്കുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ നീളുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

അത്, അതിൽ തന്നെ, പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വിവരങ്ങളും അറിവും നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം എന്നിവയും മറ്റും പഠിക്കാൻ കഴിയും.

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം വസ്തുതയാണ് ഞങ്ങളുടെ വായന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും വായനാ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അവയെ വ്യക്തിഗതമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ അവ മനസിലാക്കുകയും അവ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായ വാക്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്നും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നേടുന്ന യുക്തിസഹമായ കഴിവും അതുപോലെ വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ധാരണയുമാണ് ഇതിന് കാരണം.

വ്യക്തമായും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം, കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, ഇത് നേടുന്നതിന്, ഒരാൾ ഈ പുതിയ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുകയും വേണം. നമ്മൾ അവ ഒഴിവാക്കിയാൽ, അവ ഉപയോഗിച്ചാലും, അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം.

വായിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എ കുട്ടികളുടെ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഉപകരണം. അവർ വായിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ വായനയിൽ നഷ്ടപ്പെടും, മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രത്യേക ജോലിയിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാമെന്ന് അത് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഭാവനയും ദൃശ്യവൽക്കരണ ശേഷിയും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും; മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

അവസാനമായി, വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, തൽഫലമായി, വായിക്കാൻ കഴിയും, അത് വിശകലനത്തിനും വിമർശനത്തിനുമുള്ള കഴിവ് വളർത്തുന്നു. വായനകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം നൽകാനുമുള്ള സാധ്യതയാണിത്.

വായിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

വായിക്കുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടി

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ തിരയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് ഓർക്കണം വ്യത്യസ്ത തരം ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രായത്തിന് അനുസൃതമായി. ഉദാഹരണത്തിന്:

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ

അവരാണ് ആദ്യത്തെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വാക്കുകളും നിരവധി ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. കുട്ടികൾക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ലളിതമായ വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ ലക്ഷ്യം.

വായന പുസ്തകങ്ങൾ

അവർ എ ഉള്ളവരാണ് ലെവൽ മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഗെയിമുകളോ അവർക്കുണ്ട്.

ശബ്ദങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു

അവ അത്ര പരിചിതമല്ല, പക്ഷേ അവ ഒരു നല്ല ഉപകരണമാണ്, അതിനാൽ, വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണമെന്ന് ഓഡിയോകളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെ വായിക്കാമെന്നും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പലരും ഡിക്റ്റേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ വായിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പരിചിതമാകും.

ചിത്രങ്ങളും വാചകങ്ങളും ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു

തുടക്കക്കാർക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ് അവ, കാരണം കൂടുതൽ ടെക്‌സ്‌റ്റ്, എന്നാൽ ഇത് കുട്ടികളെ സ്റ്റോറി പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അവർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ.

ചോദ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു

കൂടുതൽ വികസിച്ചു, കാരണം അവ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല, മാത്രമല്ല അവർ വായനാ ഗ്രാഹ്യവും വികസിപ്പിക്കുന്നു.

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

കുഞ്ഞു വായന പുസ്തകം

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ശരിയായ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ്. കൂടാതെ, ഒരു പുസ്തകശാലയിൽ പോയി ഒരു പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടുകയോ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിലമതിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, തീരുമാനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും, അവ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

വായന നില

2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി 8 വയസ്സുകാരന് തുല്യമല്ല. 11-ൽ ഒന്നല്ല. അതിനാൽ, ഓരോ പ്രായത്തിനും വായനാ തലത്തിനും അനുയോജ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2 മുതൽ 4-5 വയസ്സുവരെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ, "വായിക്കാൻ പഠിക്കുക" എന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കഥ രസകരമായിരിക്കും. കുട്ടിയുടെ പരിണാമം അനുസരിച്ച് അതിന് നിരവധി വാല്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ 6 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, അവിടെ ചിത്രങ്ങളും വാചകവും ഉള്ള പുസ്‌തകങ്ങൾ മികച്ചതായിരിക്കും (ഉദാഹരണത്തിന്, മരിയ ഗ്രൗ സാലോ, ക്വിം ബൗ എന്നിവരുടെ ദി ഡ്രാഗൺ ദാറ്റ് നോ ഫയർ; അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കൂൾ ഫോർ മോൺസ്റ്റേഴ്‌സ് , സാലി റിപ്പിൻ എഴുതിയത്).

പുസ്തകത്തിന്റെ തരം

ഓരോ കുട്ടിയും വ്യത്യസ്‌തരാണ്, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരുതരം പുസ്തകത്തോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. സാഹസികത, പ്രണയം, മൃഗങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ കഥകൾ... തുടക്കത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്, കാരണം അത് വായിക്കാനോ കുറഞ്ഞത് പഠിക്കാനോ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അവർ അവരുടെ പഠനം ഏകീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ഈ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ആകർഷകമായ ചിത്രീകരണങ്ങളും ലളിതമായ അവതരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക

ഇത് ഉണ്ടാക്കും അത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ രസകരമാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത നിലനിർത്തും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്.

പുസ്തകത്തിന്റെ നീളം ശ്രദ്ധിക്കുക

ധാരാളം പേജുകളുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല; വാസ്തവത്തിൽ അവ വിരസമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോയിംഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ.

കുറച്ച് പേജുകളുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമേണ ഉയരുകയും ചെയ്യുക.

ഉദാഹരണത്തിന്, കിക്കാ സൂപ്പർബ്രൂജയുടെ പുസ്‌തകങ്ങൾ, ഇതിനകം ഏകീകൃത വായന (7 വയസ്സ് മുതൽ) ഉള്ള പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളതായിരിക്കും, അതിനാലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പേജുകൾ ഉള്ളത്; എന്നാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അവ മരിയ ഗ്രൗ സാലോ, ലയ ഗ്വെറെറോ ബോഷ് എന്നിവരുടെ വാലിയന്റേ പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റെല്ലെ തലവേരയുടെയും ഇവാ എം. ഗ്രേയുടെയും എൽ യൂണികോർണിയോ റയോ ഡി ലൂണ.

വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എന്താണ് തിരയേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുസ്തകശാലയിൽ പോയി കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല (അതും), മറിച്ച് അവരുടേതാണ്, കാരണം ഇത് അവരെ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കും.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.