ലോർക്ക ചിഹ്നങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിശകലനം

ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്കയുടെ ഒപ്പ്

ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്കയുടെ ഒപ്പ്

എന്തെങ്കിലും വേറിട്ടു നിന്നാൽ ഗാർസിയ ലോർക്ക പാണ്ഡിത്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചിഹ്നങ്ങൾ തന്റെ കവിതകളിലും നാടകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ചിലത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു:

La ചന്ദ്രൻ പരസ്പരം എതിർക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമാണ്. ജീവിതവും മരണവും ഈ ചിഹ്നത്തിലൂടെ ലോർക്കയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും വന്ധ്യതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ രണ്ട് വിരുദ്ധതകളിലും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു പരാമർശമാണ്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരിപൂർണ്ണതയുടെയും പ്രതീകമായ ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്കയ്ക്കാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് മറ്റ് എഴുത്തുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ പ്രണയം, ചന്ദ്രൻ

ചന്ദ്രന്റെ പ്രണയം, ചന്ദ്രൻ. // ചിത്രം - ഫ്ലിക്കർ / എട്രുസ്‌കോ

The ലോഹങ്ങൾ ഗ്രാനഡയിൽ ജനിച്ച രചയിതാവിന്റെ പല പേജുകളിലും പെടുന്ന മറ്റൊരു ചിഹ്നമാണ് അവ. അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവ ഒരു മോശം ശകുനത്തിന്റെ പര്യായമാണ്, കാരണം അവ സാധാരണയായി ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. മരണം, ചന്ദ്രനിലോ ലോഹങ്ങളിലോ ഉള്ളതുപോലെ വെള്ളം, അത് നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം. ഇത് സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ലൈംഗികതയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

ഒടുവിൽ കുതിര, പുല്ലിംഗ വൈരാഗ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും മരണത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനെ അവനിൽ കാണുന്നവരുമുണ്ട്. അതെന്തായാലും, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിനിവേശത്തോടെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കഠിനമായ കൊയ്ത്തുകാരന്റെ ദൂതനെക്കാൾ വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്കയുടെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളിലെ ലോർക്കയുടെ പ്രതീകാത്മകത

ലോർക്ക തന്റെ കൃതികളിൽ പതിവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഘടകങ്ങളും അവ ഓരോന്നും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന അർത്ഥവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കൃതികളിൽ ചിഹ്നങ്ങളും നിർദ്ദേശിത ചിത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥവും.

ബോഡാസ് ഡി സംഗ്രെയിലെ ലോർക്കയുടെ പ്രതീകാത്മകത

രക്ത കല്യാണം ലോർക്കയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളിലൊന്നാണ്, അവിടെ നിർഭാഗ്യങ്ങളുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നു, അവർക്കിടയിൽ ശരിക്കും പ്രണയമില്ലെങ്കിലും.

എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങൾ ഒരു നാടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, വധുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രണയം രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കഥ സമൂലമായി മാറുന്നു.

ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഭൂമി. ഈ വേലയിൽ ലോർക്കയ്ക്കുള്ള ഭൂമി അമ്മയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കാരണം സ്ത്രീയെപ്പോലെ ജീവൻ നൽകാനും മരിച്ചവരെ പരിപാലിക്കാനും ഭൂമിക്ക് കഴിവുണ്ട്.

 • വെള്ളവും രക്തവും. രണ്ടും മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളാണ്, ശരീരത്തിനും വയലുകൾക്കും സ്വയം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, രചയിതാവിന് ഇത് ജീവിതത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും അർത്ഥമുണ്ട്.

 • കത്തി. വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കത്തി. ഗാർസിയ ലോർക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു മരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണിയുടെ പ്രതീകമാണ്.

 • നിറങ്ങൾ En രക്ത കല്യാണം വ്യത്യസ്‌ത അർത്ഥങ്ങളുള്ള നിരവധി വർ‌ണ്ണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലിയോനാർഡോയുടെ വീട് വരച്ച പിങ്ക് നിറം, രചയിതാവ് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനുള്ള മാറ്റം. മറുവശത്ത്, സ്കീനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവന്ന നിറം മരണത്തിന്റെ നിറമാണ് (സ്കീൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ത്രെഡിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അത് എങ്ങനെ മുറിക്കാം); മഞ്ഞ നിറം ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രതീകവും മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ശകുനവുമാണ്. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന്റെ നിറമാണ് വെള്ള.

 • ചന്ദ്രൻ. ഇത് ബ്ലഡ് വെഡ്ഡിംഗിലെ വുഡ്കട്ടറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഒരു മരം മുറിക്കുന്നയാൾ ഒരു ജീവിതത്തെ ഛേദിച്ച് രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ ഒരു നദിയാക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ സംസാരം.

 • കുതിര എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ലിയോനാർഡോയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശക്തി, വൈരാഗ്യം, അനിയന്ത്രിതമായ അഭിനിവേശം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

ജിപ്സി ബല്ലാഡുകളിലെ ലോർക്കയുടെ പ്രതീകാത്മകത

El ജിപ്സി റൊമാൻസ് രാത്രി, മരണം, ചന്ദ്രൻ ... എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന 18 പ്രണയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത്. രണ്ട് കേന്ദ്ര പ്ലോട്ടുകളുണ്ട്: ജിപ്സികളും അൻഡാലുഷ്യയും. സമൂഹത്തിന്റെ അരികുകളിൽ ജീവിക്കുകയും അധികാരികൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിപ്‌സി ആളുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് പറയുന്നു, ഗാർസിയ ലോർക്ക ആ പട്ടണത്തിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വിവരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാവ്യാത്മക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അവർ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു .

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്:

 • ചന്ദ്രൻ. തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, അവൾ സ്ത്രീത്വം, ഇന്ദ്രിയത, മാത്രമല്ല അവളെ നോക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും "അവളുടെ അക്ഷരത്തെറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ" മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

 • വെള്ളം. ലോർക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം ചലനത്തെയും ജീവിതത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ വെള്ളം അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ, അത് നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനിവേശത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പകരം, അത് വൈബ്രേറ്റുചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നീങ്ങുന്നു, മുതലായവ. ശക്തവും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ അഭിനിവേശം, ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

 • തുള. കിണർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പോംവഴിയുമില്ല, ആ അഭിനിവേശം ഇനി ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നില്ല.

 • കുതിര ബ്ലഡ് വെഡ്ഡിംഗിലെ അതേ നിർവചനമുള്ള ഒരു കുതിരയെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വൈരാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും വന്യമായ അഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചും. മരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കുതിര തന്റെ സ്വതന്ത്രജീവിതത്തിനായുള്ള ജിപ്സിയായിരിക്കും, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ മരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

 • കോഴി. ജിപ്‌സി ബാലഡുകളിൽ, ജിപ്‌സികളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് കോഴി.

 • സിവിൽ ഗാർഡ്. അവ അധികാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ജിപ്സികളുടെ നാശത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങൾ.

 • കണ്ണാടി. ലോർക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കണ്ണാടി പയാ സംസ്കാരമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിര ഭവനവും ജിപ്‌സികളുടെ ജീവിതവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദാസീനമായ ജീവിതവുമാണ്.

 • മദ്യം. ജിപ്സികൾക്ക് പുറമെ "നാഗരിക ലോകത്തിന്റെ" പ്രതീകമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ഉദാസീനമായ ലോകത്തിന് കൂടുതൽ, പയോ.

ബെർണാഡ ആൽബയുടെ വീട്ടിൽ ലോർക്കയുടെ പ്രതീകാത്മകത

ഗ്രെനഡയിലെ (സ്പെയിൻ) അൽഹമ്‌റയുടെ മുറ്റത്ത് ഫെഡറിക്കോ ഗാർസിയ ലോർക്ക

En ബെർണാഡ ആൽബയുടെ വീട് ഒരു സ്ത്രീ നായകനായ ബെർണാഡയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, 60 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ടാം തവണ വിധവയായ ശേഷം, അടുത്ത 8 വർഷം ദു ning ഖത്തിലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ പെൺമക്കളെ ലൈംഗികമായി അടിച്ചമർത്താനും ജീവിതത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയാതിരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ബെർണാഡയുടെ മൂത്ത മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പെപ്പെ എൽ റൊമാനോ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പെൺമക്കളും അമ്മ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഇളയവനും ഏറ്റവും മത്സരിയും ഭ്രാന്തനുമല്ലാതെ എല്ലാവരും.

കൃതി സംക്ഷിപ്തമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കൃതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ലോർക്ക പ്രതീകാത്മകത ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ചന്ദ്രൻ. നമ്മൾ മുമ്പ് അഭിപ്രായമിട്ടതുപോലെ, ചന്ദ്രൻ മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ലൈംഗികത, ആഗ്രഹം, മോഹം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ... അതിനാൽ, അമ്മയ്ക്കും പെൺമക്കൾക്കും, ഇളയവളൊഴികെ, അത് ഇതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മരണത്തിന്റെ പ്രതീകം; മറുവശത്ത്, ഏറ്റവും ഇളയ അഡെലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലൈംഗികത, അഭിനിവേശം മുതലായവ ആയിരിക്കും.

 • രക്തം. ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മരണത്തെയും ലൈംഗികതയെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 • കുതിര പുരുഷ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാർസിയ ലോർക്കയുടെ വ്യക്തമായ പ്രാതിനിധ്യമാണിത്, അതിൽ പുരുഷ ലൈംഗികത, ലൈംഗികാഭിലാഷം മുതലായവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

 • ബെർണാഡ ആൽബയുടെ ചൂരൽ. സ്റ്റാഫ് ആജ്ഞയുടെയും ശക്തിയുടെയും ഒരു വസ്തുവാണ്.

 • ഷീറ്റുകൾ. സൃഷ്ടിയിൽ, അവയെല്ലാം ഷീറ്റുകൾ എംബ്രോയിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

 • ബെർണാഡ ആൽബയുടെ സ്വന്തം വീട്. 8 വർഷമായി കഠിനമായ വിലാപത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവൾ തന്റെ പെൺമക്കളെയും തന്നെയും നിർബന്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ബെർണാഡ ആൽബയുടെ വീട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ജയിലായി മാറുന്നു.

 • അഡെല. അഡെലയുടെ സ്വഭാവം അർത്ഥമാക്കുന്നത് കലാപം, വിപ്ലവം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള അന്വേഷണം, യുവത്വം എന്നിവയാണ്.

 • പട്ടി. നാടകത്തിൽ, നായയ്ക്ക് ഇരട്ട അർത്ഥമുണ്ട്, കാരണം ഒരു വശത്ത്, മനുഷ്യന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മരണം (അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; മറുവശത്ത്, ഇത് വിശ്വസ്തതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പോൻസിയയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ.

 • ആടുകൾ. ഈ മൃഗത്തിന് യേശുവുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്, അഡെലയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം മറ്റ് ആടുകളെപ്പോലെ ഇത് മറ്റുള്ളവരും ബലിയർപ്പിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   അജ്ഞാതനാണ് പറഞ്ഞു

  muchas Gracias

  1.    ഡീഗോ കാലറ്റായുഡ് പറഞ്ഞു

   ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക്!

 2.   ആൽബർട്ടോ കാർലോസ് മുട്ടകൾ പറഞ്ഞു

  ഹേയ്, അവിടെയുണ്ടോ

 3.   എൽവർ ഗാലാർഗ പറഞ്ഞു

  വളരെ നല്ല ഉള്ളടക്കം, ഇത് ഒരു ഭാഷാ ജോലിയിൽ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു.

  1.    പോള ഏലിയാസ് പറഞ്ഞു

   ഗൃഹപാഠത്തിലും ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. എക്സ്ഡി