ധീരമായ പുതിയ ലോകം: സംഗ്രഹം

ധീരമായ പുതിയ ലോകം: സംഗ്രഹം

സന്തോഷകരമായ ലോകം (ധൈര്യമുള്ള പുതിയ ലോകം) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 100 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.. 1932-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ആൽഡസ് ഹക്സ്ലിയാണ് ഇത് എഴുതിയത്. ഇത് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പുസ്തകം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെയും വ്യവസ്ഥയെയും സമൂഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്പിയയാണ്.

തീർച്ചയായും അനിശ്ചിതത്വമുള്ള ഭാവി വിവരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാഹിത്യകൃതിയായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഡിസ്റ്റോപ്പിയകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനോവീര്യം കെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട്, മറ്റ് പ്രമുഖ കൃതികൾ പിന്തുടരും. ആൽഡസ് ഹക്സ്ലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നോവലിന്റെ സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ, പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

സൃഷ്ടിയുടെ രചയിതാവും സന്ദർഭവും

ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി (1894-1963) ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനും തത്ത്വചിന്തകനുമായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങളുടെ കൃഷിയിലും ചിന്തയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും കവികളുടെയും കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹം എഴുതി, ഒരു നോവൽ, ലേഖനം, ചെറുകഥ, കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര തിരക്കഥ പോലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ച ഒരു സാങ്കേതിക വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്നു. തത്ഫലമായി സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതരീതിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമൂഹം വിധേയമാകാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഇത് കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി

സന്തോഷകരമായ ലോകം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ആമുഖത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളിൽ ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഭയാനകമായ കൃത്യതയുള്ളത്. മനുഷ്യവികസനത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ആൽഡസ് ഹക്സ്ലി മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. ഈ കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗർഭധാരണത്തിന്റെ നിമിഷം മുതൽ പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സംസാരിച്ചു.

ഉട്ടോപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോപ്പിയയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കാരണം, ഒരു വശത്ത്, എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തുചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മാത്രമല്ല ലോകത്ത് അവരുടെ സ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീനമായ ശൂന്യതയുടെ വികാരം അപ്രത്യക്ഷമാകും. എന്നിരുന്നാലും, അടച്ച വിലയും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കാം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ആളുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്.

Es വിമർശനാത്മക ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ചിട്ടയായതും മനോഹരവുമായ ജീവിതം, അതുപോലെ വികാരങ്ങൾ, മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇതാണ്: സംസ്കാരം, സ്നേഹം, കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തെറ്റുകൾ എന്നിവ ഈ നിവാസികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. സന്തോഷകരമായ ലോകം. ഈ നോവൽ തികച്ചും എഴുത്തുകാരന്റെ കാലത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വിമർശനമാണ്.

സാങ്കേതിക ഭാഗങ്ങൾ

ധീരമായ പുതിയ ലോകം: സംഗ്രഹം

ആമുഖവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും

നമ്മുടെ കാലത്തിന് ശേഷം നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിന് ഇത്രയധികം സേവനം നൽകിയ അസംബ്ലി ലൈനിന്റെ പ്രമോട്ടറായിരുന്ന ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പരാമർശമായാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ സമൂഹവും. ഇത് ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നും അത് തുടരാൻ കഴിയുമെന്നും ഈ കഥയുമായി ഹക്സ്ലി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, ഫോർഡിന് ശേഷമുള്ള വർഷം 632 ആണ്, അത് നമ്മുടെ കലണ്ടറിലെ 2540 വർഷത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. നോവലിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥ എന്നതിനാൽ സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ ലൈംഗികതയിൽ ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്വപ്‌നങ്ങളിലൂടെ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട, സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിധിയോടെയാണ് കുട്ടികൾ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.. അവർ സാങ്കേതികമായി ജനിക്കുകയും ജാതി വ്യവസ്ഥയായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

 • ആൽഫ ഗ്രൂപ്പ്: മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ, വരേണ്യവർഗമാണ്. അവർക്ക് ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്.
 • ബീറ്റ ഗ്രൂപ്പ്: മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പരിധി കുറവാണ്, കൂടാതെ ബുദ്ധിശക്തിയും കുറവാണ്. അവർ ആൽഫയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
 • ഗാമ ഗ്രൂപ്പ്: നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾക്കായി പ്രത്യേക കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഡെൽറ്റ ഗ്രൂപ്പ്: അവർ ഗാമയുടെ കീഴാളരാണ്.
 • എപ്സിലോൺ ഗ്രൂപ്പ്: ഏറ്റവും മെക്കാനിക്കൽ, അസുഖകരമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആൾക്കൂട്ടവും സദസ്സും.

വാദം

ബെർണാഡ് മാർക്സും ലെനിന ക്രൗണുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ (കൃത്യമായി, പേരുകൾ ആകസ്മികമല്ല). ഇരുവരും ലണ്ടൻ ഹാച്ചറി ആൻഡ് കണ്ടീഷനിംഗ് സെന്ററിൽ ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ലെനിന സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ബെർണാഡ് വ്യത്യസ്തമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥകളെ നേരിടണം. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും (അവൻ ഒരു ആൽഫ പ്ലസ് ആണ്), അയാൾക്ക് ശാരീരിക ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ട്, അത് അവനെ സ്ത്രീകൾ പരിഹസിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അവൻ കാട്ടാളന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു റിസർവ് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു.

ബെർണാഡ് ലെനിനയ്‌ക്കൊപ്പം പോകുകയും ഇരുവരും "ദി സാവേജ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോണിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൂരന്മാരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവർ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു, കാരണം അവർ ആദർശ വ്യവസ്ഥയായ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിന് പുറത്താണ്.. ജോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്; അതായത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അവിടെ സ്ഥാപിച്ച ഗർഭനിരോധന സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ജോണിനെ പരിചരിക്കുകയും എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത അമ്മയാണ് (ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററിലെ മുൻ ജനിതക എഞ്ചിനീയർ) ജോണിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒപ്പം അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും വിയോജിപ്പുകളുടെയും നിഗമനങ്ങളുടെയും വിടവ് തുറക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ബെർണാഡും ലെനിനയും വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരംഭിക്കും: ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയം അവബോധവും.

ഫലം

മനുഷ്യത്വരഹിതവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഈ ലോകത്ത്, അനിഷേധ്യമായ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നു സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷം ഒരു അബദ്ധവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു കൃത്രിമത്വമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നോവലിന്റെ അവസാനത്തിൽ, അത് ഉയർത്തുന്ന ലൈംഗിക സദാചാരത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബെർണാഡ്, ലെനിനയോടുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അശ്ലീലമാണെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോവാനും സന്യാസിയാകാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അയാൾക്ക് ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, തുടർന്ന് ഒരു ബാക്കനാലിയൻ സംഭവിക്കുന്നു. പശ്ചാത്താപം തോന്നിയ ബെർണാഡ് തന്റെ ജീവനെടുക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.