പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സിന്റെ കഥ

ബൂട്ട് ഉള്ള പൂച്ച

"പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്" നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രിയ കുട്ടികളുടെ കഥയാണ്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഇത് യഥാർത്ഥ തലക്കെട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ലെ മൈട്രെ ഡി ചാറ്റ് മറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന കഥകൾക്കൊപ്പം. ചാൾസ് പെറോൾട്ട് ഇത് സമാഹരിച്ചു, അങ്ങനെ അത് അറിയപ്പെട്ടു.

ഫാന്റസി കഥകളിലും കുട്ടികളുടെ കഥകളിലും താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു പെറോൾട്ട് യക്ഷിക്കഥകളും. "പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്" ഈ ആശയങ്ങളുമായി തികച്ചും യോജിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ധാർമ്മിക സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്നു.

ഉത്ഭവവും താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും

"പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്‌സ്" എന്നതിൽ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളർന്നുവന്ന നിരവധി അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഈ കഥ ഓഡിയോ, കാർട്ടൂണുകൾ, സിനിമകൾ എന്നിവയിൽ കാണാം (ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രവും ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ സ്വന്തം സിനിമയുമാണ്. ഷ്രെക്ക്), കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, കോമിക്സ്, നാടകങ്ങൾ, ബാലെ എന്നിവയുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്. അതിന്റെ അനുബന്ധ പതിപ്പുകളിൽ അച്ചടിച്ച കൊത്തുപണികളിലും ചിത്രീകരണങ്ങളിലും ഇത് ശേഖരിക്കുന്നു. എന്നു പറയുന്നു എന്നതാണ്, "പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്" സാർവത്രിക ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിൽ പെടുന്നു, യക്ഷിക്കഥകളിലോ ഫാന്റസിയിലോ സാധാരണ പോലെ ആയിരം അഡാപ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു..

എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ഉത്ഭവം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിലാണ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില കഥകൾ സമാഹരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ച ഒരു ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ചാൾസ് പെറോൾട്ട്.. തന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയ പതിപ്പുകളുടെ കാഠിന്യത്താൽ പ്രചോദിതമാകാം, പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാതൃകയാക്കുകയോ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്‌ത വാക്കാലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

അതിനാൽ, പെറോൾട്ട് 1697-ൽ "പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്" എന്ന കഥ ആന്തോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അമ്മ ഗൂസ് കഥകൾ. എന്നായിരുന്നു യഥാർത്ഥ തലക്കെട്ട് ഹിസ്റ്റോയേഴ്‌സ് ഓ മോണ്ടെസ് ഡു ടെംപ്‌സ് പാസ്സ്. ധാർമ്മികതയോടെ. ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് കഥകൾ ഇവയാണ്: "സ്ലീപ്പിംഗ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്", "ലിറ്റിൽ റെഡ് റൈഡിംഗ് ഹുഡ്", "ബ്ലൂബേർഡ്", "ദ ഫെയറിസ്", "സിൻഡ്രെല്ല", "റിക്വെറ്റ് ദ ഫോർലോക്ക്", "ലഘുചിത്രം"; അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറിയപ്പെടുന്നത്.

പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്, കുട്ടികളുടെ കഥ

പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്: ദ ടെയിൽ

ധാർമ്മികതയുള്ള ഒരു കഥ?

ഈ കഥ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികത എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ബൂട്ടും വസ്ത്രവും ധരിച്ച പൂച്ചയാണ് നായകൻ. കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ സേവനത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം: നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ധാർമികതയുള്ള ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ മൂല്യങ്ങൾ കാണിക്കാനും. നേരെമറിച്ച്, നായകൻ ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള തന്ത്രം, ബുദ്ധി, ചാതുര്യം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

പഴയ ബൂട്ടുകൾ

കഥ

"പുസ് ഇൻ ബൂട്ട്സ്", തന്ത്രങ്ങളുടെയും വഞ്ചനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെങ്കിലും, അതിലെ നായകന്മാർക്ക് സന്തോഷകരമായ അന്ത്യം നൽകുന്ന ഒരു തന്ത്രപരവും രസകരവുമായ കഥയാണ്.. ഒരു വിനീതനായ ഒരു മില്ലർ തന്റെ മകന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരേയൊരു അവകാശം പൂച്ചയാണ്; അതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലാഭമെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ആൺകുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങേയറ്റം കൗശലക്കാരനായ മൃഗം, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പൂച്ച ബൂട്ട് ധരിച്ച് ഒരു ചാക്കുമായി പർവതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, അവിടെ മുയലിനെ വേട്ടയാടി രാജാവിന്റെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ തന്റെ യജമാനനായ മാർക്വിസ് ഓഫ് കാരബസിന്റെ പേരിൽ അവൻ എത്തുന്നു, തനിക്ക് ഒരു ഇരയെ സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.. രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും അവന്റെ പ്രീതി നേടാനും ഈ സാഹചര്യം കാലക്രമേണ ആവർത്തിക്കും.

കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്, രാജാവ് തന്റെ മകളെ ഒരു നദിക്കടുത്ത് കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മുങ്ങിമരണം എന്ന വ്യാജേന വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനും രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും അവൻ തന്റെ യുവ യജമാനനോട് പറയുന്നു.. യുവാവ് അത് ചെയ്യുന്നു, പൂച്ചയും യുവാവ് വിശദീകരിക്കുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തി അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചു.

രാജാവ് അവന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് യോഗ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു, രാജകുമാരി അവനെ കാണുമ്പോൾ പ്രണയത്തിലാകുന്നു.. അവരെല്ലാവരും രാജകീയ വണ്ടിയിൽ കയറുന്നു, പൂച്ചയുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി, വഴിയരികിലുള്ള ദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ കാരബാസിലെ മാർക്വിസിന്റെ പ്രജകളായി പ്രതികരിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, മറ്റൊരു ഫാന്റസി കഥാപാത്രവുമായാണ് പൂച്ച എത്തിയത്, ധനികനായ ഒരു രാക്ഷസനും ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ നാഥനുമായ. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് മൃഗമായും രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള മാന്ത്രിക കഴിവ് ഈ രാക്ഷസനായിരുന്നു.. രാക്ഷസന്റെ ആഡംബര കോട്ടയിൽ, തന്റെ സമ്മാനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന രാക്ഷസൻ, പൂച്ചയ്ക്ക് തന്റെ കഴിവ് കാണിക്കുകയും ഭയങ്കര സിംഹമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മിടുക്കനും ജീവനുള്ളതുമായ പൂച്ച, അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, ഒരു ചെറിയ മൃഗത്തിന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ അവനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ഒരു എലി പറയുന്നു.

കഥയുടെ അവസാനം

അങ്ങനെയാണ് പൂച്ച നിരുപദ്രവകാരിയായ ചെറിയ മൃഗത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച്, രാജാവിന്റെയും മകളുടെയും അവളുടെ യജമാനനായ വ്യാജ മാർക്വിസിന്റെയും വരവിനായി കൊട്ടാരം വിട്ടത്. ഈ രീതിയിൽ, മില്ലറുടെ മകൻ സമ്പന്നമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രജകൾ, ഭൂമി, ഗംഭീരമായ ഒരു വാസസ്ഥലം എന്നിവയിൽ അവസാനിച്ചു. രാജാവ് സന്തോഷവാനും ആഹ്ലാദഭരിതനുമായ തന്റെ മകളുടെ കൈ അവന് നൽകുന്നു. പൂച്ച തന്റെ യജമാനനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും അവനെ ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും തന്റെ യജമാനന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും (മുയൽ, നദി, കർഷകർ, രാക്ഷസന്മാർ) സാഹചര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു..


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.