പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും എവിടെയാണ് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടത്

പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവും വായനയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും എവിടെ നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു; ആ പുതിയ പുസ്‌തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം നൽകുന്നു.

പക്ഷേ, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? എന്തുകൊണ്ട്? ഈ പുസ്‌തകങ്ങൾ എവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും? പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്തിനാണ് പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്

ഷെൽഫ് നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ

പുസ്‌തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ, അവ വലിച്ചെറിയുന്നത് നല്ല ഓപ്ഷനല്ല. എന്നാൽ അവ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് രണ്ടാം ജീവിതം ലഭിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ, നിങ്ങൾ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും, അവര്ക്കിടയില്:

 • പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: ഞങ്ങൾ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത മറ്റ് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ അറിവ് നൽകുന്നു.
 • വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: പുതിയതും രസകരവുമായ ഒരു പുസ്തകം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളിൽ വായനാ ശീലം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.
 • പുസ്തകങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ജീവിതം നൽകുക: അവയെ വലിച്ചെറിയുന്നതിനോ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനോ പകരം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അറിവ് നേടാനോ ഒരു നല്ല കഥ ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നൽകുന്നു.

പൊതുവേ, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പഠനത്തിലും വായനയിലും അവർക്കില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നിങ്ങൾ പുസ്തക സംഭാവനകളെ കാണണം.

ഏതുതരം പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാം

പുസ്തകശാല നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ

ഏത് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉത്തരം ആരുടേതാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല എന്നതാണ് സത്യം. സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല നിലയിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കൂടാതെ, അവർ നിങ്ങൾ അവ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകവും വളരെ വിശദവുമായ ഒരു ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കാത്തിടത്ത് അവർ ചെറിയ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്, കാരണം ഈ പുസ്തകം അവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നതാണ് സാധാരണ കാര്യം.

കൂടാതെ, മോശം അവസ്ഥയിൽ, പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട, കീറി, വൃത്തികെട്ട ആ പുസ്തകങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എത്ര സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും, അവ വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അവ സ്വീകരിക്കില്ല.

സാധാരണയായി, നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവ ഇവയാണ്:

 • പാഠപുസ്തകങ്ങൾ: പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ, സ്കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.
 • നോവലുകൾ: ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പുസ്തകശാലകളുമാണ് ഏറ്റവും താൽപ്പര്യമുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പുസ്തകശാലകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കായി അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 • എൻസൈക്ലോപീഡിയകൾ: പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും.
 • കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ: നഴ്‌സറി സ്‌കൂളുകൾ, പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം ലഭിക്കും, അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ അവ സ്വീകരിക്കും.

പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും എവിടെയാണ് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടത്

പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ തട്ടുകട

നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആശ്രയിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പൊതുവേ, നിങ്ങൾക്ക് അവ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും:

 • പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ: പല പൊതു ലൈബ്രറികളും നല്ല നിലയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അവർക്ക് ഇതിനകം ധാരാളം പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അവ നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്വീകരിച്ച് മറ്റ് ലൈബ്രറികളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.
 • സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പുസ്തകശാലകൾ: സംഭാവനകൾ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ അവർ അവയും വാങ്ങുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നല്ല പുസ്‌തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ആ പുസ്തകശാലകളിലൊന്നിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം.
 • ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ: പുസ്‌തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പരിമിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അവ സംഭാവനയായി ശേഖരിക്കുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്.
 • സ്കൂളുകളും സർവ്വകലാശാലകളും: എല്ലായ്‌പ്പോഴും അല്ല, എന്നാൽ ചില കോളേജുകളും സർവ്വകലാശാലകളും അവരുടെ ലൈബ്രറിയിൽ കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കാറ്റലോഗ് വിപുലീകരിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു.
 • അനാഥാലയങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ അനാഥാലയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ, വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം

പുസ്തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പോലെ എളുപ്പമല്ല. സത്യത്തിൽ, സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാണ്? ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു:

 • ആദ്യം, പുസ്‌തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും ആർക്കൊക്കെ സംഭാവന നൽകണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്, അതിനാൽ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
 • അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. മാനേജരുമായി സംസാരിച്ച് അവർ പുസ്തക സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ചില സമയങ്ങളിൽ, അവർ അംഗീകരിച്ചേക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • അവർ അവ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാക്കേജുചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ലേബൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക, അതിനാൽ അവ അടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല.
 • നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ), അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായി പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറുക. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയർ വഴി അയയ്ക്കാം. എന്നാൽ, ഒരു സംഭാവനയായതിനാൽ അവർ ചെലവ് വഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് ഓർക്കുക.

പുസ്തകം സംഭാവന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ കത്ത്

ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പുസ്തകങ്ങളുടെ സംഭാവന ഔപചാരികമാക്കിയ ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള രേഖ പൂരിപ്പിക്കുക. അത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നടപടിക്രമമാണ്. സംഭാവനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, സംഭാവന ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം, ശീർഷകം, രചയിതാവ്, സംരക്ഷിത അവസ്ഥ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പേപ്പർ കഷണം, പുസ്തക ദാന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

ചിലപ്പോൾ അതും ദാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താംനിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ പോലുള്ളവ, എന്തിനാണ് സംഭാവന നൽകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വ പ്രസ്താവനയും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സംഭാവന ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക, അതേ സമയം അത് ഒരു പരീക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു. അത് ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അത് ആ സംഭാവനയുടെ ഔപചാരികമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.

പുസ്‌തകങ്ങളും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളും എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.