പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഏത് 5 പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക?

ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് 5 പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും 2

എഴുതുന്നത് തുടരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ദിവസത്തെ ക്രമം. അവരുടെ മുൻപിൽ നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും നമ്മുടെയും ജീവിതമാണ്, അത് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവുമായി: പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഏത് 5 പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക?, ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ 5 ഫെറ്റിഷ് പുസ്‌തകങ്ങൾ ഏതാണ്, കത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന 5 പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ്, ആ 5 പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ്, ഒരു കാരണവശാലും കാരണങ്ങളാലും നിങ്ങൾ ഒരു മരുഭൂമി ദ്വീപിലേക്കോ അതിലേക്കോ പോകും നിങ്ങൾ വിലാസത്തിൽ ആയിരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നീങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്യൂട്ട്കേസ്. നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലേ?

ഇതു, ഒപ്പം (അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശ അങ്ങനെ) ന്യൂറൽ മറ്റ് സ്പഷ്ടമാക്കൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് എന്റെ 5 പുസ്തകങ്ങളും ആയ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എന്നോടു കഴിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ മുക്തി നേടാനുള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്യാത്ത എന്ന് പറയാം, വീണ്ടും, അവരുടെ പേജുകൾ ക്ഷീണിച്ചാലും ഇപ്പോൾ പഴയതാണോ അതോ കവറുകൾ നശിച്ചാലും. എനിക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല!

«റിമാസ് വൈ ലെയെൻഡാസ്», ഗുസ്താവോ അഡോൾഫോ ബെക്വർ

ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് 5 പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും 3

ഈ സെവിലിയൻ കവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എത്ര തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല; ബെക്വറിന്റെ സാഹിത്യത്തോടുള്ള എന്റെ വലിയ അഭിരുചി മറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര തവണ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രുതികൾ. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയ വ്യത്യസ്ത ലേഖനങ്ങളിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾക്കായി എന്റെ "അഭിരുചി" മറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ...

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എന്റെ പക്കലുണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ എസ്പാസയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയ കളക്ഷൻ, ഞാൻ ഇ.എസ്.ഒയുടെ നാലാം വർഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി. അതായത്, 4 വർഷത്തിലേറെയായി പുസ്തകം എന്റെ പക്കലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ… സ്പർശനം വാത്സല്യമുണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലേ?

ഇതിന്റെ പേജുകൾ ഇതിനകം മഞ്ഞനിറമുള്ളതാണ്, കവർ കുറച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഴയത് കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണിത്, നിങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ... ചേർക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, ഇത് ആദ്യ പേജിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന് എനിക്ക് 835 പെസെറ്റ ചിലവായി.

കെൻ ഫോളറ്റ് എഴുതിയ "ദി പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത്"

അതെ, ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു, അത് അവനെ കത്തുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും! കാരണം, ചില പേജുകളിൽ ഇത് ഒരു “പെസ്റ്റിയോ” ആണെന്നും ചില അധ്യായങ്ങളിൽ അവയുടെ വിവരണങ്ങൾ നിസ്സാരമായ വിവരണങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും ഞാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എന്റെ ക o മാരപ്രായത്തിൽ വായിക്കാനും വായന തുടരാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് .

ഞാൻ കരുതുന്നില്ല "ഭൂമിയുടെ തൂണുകൾ" ഒരു ആയിരിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന "പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും കൃപയാലും", കൃത്യമായി. ഇത് ഒരു ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു 'ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ' അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ.

"അതിർത്തിയുടെ തെക്ക്, സൂര്യന്റെ പടിഞ്ഞാറ്" ഹരുക്കി മുറകാമി

ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് 5 പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും 4

ഈ പുസ്തകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്:

 • എഴുത്തുകാരനായ ഹരുക്കി മുറകാമി ഞാൻ കണ്ടെത്തികാരണം, അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചതാണ്. ഇന്ന്, അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ്.
 • കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചത്, ഇത് വായിക്കാൻ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്നു.
 • Y പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, വിദ്വേഷത്തോടൊപ്പം, ആളുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതും ചീത്തയുമായത് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വികാരങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

എച്ച്. മുറകാമിയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പലതും വന്നു: "ടോക്കിയോ ബ്ലൂസ്", "ഓട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്", "സ്പുട്നിക്, എന്റെ പ്രണയം" തുടങ്ങിയവ.

റേ ബ്രാഡ്‌ബറിയുടെ "ഫാരൻഹീറ്റ് 451"

ഇത് അതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അതിശയകരമായ ഉള്ളടക്കം കാരണം ഇത് സംരക്ഷിക്കും, കാരണം ഇത് വായിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, കാരണം ഇത് എന്റെ പുസ്തകമല്ല, മറിച്ച് എന്റെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് (അല്ലെങ്കിൽ നൽകി, എനിക്ക് ഇനി അറിയില്ല), കാരണം അതിന്റെ പേജുകൾ പൂർണ്ണമായും മഞ്ഞയും ഞാൻ അതിന്റെ മണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം 15 വർഷമുണ്ട് വയസ്സൻ ഭാവിയിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ പുസ്തകമായതിനാൽ ...

അലൻ മൂർ, ഡേവിഡ് ലോയ്ഡ് എന്നിവരുടെ "വി ഫോർ വെൻ‌ഡെറ്റ"

ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് 5 പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും

എന്റെ പക്കലുള്ള ഒരേയൊരു കോമിക്ക് പുസ്തകം ഇതാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കോമിക്ക് പുസ്തകമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതാണ് അപവാദം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, എന്നെ ആകർഷിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതുന്നു സിനിമ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഏകദേശം 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 തവണ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇത് ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ്, കോമിക്ക് എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ചരക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സമയമെടുത്തു, കാരണം എന്റെ ഖേദത്തിന് എനിക്ക് 5 പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. പല കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് വലിയ വാത്സല്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു: "ഇദുന്റെ ഓർമ്മകൾ" ലോറ ഗാലെഗോ, "സിദ്ധാർത്ഥ" ഹെർമൻ ഹെസ്സി, ചിലത് മരിയോ ബെനെഡെറ്റി o മിലൻ കുന്ദേര, തുടങ്ങിയവ.

നിങ്ങൾ, ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് 5 പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   ല്യൂസ് പറഞ്ഞു

  ഞാൻ എടുക്കും:
  1.- ജാക്ക് ലണ്ടന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ട്രാംപ്
  2.- കെൻ കെസിയുടെ കൊക്കിൻറെ മുകളിലൂടെ ആരോ പറന്നു
  3.- അരവിന്ദ് അഡിഗയുടെ വെളുത്ത കടുവ
  4.- ജോൺ ക്രാകൗറിന്റെ വന്യമായ റൂട്ടുകളിലേക്ക്
  5.- പെഡ്രോ പ്രാഡോയുടെ അൽസിനോ

 2.   സാമന്ത ക്രൂസ് റാമോസ് പറഞ്ഞു

  വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്:
  1.- ജെയിൻ ഓസ്റ്റന്റെ അഭിമാനവും മുൻവിധിയും
  2.- ഷാർലറ്റ് ബ്രോണ്ടെ എഴുതിയ ജെയ്ൻ ഐർ
  3.-വുത്തറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് എമിലി ബ്രോണ്ടെ
  4. -എപ്പോഴും ഡേവിഡ് നിക്കോൾസിന്റെ അതേ ദിവസം
  5.-ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ

 3.   ഒക്ടാവിയോ പറഞ്ഞു

  1. ട്രെസ് ട്രിസ്റ്റസ് ടൈഗ്രെസ് ഗില്ലെർമോ കാബ്രെറ ശിശു.
  2. ജോർജ്ജ് ലൂയിസ് ബോർജസിന്റെ കഥകൾ.
  3. ഏണസ്റ്റോ സെബാറ്റോയുടെ വീരന്മാരിലും ശവകുടീരങ്ങളിലും.
  4. യൂലിസ്സസ് ജെയിംസ് ജോയ്സ്,
  5. ലോകാവസാനത്തിലെ യുദ്ധം മരിയോ വർഗാസ് ലോസ

 4.   ഫെലിപ്പ് റോഡ്രിഗസ് മാൽഡൊണാഡോ പറഞ്ഞു

  1. മരണത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്, എഡ്മണ്ടോ വലഡാസ്.
  2. മാർക്കോ പോളോയുടെ യാത്രകൾ.
  3. ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ (സമ്പൂർണ്ണ സാഗ), ഐസക് അസിമോവ്.
  4. ബൈബിൾ. (അതെ, എനിക്കറിയാം, ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഗുരുതരമാണ്. മിയ കുൽപ)
  5. മോണ്ടെ ക്രിസ്റ്റോയുടെ എണ്ണം. അലക്സാണ്ടർ ഡുമാസ്.

 5.   വാലിയ പറഞ്ഞു

  1.- ബൈബിൾ
  2.- ഫാരൻഹീത്ത് 451
  3.- നൂറുവർഷത്തെ ഏകാന്തത
  4.- ആത്മാക്കളുടെ വീട്
  5.- പാബ്ലോ ഹെറിഡ ജനറൽ ആന്തോളജി

 6.   ഏഞ്ചല കോണ്ട്രെറാസ് പറഞ്ഞു

  ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എന്നാൽ മടികൂടാതെ:

  1.- മൂലധനം, കാൾ മാർക്സ്.
  2.- ബൈബിൾ
  3.- 1984, ഓർവെൽ.
  4.- ഫാമിലെ വിപ്ലവം
  5.-100 വർഷത്തെ ഏകാന്തത.