രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ്ബ്: ആരാണ് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്...

രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ്

രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ് (ഗ്രിജാൽബോ, 2018) പ്രശസ്ത പോപ്പുലറൈസറും നേതൃത്വ വിദഗ്ധനുമായ റോബിൻ ശർമ്മയുടെ പുസ്തകമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഇതിനകം അറിയാം.

മികച്ച പ്രകടനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും നേടുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. രസകരങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നുറുങ്ങുകളും ദിനചര്യകളും സൂത്രവാക്യങ്ങളും പ്രഭാതത്തെ ദിവസം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള മികച്ച അവസരമാക്കി മാറ്റും കാലക്രമേണ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു മാറ്റം കൈവരിക്കുക.

രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ്ബ്: ആരാണ് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്...

നിങ്ങളുടെ പ്രഭാതങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങളുടെ പ്രഭാതവും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ശീലമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കും, ഇവ എന്തായിരിക്കട്ടെ. എലൈറ്റ് അത്‌ലറ്റുകളെപ്പോലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ഇരുമ്പ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകളെയും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ നയിക്കാൻ റോബിൻ ശർമ്മ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്.

രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ് മിക്ക ആളുകളും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രായോഗികമാക്കാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നൽകുന്നു. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഉള്ള വിലയേറിയ മണിക്കൂറുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശാന്തവും ഊർജസ്വലതയും ഉള്ളത്, മറ്റ് പല വ്യക്തിഗത വികസന വിദഗ്ധരും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അത്തരം ശീലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കുറച്ച് ഒഴികഴിവുകൾ (വ്യായാമം ചെയ്യുക, ധ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ സൂക്ഷിക്കുക).

നമ്മുടെ കാലത്തെ കുറച്ചുകൂടി യജമാനന്മാരാകുന്ന ആ മണിക്കൂറിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് ഏകാഗ്രതയിലും അച്ചടക്കത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അത്തരമൊരു നല്ല പാദത്തിൽ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് സൂര്യൻ വീണ്ടും അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ദിവസത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മികച്ച നിയന്ത്രണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തി അവകാശപ്പെടുകയും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ശക്തമായ ഒന്നായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന രീതി പോലും മാറ്റാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ആരാണ് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്...

അലാറം ക്ലോക്ക്

മറ്റൊരു ആഖ്യാനം

ശ്രദ്ധയുടെയും മനസ്സിലാക്കലിന്റെയും പാത ലളിതമാക്കുന്ന വിവരണങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങളുടെ താക്കോലിലേക്ക് എത്താൻ റോബിൻ ശർമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവൻ ഇതിനകം തന്റെ കെട്ടുകഥയിൽ അത് ചെയ്തു തന്റെ ഫെരാരി വിറ്റ സന്യാസി (1996) ഒപ്പം രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക വളരെ വാഗ്ദാനമായ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അവൻ അനുയോജ്യനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പന്നമായ ജീവിതം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്.

ഈ വ്യക്തി ഒരു യാചകനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, സ്ത്രീക്ക് അവനോട് പ്രത്യേക വിമുഖതയുണ്ട്; കോടീശ്വരനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ബസാർഡിൽ നിന്ന് അവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇത്. ഭൗതിക സമ്പത്തിനു പുറമേ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നറിയാൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ധാരാളം ഓഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഒരുതരം ഗുരു. ശർമ്മ സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം, അതിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വയം വേർപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

5 നിയമങ്ങൾ

പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദിനചര്യ നിർവഹിക്കുക, ശർമ്മ പറയുന്നു. ഊർജ്ജം, സന്തോഷം, അഭിമാനം. കൂടാതെ, വ്യക്തമായ 5 നിയമങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം:

 • ശ്രദ്ധ തിരിക്കരുത്.
 • ഒഴികഴിവുകൾ അന്വേഷിക്കരുത്.
 • ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
 • മാറ്റത്തിന്റെ വില എടുക്കുക, അതായത്, നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെയും ജീവിതത്തെയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ശ്രമമാണ്.
 • ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

പ്ലാനർ

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്ന തൂണുകൾ

ശ്രദ്ധാശൈഥില്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ്, സ്ഥിരോത്സാഹത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ശീലത്തിന്റെ ഓട്ടോമേഷൻ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. കൂടാതെ, വിജയിക്കാൻ ശരീരത്തെ സജീവമാക്കാൻ 20 മിനിറ്റ് വ്യായാമം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ 20 മിനിറ്റ് പ്രതിഫലനം, പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു 20 മിനിറ്റ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 20-20-20 ഫോർമുല നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക ഈ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ നിർവ്വഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ജോലികൾ, ചലിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ധ്യാനം, ഒരു ഡയറി എഴുതുക, നമ്മുടെ ദിവസം വായിക്കുക, പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവലോകനം ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

ജോലിയുടെ ആദ്യ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്മിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കണം. പ്രൊഫഷണൽ ദിവസം ബാക്കിയുള്ള സമയം 60 മിനിറ്റ് 10 വിശ്രമത്തോടെ വിഭജിക്കാം. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക, സമയം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിവ എത്ര അനിവാര്യമാണെന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ആഴ്ചയിലെ ആസൂത്രണം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വായനക്കാരൻ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ബലഹീനതകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ ശീലങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മക വായന നടത്തണം.

അവസാനമായി, നമ്മുടെ പ്രഭാതത്തിലും ദിവസത്തിലും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ നല്ല ശീലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നേണ്ട യോജിപ്പിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ശാന്തതയോടും സംതൃപ്തിയോടും സുരക്ഷിതത്വത്തോടും കൂടി ഓരോ ലക്ഷ്യവും നേടുക.

ഉപസംഹാരങ്ങൾ

രാവിലെ 5 മണിക്ക് ക്ലബ്അച്ചടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പരിശ്രമം പോലുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനു പുറമേ, നല്ല ശീലങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശയം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നമ്മുടെ സമയം കൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടും. സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെയും നല്ല നർമ്മബോധത്തോടെയും നടപ്പിലാക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും പരിധിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശർമ്മ പ്രഭാതത്തെയും നമ്മുടെ സമയത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ശാന്തതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു, ഇത് ഇതിനകം ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേട്ടമാണ്.

Sobre el autor

1964ൽ കാനഡയിലാണ് റോബിൻ ശർമ്മ ജനിച്ചത്.. ഒരു രചയിതാവാണ് കോച്ച് അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അത് തൊടുന്നതെല്ലാം സ്വർണ്ണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയവും റോബിൻ ശർമ്മ മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥാപിതവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ചില കമ്പനികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. വലിയ തോതിൽ നേതൃത്വത്തിനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കോച്ചിങ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ടവയും അതിന്റെ വിവർത്തനങ്ങളും പതിപ്പുകളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരും. തന്റെ ഫെരാരി വിറ്റ സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.