നീച്ച: പുസ്തകങ്ങൾ

ഫ്രീഡ്രിക്ക് നീച്ച ഉദ്ധരണി

ഫ്രീഡ്രിക്ക് നീച്ച ഉദ്ധരണി

മുൻ പ്രഷ്യ സംസ്ഥാനത്ത് ജനിച്ച ഒരു തത്ത്വചിന്തകനും കവിയും ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗ്രന്ഥകാരനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറുമായിരുന്നു ഫ്രെഡറിക് നീച്ച. സമകാലിക സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്തയിലും ധാർമ്മികതയിലും നീച്ചയുടെ തത്ത്വചിന്താപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, പ്രൊഫസർ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ നിരന്തരം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു, മതമോ ശാസ്ത്രമോ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്ത രീതിക്ക് നന്ദി.

ദുരന്തം, ചരിത്രം, സംഗീതം, പൊതുവെ കല എന്നിവയാണ് നീച്ചയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ.. ഈ രചയിതാവിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകളിൽ ചിലത് ഇപ്രകാരം സരത്തുസ്ട്ര സംസാരിച്ചു, നല്ലതിനും തിന്മയ്ക്കും അപ്പുറം, എൽ എതിർക്രിസ്തു, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗ ശാസ്ത്രം o ധാർമ്മികതയുടെ വംശാവലിയെക്കുറിച്ച്. ഫ്രെഡറിക്ക്, തന്റെ കാലത്ത് മറ്റാരെയും പോലെ, XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുക്തിയെ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു പൊതു വ്യക്തിത്വം അവതരിപ്പിച്ചു.

ഇന്ഡക്സ്

ഫ്രെഡറിക് നീച്ചയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ കൃതികളുടെ സംഗ്രഹം

ഡൈ ഫ്രോഹ്ലിചെ വിസെൻഷാഫ്റ്റ് - സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗ ശാസ്ത്രം (1882)

നീച്ചയുടെ ഈ ദാർശനിക ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷേധാത്മക കാലഘട്ടത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു - അതായത്, ക്രിസ്ത്യൻ മെറ്റാഫിസിക്‌സിന്റെ വിമർശനത്തെ പരാമർശിച്ച് - പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്റെ ബദൽ ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നു. ഈ കൃതിയിൽ, ക്രിസ്തുമതം ലോകത്തെയും അതിൽ വസിക്കുന്ന ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ആദർശം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഈ മതം സംശയാസ്പദവും അശ്ലീലവുമായ ധാർമ്മികതയുള്ള ദുർബലരായ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഫ്രെഡറിക് ഉറപ്പിച്ചു.

ഈ വാചകത്തിലൂടെ, അരാജകത്വത്തിന്റെയും അവസരത്തിന്റെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയുടെ മരണം, കേന്ദ്ര അച്ചുതണ്ടിന്റെ നഷ്ടം രചയിതാവ് മേശപ്പുറത്ത് വിടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രവും നീച്ച വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മതം പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗ ശാസ്ത്രം മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രരല്ലാത്തതിന് കാരണം ക്രിസ്തുമതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

കൂടാതെ സരതുസ്ട്ര സ്പ്രാച്ച് ചെയ്യുക. Ein Buch für Alle und Keinen - സരതുസ്ട്ര പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുസ്തകം (1883 - 1885)

ഈ ദാർശനിക നോവൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഒരു കലാകാരന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്ടി നീച്ചയുടെ. പുസ്തകത്തിൽ, സോറോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സാങ്കൽപ്പിക തത്ത്വചിന്തകനായ സരതുസ്ത്രയുടെ ചിന്തകളിലൂടെ അദ്ധ്യാപകൻ തന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു., പുരാതന ഇറാനിയൻ പ്രവാചകൻ മസ്ദായിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ഈ കൃതി 4 ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് നിരവധി എപ്പിസോഡുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന തീമുകൾ ഇവയാണ്: ദൈവത്തിന്റെ മരണം, Übermensch, അധികാരത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം, ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ തിരിച്ചുവരവ്.. മൂന്നാം ഭാഗം വരെ, അധ്യായങ്ങൾ പരസ്പരം സ്വതന്ത്രമാണ്, കൂടാതെ രചയിതാവിന് വെവ്വേറെയും ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ക്രമത്തിലും വായിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ചെറിയ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് ഒരു സമഗ്രമായ സ്റ്റോറി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ജെൻസിറ്റ്സ് വോൺ ഗട്ട് ആൻഡ് ബോസ്. Vorspiel einer ഫിലോസഫി ഡെർ Zukunft - നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അപ്പുറം. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തത്ത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം (1886)

അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നല്ലതിനും തിന്മയ്ക്കും അപ്പുറം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം ശുദ്ധീകരണമായി കണക്കാക്കാം തത്ത്വചിന്ത നീച്ച എഴുതിയത്, നോവലിൽ അച്ചടിച്ചു ഇപ്രകാരം സരത്തുസ്ട്ര സംസാരിച്ചു. വാചകം രചയിതാവ് തന്നെ പണമടച്ചതാണ്, അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് അത് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകും.

വിചാരണയിൽ, കവി തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഉപരിപ്ലവവും ധാർമ്മിക താൽപ്പര്യമില്ലായ്മയും പരിഗണിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്രെഡറിക്കിന്റെ സമീപനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സ്വയം വിളിക്കുന്നവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വലിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നു സദാചാരവാദികൾ. അതുപോലെ, മറ്റ് കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ജൂഡോ-ക്രിസ്ത്യൻ ധാർമ്മികതയെ ലളിതമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആളുകൾ നിഷ്ക്രിയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി തത്ത്വചിന്തകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സൂർ വംശാവലി ഡെർ മൊറേൽ: ഐൻ സ്ട്രീറ്റ്‌സ്‌ക്രിഫ്റ്റ് - ധാർമ്മികതയുടെ വംശാവലി: ഒരു തർക്കപരമായ എഴുത്ത് (1887)

ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്, ഉപന്യാസത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായി കൂടുതൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുക എന്നതായിരുന്നു. നല്ലതിനും തിന്മയ്ക്കും അപ്പുറം. വിവാദപരവും ടൈറ്റാനിക് രീതിയിൽ, നീച്ച താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു. യുടെ വരവ് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് കവി ഈ കൃതി നടത്തിയത് തത്ത്വചിന്ത സോക്രട്ടിക്

ഫ്രെഡ്രിക്ക് തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആമുഖത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലത് ഇവയാണ്: "ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്?", "നല്ലതും ചീത്തയുമായ വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?", "അവയ്ക്ക് എന്ത് മൂല്യമുണ്ട്?" എഴുത്തിലുടനീളം, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്റെ പ്രത്യേക യുക്തിയിലൂടെ ഉത്തരം നൽകാൻ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അത് ദൈവിക സങ്കല്പവൽക്കരണവുമായി അത്ര സൗഹാർദ്ദപരമായിരുന്നില്ല.

ഡെർ ആന്റിക്രൈസ്റ്റ്, ഫ്ലച്ച് ഓഫ് ദാസ് ക്രിസ്റ്റന്റം - അന്തിക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശാപം 1888 - 1895

1888-ൽ എഴുതിയതാണെങ്കിലും, ഈ കൃതി 1895-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വളരെ വിവാദപരമായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ക്രിസ്തുമതത്തെ ഒരു ആശയമായി വിമർശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവാദം പോലുള്ള ആധുനിക സങ്കൽപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് രചയിതാവ് സംസാരിക്കുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തയുടെ നേരിട്ടുള്ള അനന്തരഫലമായി തനിക്ക് തോന്നിയ തീമുകൾ, എല്ലാ തിന്മകളുടെയും കാരണമായി നീച്ച കണക്കാക്കി.

ധാർമ്മിക തിന്മ നിലനിൽക്കുന്നു, ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉപന്യാസി സ്ഥിരീകരിച്ചു..., എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ തത്ത്വചിന്തയും അതിന്റെ സ്വാധീനവും കാരണം. അധികാരം നേടുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കിയ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ എഴുത്തുകാരൻ ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. "പുതിയ ആധികാരിക ക്രിസ്ത്യാനികൾ" എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ പരാമർശിക്കാൻ എല്ലാം.

രചയിതാവ് പറഞ്ഞു: "ജീവന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ അല്ല, എന്നാൽ "അപ്പുറം" - ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ-, അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു പൊതുവേ ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം".

ഫ്രെഡറിക് വിൽഹെം നീച്ച എന്ന എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച്

ഫ്രീഡ്രിക്ക് നീച്ച

ഫ്രീഡ്രിക്ക് നീച്ച

ഫ്രെഡറിക് വിൽഹെം നീച്ച 1844-ൽ പ്രഷ്യയിലെ റോക്കനിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഉപന്യാസകാരൻ, കവി, സംഗീതസംവിധായകൻ, അധ്യാപകൻ, ക്ലാസിക്കൽ പഠനങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ, കൂടാതെ തത്ത്വചിന്തകരിൽ ഒരാളും വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. . മിക്കവാറും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തകളെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ സംസ്കാരത്തിനും തത്ത്വചിന്തയ്ക്കും പുറമേ.

തത്ത്വചിന്തകനെ മറ്റൊരു മഹാനായ നിഹിലിസ്റ്റ് അധ്യാപകൻ സ്വാധീനിച്ചു: ആർതർ ഷോപ്പൻഹോവർ, ആർതറിന്റെ വരികളും ന്യായവാദങ്ങളും പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിലും നീച്ച തന്റെ അധ്യാപകനായി കരുതി: —.

"ദൈവം മരിച്ചു" എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ബഹുമതി ഫ്രെഡറിക്കാണ്.. ഈ പദപ്രയോഗം നഗരസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നാശത്തെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ രീതിയായും അവർ സ്വയംഭരണാധികാരത്തോടെ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഉത്തരവുമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ നീച്ച പുസ്തകങ്ങൾ

 • Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne - അസാധാരണമായ അർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും കുറിച്ച് (1873);
 • മെൻഷ്ലിചെസ്, ആൾസുമെൻസ്ച്ലിചെസ്. Ein Buch für freie Geister - മനുഷ്യൻ, എല്ലാം വളരെ മനുഷ്യൻ. സ്വതന്ത്ര ആത്മാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പുസ്തകം (1878);
 • മോർഗൻറോത്ത്. ഗെഡാൻകെൻ ഉബർ ഡൈ മോറലിഷെൻ വോറുർതൈലെ - ധാർമ്മിക മുൻവിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ (1881);
 • Götzen-Dämmerung, oder: Wie man mit dem Hammer philosophirt - വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സൂര്യാസ്തമയം, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിക അടികൊണ്ട് എങ്ങനെ തത്ത്വചിന്ത നടത്താം (1889);
 • എക്സെ ഹോമോ. വീ മാൻ വിർഡ്, വാസ് മാൻ ഇസ്റ്റ് - എക്സെ ഹോമോ. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് (1889).

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.