നിങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു: ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ

നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു

നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു

നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും എഞ്ചിനീയറുമായ ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ എഴുതിയ ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകമാണ്. 2021-ൽ ഗ്രിജാൽബോ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസാണ് ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദർ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത മിക്ക സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ശീർഷകങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ—നിരവധി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരിലും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും- എസ്പിനോസയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.

ചില നിരൂപകർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകമായതിനാൽ, രചയിതാവ് കൂടുതൽ ആഗോളവൽക്കരിച്ച അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, കാരണം ഇവ സ്വന്തം ധാരണയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. അതേസമയം, മറ്റ് വായനക്കാർ ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസയുടെ സംവേദനക്ഷമതയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതിലെ തുറന്ന മനസ്സിനെയും പ്രശംസിച്ചു. കൂടാതെ, അതിലൂടെ, അവൻ തന്റെ വ്യക്തിഗത പശ്ചാത്തലത്തിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നേടിയ പഠനത്തിലും ആരോപിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ന്റെ സംഗ്രഹം നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു

മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ആളുകൾ മറ്റേതൊരു ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് വർഷങ്ങളോളം നിന്ദ്യമായിരുന്നു: അതായത്, ഇടയ്ക്കിടെ. വൻതോതിലുള്ള വ്യാപനത്തിന് നന്ദി വിഷാദം, പൊതുവായ ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും ദൃശ്യപരതയും-, മാനസിക പരിശീലനങ്ങളും കൂടിയാലോചനകളും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അതുപോലെ, ഈ ചികിത്സാരീതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളും വളർന്നു.

ഇതിൽ സാധാരണയായി പ്രതിഷേധ സിനിമകൾ, പരമ്പരകൾ, സംഗീതം, തീർച്ചയായും പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ തലക്കെട്ടുകൾ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അവ എഴുതിയത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളോ അതോ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുമായി തങ്ങളുടെ അറിവ് പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകളോ. രണ്ടാമത്തേത് el രചയിതാവായ ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു.

എസ്പിനോസയുടെ 23 പ്രഹരങ്ങൾ

En നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ 23 വൈകാരിക "പിറുപിറുപ്പുകൾ" നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. രചയിതാവ് തന്റെ അധ്യായങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന രീതിയാണ് "ശ്വാസം", അമ്മമാർ സാധാരണയായി അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ചതവുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ ശ്വാസങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു, അത് അവർ വീഴുമ്പോഴോ പരസ്പരം അടിക്കുമ്പോഴോ സംഭവിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗവും ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ വാക്യം, ഒരു ചിത്രീകരണം, അനുബന്ധ ശ്വാസത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്നിവയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

272 പേജുകൾ ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസയ്ക്ക് ചില അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു നഷ്ടം, മരണം, പ്രണയം, സാഹചര്യങ്ങൾ, ആളുകൾ, വിജയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളുടെ കഥകൾ രചയിതാവ് പറയുന്നു, അവർ തന്റെ വായനക്കാരുമായി പങ്കിടുന്ന വിവേകപൂർണ്ണമായ സന്ദേശങ്ങൾ തന്നു.

23 ഇഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫിക്സേഷൻ നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു

എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുള്ളു 23 കലാസൃഷ്ടികൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, പാട്ടുകൾ, സിനിമകൾ എന്നിവയുടെ നാല് പട്ടികകൾ രചയിതാവിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉയർന്നുവന്ന ചില പ്രയാസകരമായ പ്രക്രിയകളിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ അവസാനം ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ തന്റെ ശീർഷകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കെട്ടുകഥ എഴുതുന്നു. ശ്വാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാൻ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താവുന്ന വ്യായാമങ്ങളെ എഴുത്തുകാരൻ വിവരിക്കുന്നു.

ഈ നുറുങ്ങുകളിൽ ചിലത് വളരെ അവ്യക്തമാണ്., പോലെ: “നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും കരയുകയും വേണം, ആ രണ്ട് വികാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തകർക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണ്”; "നിങ്ങളുടെ പഴയ വ്യക്തി നിങ്ങളെക്കാൾ മിടുക്കനാണ്"; “നല്ലതെല്ലാം തകിടം മറിക്കുമെന്ന് അവൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു”; അല്ലെങ്കിൽ “പല പ്രശ്‌നങ്ങളും അവ അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ദിവസാവസാനം, ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്.

സന്ദർഭമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായ വാക്യങ്ങളാണിവ, അത്, പലപ്പോഴും, ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വായനക്കാരനിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവൻ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് പോകുകയോ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം.

എസ്പിനോസയുടെ നിർമ്മാണം

നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഇത് രചയിതാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.. അതിനാൽ, വായനക്കാരൻ അതിന്റെ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ പത്തുവർഷത്തിലേറെയായി കാൻസർ ബാധിതനായിരുന്നു. അവൻ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അലഞ്ഞു, അവർ ശ്വാസകോശവും കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നീക്കം ചെയ്തു... ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിരവധി ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടി, അവന്റെ ചിന്താരീതിയെയും ലോകത്തെ കാണുന്നതിനെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു.

ഈ മാനസിക കോൺഫിഗറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും, അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിനക്കൊഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നുi പ്രചോദനം ആകാം - തീർച്ചയായും, എസ്പിനോസയുടെ കഥ. എന്നിരുന്നാലും, വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകളും മനോഭാവങ്ങളും വഴികളും സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ പരിശീലനത്തെയും അനുഭവങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ.

രചയിതാവിനെക്കുറിച്ച്, ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ

ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ.

ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ.

ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസ ഐ പ്യൂഗ് 1971 ൽ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ ജനിച്ചു. ബാഴ്‌സലോണയിലെ ഹയർ ടെക്‌നിക്കൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്‌സിൽ പഠിച്ചു. തുടർന്ന്, കാറ്റലോണിയയിലെ പോളിടെക്‌നിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ ബിരുദം നേടി. രചയിതാവിന് 13 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ, ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്റ്റിയോസാർകോമ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. നിരവധി ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ശേഷം, രണ്ട് പ്രധാന അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു, കൂടാതെ, എഴുത്തുകാരന്റെ കാലുകളിലൊന്ന് ഛേദിക്കേണ്ടിവന്നു.

ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ കണ്ണികൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കൃതികൾ പെലോൺസ് (1995) y ETSEIB-യിലെ ഒരു പുതുമുഖം. കൂടാതെ, എഴുത്തുകാരൻ ടിവി ഷോകൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും തിരക്കഥാകൃത്തായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, നാടകം പോലുള്ള കലയുടെ മറ്റ് മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആൽബർട്ട് എസ്പിനോസയുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ

 • മരണാനന്തര വാക്കുകൾ (1997);
 • മാർക്ക് ഗ്വെറോയുടെ കഥ (1998);
 • പാച്ച് വർക്ക് (1999);
 • 4 നൃത്തങ്ങൾ (2002);
 • 65-ലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം (2002);
 • Això ജീവിതമല്ല (2003);
 • നിന്നെ ചുംബിക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടരുത്, കാരണം ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കും (2004);
 • ലെസ് പാലുകളുടെ ക്ലബ് (2004);
 • ഐഡഹോയും യൂട്ടയും (2006);
 • വലിയ രഹസ്യം (2006);
 • പെറ്റിറ്റ് രഹസ്യം (2007);
 • എൽസ് നോസ്ട്രസ് ടൈഗ്രെസ് ബ്യൂൺ ലലെറ്റ് (2013);
 • മഞ്ഞ ലോകം: നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകും (2008);
 • നീയും ഞാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീയും ഞാനും ആകാമായിരുന്നു (2010);
 • നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ, വരൂ, ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും ... പക്ഷേ എന്നോട് പറയൂ, വരൂ (2011);
 • നഷ്ടപ്പെട്ട പുഞ്ചിരി തേടുന്ന കോമ്പസ് (2013);
 • നീല ലോകം: നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക (2015);
 • ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷവാനായിരിക്കാനും അവർ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ (2016);
 • നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് (2017);
 • ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് അർഹമായ അവസാനങ്ങൾ (2018);
 • പോകുന്നതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം തിരികെ വരുന്നു എന്നതാണ് (2019);
 • തോൽക്കാൻ അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജയിക്കും (2020);
 • മഞ്ഞ ലോകം 2: നിങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു (2021);
 • ഞങ്ങൾ കേട്ട രാത്രി (2022);
 • നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്ര നല്ലത് ചെയ്യുന്നു (2023).

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.