കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി

കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി
അടുത്ത കാലത്തായി ചരിത്രപരമായ നോവൽ നിരവധി വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് റോസാപ്പൂവിന്റെ പേര് അപ്പ് ഭൂമിയുടെ തൂണുകൾ, മധ്യകാലവും ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ നിരവധി ലൈബ്രറികളുടെയും പുസ്തകശാലകളുടെയും അലമാരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചരിത്ര നോവൽ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ശാസ്ത്ര റഫറൻസ് സൃഷ്ടിയെന്ന അവസാന കൃതിയെ വിളിക്കുന്നു കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി. ന്റെ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു കൃതി കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ അഞ്ച് ആൺമക്കൾ, അവരുടെ വിധികളും യൂറോപ്പിന്റെയും സ്പെയിനിന്റെയും ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം വഹിച്ച പങ്ക്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, പല എഴുത്തുകാരും സൃഷ്ടിക്കാനും പറയാനും തീരുമാനിച്ചു കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, ഇവയിൽ അവസാനത്തേത് വിസെന്റ മാർക്വേസ് ഡി ലാ പ്ലാറ്റ, ചരിത്രപരമായ നോവലിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ, കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദുരന്തജീവിതം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൈമാറിയവരാണ്.

കൂടാതെ, വിസെന്റ മാർക്വേസ് ചില രാജകുമാരന്മാരെയോ ശിശുക്കളെയോ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കാരണം സ്പെയിനിൽ “രാജകുമാരൻ”സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിക്ക്, കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ശേഷമുള്ള നോവലിനും സാങ്കൽപ്പിക കഥകൾക്കും വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് ആയുസ്സ് കുറഞ്ഞു.

വിസെന്റ മരിയ മാർക്വേസ് ഡി ലാ പ്ലാറ്റ, ചരിത്രകാരനും സി‌എസ്‌ഐസി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വംശാവലി, ഹെറാൾഡ്രി, നോബിലിറ്റി എന്നിവയിൽ ബിരുദധാരിയുമാണ്. മോഡേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിസ്ബൺ, സെവില്ലെ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനമാണെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വിസെന്റയ്ക്ക് വളരെ വിജയകരമായ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൃഷ്ടി, സാധുവായ.

സ്പാനിഷ് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, ഒരു രാജകുമാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെ സിംഹാസനത്തിനെ ഇൻഫാന്റസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു

മരണങ്ങൾ, അസന്തുഷ്ടമായ വിവാഹങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ…. ഇസബെലിന്റെയും ഫെർണാണ്ടോയുടെയും കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ശക്തമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഈ ശിശുക്കളുടെ ജീവിതവും അകാല സ്പാനിഷ് രാജ്യവും.

ഇതിന്റെ പ്രണയകഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ജുവാന ലാ ലോക്ക, വിസെന്റ മാർക്വേസ് ഡി ലാ പ്ലാറ്റയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യവും കൃത്യതയും ഉണ്ട് "കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി”, പക്ഷേ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ യുവ രാജകുമാരന്റെ ദാരുണമായ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരി കാതറിൻ ഇംഗ്ലണ്ട് രാജ്ഞിയും ഹെൻട്രി എട്ടാമന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയും, വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ രാജാവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ വിവാഹമോചനം സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ചതും എങ്ങനെയാണ്.

ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളാകാം ഇവർ. ജുവാൻറെ മരണത്തോടെ, കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതും പ്രാദേശിക രാജവംശമായിരുന്നതുമായ ട്രസ്റ്റാമര രാജവംശം അവസാനിച്ചു, ഇതിനർത്ഥം ഒരു യുവ സ്പാനിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് വിദേശ ഭരണാധികാരികൾ ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപിലേക്ക്.

അതിനെതിരായ പ്രചാരണത്തിലാണ് ജുവാൻ ജനിച്ചത് ഗ്രാനഡ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുകതങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത നിമിഷത്തിൽ ജുവാൻ ജനിച്ചതിലൂടെ, കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ രാജകുമാരനിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചു.

ജുവാൻ ലാ ലോക്കയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫെലിപ്പ് എൽ ഹെർമോസോയുടെ സഹോദരിയെയാണ് ജുവാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്, ജുവാനും ഭാര്യയും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അത് പ്രണയമായിരുന്നു, പക്ഷേ ജുവാൻറെ ദുർബലമായ ആരോഗ്യം ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ഗതിയെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി, മധുവിധു പൂർത്തിയാക്കാതെ ജുവാൻ മരിച്ചു എനിക്ക് സ്പെയിനിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്നു.
കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി

കാറ്റലീനയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമോ കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ളതോ ആയിരുന്നു. ഹെൻ‌ട്രി എട്ടാമന്റെ ഭാര്യയെന്ന നിലയിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു കാതറിൻ ആധുനിക യുഗത്തിൽ കിരീടങ്ങളെയും പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ രാജവംശത്തിന്റെ പ്രശ്‌നമായിരിക്കാം അവരുടെ വിവാഹം, വിവാഹത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനൊപ്പം ഇതിനകം ജനിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ.

പെഡ്രോ മാർട്ടിർ ഡി ആംഗ്ലെറിയ: «ഇവിടെ സ്പെയിനിന്റെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്».

കാറ്റലീനയുടെ അന്ത്യത്തിന് തുടക്കമിട്ട വ്യക്തിയും സ്പാനിഷ് വംശജരാണെന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. ആൻ ബോളിനും ഹെൻ‌ട്രി എട്ടാമനും അവരുടെ നിർഭാഗ്യവതിയായ ഭാര്യ കാതറിനും തമ്മിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, അക്കാലത്തെ മതങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മൂവരും.

La ജുവാന ലാ ലോക്കയുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ പ്രണയകഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ചരിത്ര ക്ലാസുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ സിനിമയിൽ നിന്നോ. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ജുവാന മരണത്തിന് ഇരയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മരണമായിരുന്നു. ഓസ്ട്രിയൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ മകനും ജുവാനയുടെ ഭ്രാന്തൻ പ്രണയവുമായ ഫെലിപ്പ് എൽ ഹെർമോസോ മരണ സന്ദർശനം വളരെ വേഗം അനുഭവിച്ചു, ഇത് ഇതിനകം തന്നെ ബർഗുണ്ടിയൻ രാജകുമാരന്റെ നിരവധി മക്കളുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ഭരണാധികാരികളും ജുവാനയുടെ ഭ്രാന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. ഓസ്ട്രോ-ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യം. യുവ ഓസ്ട്രോ-ഹംഗേറിയൻ രാജകുമാരനുമായി ജുവാന ജോഡിയായി. കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പെയിനും മധ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ വിവാഹം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജുവാനയും ഫെലിപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം വളരെ വികാരാധീനമായിരുന്നു ഭ്രാന്തൻ, ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന്.

https://www.youtube.com/watch?v=ND7cOLp7lk0

വിധി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ശ്രീമതി മരിയ y doña ഇസബെൽസ്പെയിനിലെ ഇൻഫന്റാസും പോർച്ചുഗൽ രാജ്ഞികളും, ആദ്യം പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഡോണ ഇസബെലാണ്, മരണശേഷം പോർച്ചുഗലിന്റെ ഭാര്യയും രാജ്ഞിയും ആയി സ്ഥാനമേറ്റത് ഡോണ മരിയയാണ്. ഈ അവബോധത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് അന്യായമായിരിക്കുന്നത്. മരിയയുടെയും ഇസബെലിന്റെയും ബന്ധങ്ങൾ സ്പെയിനിന്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന മാറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ഈ യൂണിയനുകൾ കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചെറുമകനായ ഫെലിപ്പ് രണ്ടാമനെ പോർച്ചുഗലിന്റെയും സ്പെയിനിന്റെയും രാജാവാകാൻ അനുവദിച്ചു, അങ്ങനെ വളരെക്കാലം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചു. ഒരേ രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപും.

കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളല്ല, പേരക്കുട്ടികളായിരുന്നു കിരീടം

തീർച്ചയായും കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതും വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതുമായ ജീവിതങ്ങൾ, മാച്ചിയവെല്ലി തന്നെ അവ എഴുതിയതുപോലെ, സത്യം പറയുമെങ്കിലും, മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ കൃതി എഴുതി "രാജകുമാരൻ”പിതാവിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഫെർഡിനാന്റ് രാജാവ് കത്തോലിക്കർ.

കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ദാരുണമായ വിധി അത് ഒരു കുട്ടി ചരിത്ര കൃതി ചില സാഹിത്യ ലൈസൻസുകൾ, ഡാറ്റ, കഥകൾ, അറിവ് എന്നിവ ശരിയാണെങ്കിലും. 1495 നും 1504 നും ഇടയിൽ സ്പെയിനിലോ സ്പെയിനുകളിലോ (അക്കാലത്തെ നിവാസികൾ വിളിച്ചിരുന്നതുപോലെ), ഇസബെൽ ലാ കാറ്റലിക്ക മരിച്ച വർഷത്തിലും ഒരു മകൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നതിലും ഇത് ഒരു നല്ല സംഗ്രഹമായി മാറുന്നു. കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ , ജുവാന, നന്നായി അറിയപ്പെടുന്നു ജുവാന ലാ ലോക്ക.

വിസെന്റ മാർക്വേസ് ഡി ലാ പ്ലാറ്റ കൂടുതൽ അഭിലഷണീയനാണെന്നും കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ പിൻഗാമികളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം, ഞാൻ അവരെ പരാമർശിക്കുന്നത് രചനയിൽ അല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ മുൻ‌തൂക്കം നൽകാനാണ്. റോൾ, വെറുതെയല്ല, ടുഡോർ മേരി, കാതറിന്റെയും ഹെൻ‌ട്രി എട്ടാമന്റെയും മകൾ ചാൾസ് ഓഫ് ഗെൻറ്ജുവാനയുടെയും ഫെലിപ്പ് എൽ ഹെർമോസോയുടെയും മകൻ യഥാക്രമം ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും സ്പെയിനിലെയും രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. പേരക്കുട്ടികൾ നേടിയ തലക്കെട്ടുകൾ പക്ഷേ കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ കുട്ടികൾ നേടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, വിസെന്റ മാർക്വെസ് ഡി ലാ പ്ലാറ്റ അവതരിപ്പിച്ച കൃതി അസാധാരണമായ ഒരു കൃതിയാണ്, അത് നമ്മുടെ സാഹിത്യ നിമിഷങ്ങൾക്കോ ​​നമ്മുടെ പണ്ഡിതോചിതമായ നിമിഷങ്ങൾക്കോ ​​സാധുതയുള്ളതാകാം, കാരണം രണ്ട് നിമിഷങ്ങളിലും ഈ കൃതി വളരെ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചരിത്ര നോവലുകളെയോ ചരിത്രത്തെയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഈ കൃതി മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അത് വിലകൊടുക്കാത്ത ഒന്നാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ

 • El കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം 1479 മുതൽ 1504 വരെ (ഇസബെൽ ലാ കാറ്റലിക്കയുടെ മരണം).
 • കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ 5 ആയിരുന്നു: ഇസബെൽ, കാറ്റലീന, മരിയ, ജുവാന, ജുവാൻ.
 • കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ പിൻഗാമിയായ ഏക മകൻ ജുവാനയായിരുന്നു അവൾക്ക് ഭ്രാന്തായതിനാൽ അവൾ ഒരിക്കലും ഭരണം നടത്തിയിട്ടില്ല അവൾക്ക് കാസ്റ്റൈൽ രാജ്ഞി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടെങ്കിലും.
 • വർഷം 1504 ഇസബെൽ കത്തോലിക്കാ മരിക്കുന്നു 1516-ൽ ഫെർണാണ്ടോ എൽ കാറ്റലിക്കോയിൽ കാർഡിനൽ സിസ്‌നോറോസിന്റെ റീജൻസി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
 • കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാർക്കൊപ്പം «സ്പെയിൻKing ഓരോ രാജ്യവും അതിന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം നിലനിർത്തി.

കൂടുതലറിയാൻ….

 • ഓർട്ടിസ്, അലോൺസോ (1983):കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മകൻ ഡോൺ ജുവാൻ രാജകുമാരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം. ഹോസ് പോറൂസ് ടുറൻസാസ് എഡിഷ്യോൺസ്, മാഡ്രിഡ്.
 • ഹിക്കിംഗ് പ്രെസ്കോട്ട്, ഡബ്ല്യൂ., വാൽ വാൽഡിവീസോ എം. I. of, (2004): കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം. കാസ്റ്റിലും ലിയോണും.
 • Val Valdivieso Mª. I. of,(2004): കാസ്റ്റിലിലെ ഇസബെൽ I (1451-1504). മാഡ്രിഡിലെ ഓർട്ടോയുടെ പതിപ്പുകൾ.

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

24 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   വൈകി പറഞ്ഞു

  ആർട്ടിക്കുലാസോ! ചരിത്രപരമായ പൂരകത്തോടുകൂടിയ അവലോകനം മികച്ചതാണ്

 2.   വില്ലാമണ്ടോസ് പറഞ്ഞു

  ഇതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സന്തോഷകരമാണ്.

  അഭിനന്ദനങ്ങൾ സുഹൃത്ത്!

 3.   മിഗുവൽ ഗാറ്റൺ പറഞ്ഞു

  പുസ്തകം വളരെ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. സ്പെയിനിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അതിരുകടന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ചരിത്രപരമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്നത് ഖേദകരമാണ്.

  ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ടിവിഇ 1 സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പരമ്പരയായ ഇസബെലിന്റെ വിജയത്തിന് നന്ദി.

  ആദരവോടെ,

  1.    ജോക്വിൻ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

   ലോസ് ട്യൂഡേഴ്സ് പോലുള്ള കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് പരമ്പരകൾ ഇസബെലിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഈ ശൈലിയുടെ കുറച്ചുകൂടി പരമ്പരകൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഭിപ്രായത്തിന് ആശംസകളും നന്ദി !!! 😉

 4.   ഇവ മരിയ റോഡ്രിഗസ് പറഞ്ഞു

  എന്റെ വായിക്കേണ്ട പട്ടികയിലേക്ക് ചേർത്തു, ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആമുഖത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ.

 5.   കാർമെൻ ഗില്ലെൻ പറഞ്ഞു

  നോക്കൂ, ഒരു ചരിത്ര ലേഖനം എന്നെ പിടിച്ച് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് (വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചികൾ), പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് നേടിയത് ജോക്വിൻ ആണ്. വളരെ നല്ലതും സമഗ്രവുമായ ലേഖനം. !! അഭിനന്ദനങ്ങൾ !!

  1.    ജോക്വിൻ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

   നിങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ നന്ദി കാർമെൻ. ആദരവോടെ, വളരെ നന്ദി. 😉

 6.   നാച്ചോ പറഞ്ഞു

  ഈ അതിശയകരമായ ലേഖനത്തിന് വളരെ നന്ദി! വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഞാൻ ഇട്ടു.

 7.   ലൂയിസ് പറഞ്ഞു

  എന്തൊരു ആമുഖം… ഞാൻ ഇത് എന്റെ തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വായനാ പട്ടികയിൽ‌ ഇടുന്നു.

 8.   ഇഗ്നാസിയോൾസാല പറഞ്ഞു

  ചെയ്യേണ്ടവയുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു. ഇത് വളരെ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു.

 9.   gnzl പറഞ്ഞു

  ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു, വളരെ പൂർണ്ണമായ ലേഖനം.

 10.   യാബിയർ പറഞ്ഞു

  വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഞാൻ മാറ്റിവച്ച ചരിത്ര നോവലിന്റെ വലിയ ആരാധകനല്ല ഞാൻ, പക്ഷേ ലേഖനം വളരെ നന്നായി ചെയ്തു, നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത പുസ്തകം ക്ലാസിക് സാങ്കൽപ്പിക വെൻ‌ഡെബുറാസ് തട്ടിപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നില്ല.

  അഭിപ്രായം മുതലെടുത്ത് സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ, എന്നാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു തരം, പെഡ്രോ അന്റോണിയോ എഴുതിയ 'എൽ അമിഗോ ഡി ലാ മ്യൂർട്ടെ' എന്ന വളരെ ക urious തുകകരമായ ഒരു ഹ്രസ്വ നോവലിന്റെ സൂചന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക്സിൽ ഒരാളായ ഡി അലാർകോൺ.

  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-amigo-de-la-muerte-cuento-fantastico–0/html/ff8e4904-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html

  1.    ജോക്വിൻ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

   അഭിപ്രായത്തിനും സംഭാവനയ്ക്കും യാബിയറിന് നന്ദി. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ആശയം നൽകി, അലിറ്ററേച്ചറിലെ ക്ലാസിക്കുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം. വളരെ നന്ദി

 11.   ടിൽഡ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു

  ലേഖനത്തിന് നന്ദി, രസകരമായ രസകരമായ

 12.   അനവാൽഡെസ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു

  ഞാൻ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ജുവാന ലാ ലോക്കയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഫെലിപ്പെയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. കോർട്ടസ് അവളെ കഴിവില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഫെലിപ്പ് തന്നെ അവളെ പൂട്ടിയിരുന്നില്ലേ? അവൾ രോഗിയായിരുന്നുവെന്ന് അത്ര വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ അവൾ അസൂയയിൽ നിന്ന് അവനെ വല്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശരി, ഞാൻ അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. എന്തായാലും, ഞാൻ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇതിനകം തന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പങ്കുവെച്ചതിനു നന്ദി!

  1.    ജോക്വിൻ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

   ഹലോ അന, ജുവാന ലാ ലോക്കയുടെ കാര്യം ഒരു പരിധിവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, ഇത് സമയത്തിന് മാത്രമല്ല, പൊതുവെ ചരിത്രത്തിനും. കോർട്ടസ് അവളെ കഴിവില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു, പക്ഷേ ഫെലിപ്പ് കോർട്ടസിനെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ ഇത് എത്രത്തോളം ഒരു കഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും അത് സ്പെയിനെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചുവെന്നും കാരണം. ലോക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ. ഫെലിപ്പെയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ്, ജുവാന ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല (ഇന്ന് നാം ഭ്രാന്തൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു) ഫെലിപ്പിന്റെ മരണശേഷം അവൾ അവരെ കാണിച്ചുവെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ജുവാനയ്ക്ക് കാസ്റ്റിലിന്റെ രാജ്ഞി എന്ന പദവി ലഭിച്ചു, പക്ഷേ അവൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, കോമ്യൂറോസിന്റെ കലാപങ്ങൾക്ക് ശേഷവും. ഇതിനർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ്. വഴിയിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും വളരെ നന്ദി. എല്ലാ ആശംസകളും;)

   1.    അനവാൽഡെസ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു

    നന്ദി ജോക്വിൻ!

 13.   അസെൻ ജിമെനെസ് (@ അസെൻജിംനെസ് 1) പറഞ്ഞു

  വളരെ രസകരമാണ്. ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കേണ്ടിവരും! 😉

 14.   ഫ്രാൻ മാരിൻ പറഞ്ഞു

  ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു! വിവരത്തിനും വളരെ നല്ല പേജിനും നന്ദി!

 15.   ജോക്വിൻ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നന്ദിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിലമതിക്കും, അതിനാൽ ഭാവിയിലെ വായനക്കാർക്ക് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ആശംസകൾ

 16.   മെയ്റഫ്ഡെസ്ജോഗ്ലർ പറഞ്ഞു

  ഈ പുസ്തകം പരന്നുകിടക്കുന്നു !! ചില കുട്ടികൾ വളരെ പ്രശസ്തരാണെന്നതും മറ്റുള്ളവർ മരിയയെപ്പോലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതും ലജ്ജാകരമാണെങ്കിലും, 10 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ചരിത്രത്തിൽ അവളുടെ സ്ഥാനം ഇതിനകം അർഹിക്കുന്നു. ജുവാന കാർലോസ് ഒന്നാമന്റെ അമ്മയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ മരിയ ഇസബെൽ ഡി പോർച്ചുഗലിന്റെ അമ്മയും കാർലോസ് ഒന്നാമന്റെ ഭാര്യയും വിശുദ്ധ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യവുമാണെന്ന് ആരും ഓർമിക്കുന്നില്ല.

 17.   യേശു അൽവാരെസ് പറഞ്ഞു

  മികച്ച ലേഖനം, ജോക്വിൻ. വർഷങ്ങളായി ചരിത്ര നോവലിന്റെ വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി, വളരെ രസകരമാണ്.

 18.   നാറ്റി പറഞ്ഞു

  എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങാം?

 19.   ഹാവിയർ ഉർബാസോസ് അർബെലോവ പറഞ്ഞു

  ജുവാൻ ജനിച്ചത് സെവില്ലിലാണ്, എന്നാൽ ഇസബെലും ജുവാന ലാ ബെൽട്രാനെജയും തമ്മിലുള്ള കാസ്റ്റിലിയൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധസമയത്ത്.