ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പാനിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പാനിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ

വലിയ പുരാണങ്ങളും കഥകളും നിറഞ്ഞ ഒരു മഞ്ചയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വലൻസിയയിൽ നിന്ന് എക്‌സ്ട്രെമദുരയിലേക്ക് ചാടുന്ന കാനറി ദ്വീപുകളിൽ പൈറനീസിൽ അവസാനിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അതിമാനുഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യം, അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. പരിണമിക്കാൻ. ഇവ ചരിത്രത്തിലെ മികച്ച സ്പാനിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ അവർ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പാനിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ

ലാ സെലസ്റ്റീന, ഫെർണാണ്ടോ ഡി റോജാസ്

ലാ സെലസ്റ്റീന ഫെർണാണ്ടോ ഡി റോജാസ്

ഈ കൃതിയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ കത്തോലിക്കാ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് വന്നതെങ്കിലും, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതി വിജയം കൈവരിക്കില്ല, അത് ഒരു വിഭാഗമായി, ഒരു സാഹിത്യകാരനായിത്തീരും. സാംസ്കാരിക പ്രതിഭാസം. «ആയി കണക്കാക്കുന്നുട്രാജിക്കോമെഡി", ലാ സെലെസ്റ്റീന «സെലസ്റ്റീന called എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേശ്യയുടെ തന്ത്രങ്ങളാൽ ഐക്യപ്പെട്ട കാലിസ്റ്റോയുടെയും മെലിബിയയുടെയും രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറയുന്നു. ഇൻക്വിസിഷൻ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രവൃത്തി നിരോധിച്ചു, പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ലാസറില്ലോ ഡി ടോർംസ്

ലാസറില്ലോ ഡി ടോർംസ്

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതി അറിയില്ലെങ്കിലും, ഒന്നിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകൾ സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്തായ കൃതികൾ തീയതി 1554 മുതൽ. നായകൻ, ലാസറില്ലോ ഡി ടോർംസ്, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കല്യാണം വരെ അതിജീവിക്കാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു, ആഖ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രശസ്ത അന്ധനെപ്പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഒരു യുഗത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്കും പുരോഹിതന്മാർ അഴിമതി ചെയ്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാപട്യത്തിനുമുള്ള ഒരു ഇടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ലാസറില്ലോ ഡി ടോർംസ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അജ്ഞാത രചയിതാവ് ആരാണ് നാടകം എഴുതിയത്.

ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് ഡി ലാ മഞ്ച, മിഗുവൽ ഡി സെർവാന്റസ്

ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് ഡി ലാ മഞ്ച മിഗുവൽ ഡി സെർവാന്റസ്

1605 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് ദിശയെ മാത്രമല്ല എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റും സ്പെയിനിലെ സാഹിത്യം, മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും. ചിവാലിക് നോവലുകൾ അമിതമായി വായിച്ച പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കഥ, ലാ മഞ്ചയിലെ കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളെ ഭീമന്മാരുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഇത് ഒരു വിചിത്രമായ നോവലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ഒരു കാലത്തെയും ഒരു പോളിഫോണിക് കഥാപാത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്, നായകന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ റിയലിസത്തെ വിവരിക്കുന്നതിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. നിസ്സംശയം, ഞങ്ങളുടെ വരികളുടെ ഏറ്റവും സാർവത്രിക സൃഷ്ടി.

നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല «ദി ക്വിക്സോട്ട്"?

ഫോർച്യൂണാറ്റയും ജസീന്തയും, ബെനിറ്റോ പെരെസ് ഗാൽഡെസ്

ഫോർച്യൂണാറ്റയും ജസീന്തയും ബെനിറ്റോ പെരെസ് ഗാൽഡെസ്

പലരും കണക്കാക്കുന്നു ഗാൽഡസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതി, ഒരുപക്ഷേ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം റീജന്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ലിയോപോൾഡോ അലസ് ക്ലാരൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, ഫോർച്യൂണാറ്റയും ജസീന്തയും രണ്ട് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഫോർച്യൂണാറ്റ, ക്രൂരവും ചെറുപട്ടണവുമാണ്, അതേസമയം ജസീന്ത അതിലോലമായതും ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതുമാണ്, രണ്ട് വിപരീത ധ്രുവങ്ങൾ വിധിയുടെ ദാരുണമായ സ്ലിപ്പ് കാരണം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. 1887-ൽ ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സൃഷ്ടിയുടെ ഒന്നര വർഷം തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഗാൽഡെസ്.

നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഫോർച്യൂണാറ്റയും ജസീന്തയും?

ഞാങ്ങണയും കളിമണ്ണും, വിസെൻറ് ബ്ലാസ്‌കോ ഇബീസ്

ഞാങ്ങണയും കളിമണ്ണും വിസെൻറ് ബ്ലാസ്‌കോ ഇബീസ്

1902-ൽ സ്പെയിൻ സ്വയം നിരാശനായി. ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന ശക്തികേന്ദ്രമായ ക്യൂബയെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും. ഈ യുഗത്തിന്റെ സത്തയുടെ ഒരു ഭാഗം നിർവചിക്കുന്നു ഞാങ്ങണയും ചെളിയും, ബ്ലാസ്‌കോ ഇബീസ് എഴുതിയ കൃതി വലൻസിയയിലെ അൽബുഫെറ നായകനായ ടോനെറ്റ് തന്റെ മുത്തച്ഛനോടും പിതാവിനോടും, എളിയ രണ്ട് കൃഷിക്കാരോടും, നെലെറ്റയുമായുള്ള പ്രണയകഥയും തമ്മിലുള്ള കലാപത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇത് നെയ്തെടുക്കുന്നത്. ന്റെ പ്രധാന ഭാഗം പ്രകൃതിവാദം, പരമ്പരാഗത ചായങ്ങൾ ആസക്തിയുള്ളതുപോലെ ദൃ solid മായ ഒരു നോവലാണ് Cañas y Barro.

കാമിലോ ജോസ് സെല എഴുതിയ പാസ്വൽ ഡുവാർട്ടെയുടെ കുടുംബം

കാമിലോ ജോസ് സെല എഴുതിയ പാസ്വൽ ഡുവാർട്ടെയുടെ കുടുംബം

La സ്പാനിഷ് സാഹിത്യം ഓരോ സമയത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സൃഷ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് സ്ഥിതി കാമിലോ ജോസ് സെലയുടെ മികച്ച നോവൽ1942 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, 1882 മുതൽ 1937 വരെ ഗ്രാമീണ എക്‌സ്ട്രെമാഡുരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ ഛായാചിത്രം, രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിസന്ധിയിലായ സ്പെയിനിന്റെ കാലഘട്ടം. ഒരു ക്ഷേത്ര സ്ട്രിപ്പ്, അതിന്റെ നിറങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നാച്ചുറലിസം, റിയലിസം, സോഷ്യൽ നോവൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിൽ സ്‌പെയിനിന്റെ പരിതാപകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഒരു സമയം അത് നിർവചിച്ചു.

ലീ പാസ്വൽ ഡുവാർട്ടെയുടെ കുടുംബം.

നാഡ, കാർമെൻ ലാഫോർട്ട്

നാഡ, കാർമെൻ ലാഫോർട്ട്

ഫിലോസഫിയും സാഹിത്യവും പഠിക്കാൻ ബാഴ്‌സയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യുവതിയാണ് ആൻഡ്രിയ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആന്തരിക സംഘട്ടനങ്ങളും സർവകലാശാലാ അനുഭവത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ്. ഒരു കാലത്തെ ശബ്ദം യുദ്ധാനന്തര സമയം, ഒന്നുമില്ല ആയി നദാൽ സമ്മാനത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലെ വിജയി സാഹിത്യത്തിന് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, ലാഫോർട്ട് പിന്തുടരേണ്ട ചില എഴുത്തുകാർക്ക്.

മരിയോയ്‌ക്കൊപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ, മിഗുവൽ ഡെലിബ്സ്

മരിയോയ്‌ക്കൊപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ, മിഗുവൽ ഡെലിബ്സ്

ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ഒരു സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ അവളുടെ ശരീരം പരിപാലിക്കുന്നു. ബെഡ്സൈഡ് ടേബിളിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അടിവരയിട്ട ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വാചകങ്ങളുണ്ട്, ഇത് ഒരു ജീവിതത്തിലെ അഭിനിവേശവും അസ്വാഭാവികതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്രമക്കേടില്ലാത്ത ഒരു മോണോലോഗ് സംസാരിക്കാൻ നായകനെ നയിക്കുന്നു. സംഗ്രഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് അദ്വിതീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ രീതിയിൽ ... അതിനാൽ ഡെലിബ്സ്.

മരിയോയ്‌ക്കൊപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് തികച്ചും അതിശയകരമാണ്.

ഹാർട്ട് സോ വൈറ്റ്, ജാവിയർ മരിയാസ്

ജാവിയർ മരിയാസ് എഴുതിയ ഹൃദയം

Know എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി, അവൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ടില്ലാത്തതും വിവാഹയാത്രയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും കുളിമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ബ്ലൗസ് തുറക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. , അവൾ ബ്രാ and രിയെടുത്ത് തോക്കിന്റെ അഗ്രവുമായി അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തി ... »

ഈ പുരാണ ആരംഭം ഒന്നിന്റെ ആരംഭ തോക്കാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലെ സമകാലിക രചനകൾ 1992 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനുശേഷം മികച്ച വിൽപ്പന വിജയവും. ഹൃദയം വളരെ വെളുത്തതാണ്, അതിന്റെ 2017-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 25 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ്, അടുത്തിടെ വിവാഹിതനായ ഒരു നായകനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഹവാനയിലെ മധുവിധു തന്റെ വിവാഹത്തിന് ഒന്നിലധികം ആശ്ചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ജാവിയർ സെർകാസ് എഴുതിയ സലാമിനയിലെ സൈനികർ

ജാവിയർ സെർകാസ് സലാമിനയിലെ സൈനികർ

ഒരു ഉദാഹരണമായി പലരും നിർവചിക്കുന്നു വിഭാഗം (വസ്തുത + ഫിക്ഷൻ), സലാമികളുടെ സൈനികർ, 2001 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സ്പാനിഷ് ഫലാഞ്ചിന്റെ എഴുത്തുകാരനും ഫ്രാങ്കോയുടെ സുഹൃത്തും ആയ റാഫേൽ സാഞ്ചസ് മസാസിനെ രക്ഷിച്ച സൈനികനോടുള്ള സെർകാസിന്റെ അഭിനിവേശംസ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന്റെ സന്ധ്യയ്ക്കിടെ ബാഴ്‌സലോണയിൽ നടന്ന കൂട്ട വെടിവയ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹത്തായ സ്പാനിഷ് യുദ്ധവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തേക്കാൾ, നിരാശയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ "പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന" ആനന്ദത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫാന്റസിയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും തികഞ്ഞ സംയോജനം.

നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പാനിഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണ്?

 


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.