കുട്ടികളുടെ കഥകൾ എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം: അത് നേടുന്നതിനുള്ള താക്കോലുകൾ

കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ബാലസാഹിത്യം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി കഥകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ഡ്രോയർ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടാകാം. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും?

നിങ്ങൾ സ്വയം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും അവരെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനും വായിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നതെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റ് നിരവധി കുട്ടികൾക്കായി, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു.

കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്?

കുട്ടികളുടെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ കഥ ഇതിനകം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇത് ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പ്രസാധകർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് സ്വകാര്യമായി വിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നതാണ് സത്യം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് അവയാണോ? ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം.

കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ കണക്കിലെടുക്കണം:

ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ

നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി, നിങ്ങൾ ശരിക്കും എഴുതിയത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. പദാവലി കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ശിശുവിനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അങ്ങനെ കഥ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അതോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുക.

നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വാചകവും നന്നായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും, ആ കുട്ടികളുടെ കഥ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലേക്ക് നിരവധി കുട്ടികളെ ഇത് വായിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ബോറടിപ്പിക്കുന്നതോ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമോ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.

ചിത്രങ്ങൾ

വിപണിയിലെ എല്ലാ കുട്ടിക്കഥകളും പരിശോധിച്ചാൽ, മിക്കവാറും എല്ലാം ചിത്രീകരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്, അല്ലേ? നന്നായി നിങ്ങളുടെ കഥ ആകർഷകമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരണങ്ങളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഇപ്പോൾ, ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുകയാണോ അതോ ഒരു പ്രസാധകനെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുകയാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും (ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യാത്ത ഡ്രോയിംഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു). ഇത് ആദ്യത്തെ കേസാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏകദേശം 500 യൂറോ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ അത് പ്രസാധകരാണെങ്കിൽ, ഡ്രോയിംഗുകളുടെ നിക്ഷേപം അവർ വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെ കഥകൾ എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം

തുറന്ന പുസ്തക ചിത്രീകരണം

മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളുടെ കഥകൾ എങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണിത്. ഇത് വളരെ ആവേശകരമായ ഒന്നാണെങ്കിലും, എ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകളോടും കൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ട പ്രക്രിയ, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും തോന്നുന്നത്ര മനോഹരമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിമിഷം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്, അതൊരു പ്രശ്നമായി കാണാതെ അത് അവസാനിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പറഞ്ഞാൽ, ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

തിരയൽ പ്രസാധകർ

കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെ പ്രസാധകരെയും പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ അവ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് സ്‌റ്റോറി അയയ്‌ക്കാൻ കോൺടാക്‌റ്റ് നേടുക മാത്രമല്ല. ഇല്ല.

അതിനുമുമ്പ്, അത് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, വളരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്റ്റോറികൾ പുറത്തിറക്കുന്നു, എത്ര തവണ, അവർ എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു, പ്രസാധകനെക്കുറിച്ച് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിവ കാണുക.

അത് രസകരമായിരിക്കാം പ്രസാധകനിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവരെ ബന്ധപ്പെടുക: അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുതലായവ. അവസാനമായി, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാധകനിൽ നിന്ന് ഒരു രചയിതാവിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇത് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമാണെങ്കിലും നല്ലത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും.

നിങ്ങൾ ആ ഗവേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി അയയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല പ്രസാധകരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

പുസ്‌തക രചയിതാക്കൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രസാധകരെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഇത് കഠിനമായ ജോലിയാണ്, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാര്യം പുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു, അത് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയൂ.

എന്നാൽ പ്രമോഷൻ, എഡിറ്റോറിയൽ ആയാലും സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായാലും, മിക്ക കേസുകളിലും നിങ്ങൾ അത് സ്വയം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

കൈയെഴുത്തുപ്രതി സമർപ്പിക്കുക

ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അയക്കുക. ലേഔട്ട് പോലും, അതിലൂടെ മികച്ച അവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ സ്റ്റോറി സ്വീകരിക്കുന്ന പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിക്ക് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ അത് എത്ര നന്നായി (അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി) പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഒരു ധാരണയുണ്ട്.

ഓരോന്നായി പോകാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഒരെണ്ണം അയക്കുക, അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക, മറ്റൊന്ന് അയയ്ക്കുക... കാത്തിരിപ്പ് ചിലപ്പോൾ 6 മാസങ്ങൾ ആകാം (ആ തീയതി മുതൽ അവർ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുന്നു).

അതിനുവേണ്ടി, ഒരു നല്ല എണ്ണം പ്രസാധകർക്ക് ഒരേസമയം അയച്ച് കുറച്ച് മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സ്വയം ആയുധമാക്കേണ്ടിവരും, എന്നാൽ നല്ല കാര്യം, പലർക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് എഡിറ്റോറിയലിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ്.

തുറന്ന പുസ്തകം ഡേറ്റിംഗ് കഥകൾ

സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രസാധകനെ ആശ്രയിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, പല കേസുകളിലും പ്രമോഷൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അതായത്, നിങ്ങൾ സ്വയം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

 • നിങ്ങൾ ഒരു രചയിതാവിന്റെ വെബ് പേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു വെബ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു ഇതിഹാസമാണെങ്കിൽ, അതുവഴി കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാനും നിങ്ങളെ പിന്തുടരാനും കഴിയും.
 • വായനകൾ, ശിൽപശാലകൾ മുതലായവ സംഘടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതും അവർക്ക് രചയിതാവിനെ കാണാനും ഒപ്പിട്ട പുസ്തകം എടുക്കാനും കഴിയുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിക്കും.
 • സ്കൂളുകളിൽ അത് വായനയായി നിർദ്ദേശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, പുസ്തക ദിനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതോ, പ്രസംഗം നടത്താൻ സ്‌കൂളുകളിൽ പോകുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതോ, രസകരമായ എന്തെങ്കിലും ആകാം.
 • നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലോ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്റ്റോറുകളുമായുള്ള സഹകരണത്തിനായി നോക്കുക, അതുവഴി അവർ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വിൽക്കുന്നു: പുസ്തകശാലകൾ, സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോറുകൾ, കളിപ്പാട്ട ലൈബ്രറികൾ മുതലായവ.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, കുട്ടികളുടെ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഒരു നീണ്ട പാതയാണ്, വിജയിക്കാൻ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പോയി സ്വയം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഥ പ്രസാധകർ നിരസിച്ചാൽ നിരാശപ്പെടരുത്; ഇത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിർബന്ധിക്കുന്നത് തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. അത് വിജയിച്ചാൽ, പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രസാധകരായിരിക്കും. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.