ഒരു വാചകത്തിന്റെ അളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്

ഒരു ഡയലോഗിലെ അളവുകളുടെ ഉദാഹരണം

ഒരു ഡയലോഗിലെ അളവുകളുടെ ഉദാഹരണം

"വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ" എന്ന പദം ഒരു പ്രത്യേക വാചകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു രചയിതാവ് എഴുതുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വിശദീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വർക്കിന് കൃത്യത കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വന്നത് ക്യാപ്റ്റസ്, കൂടാതെ "മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തത" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തിയറ്ററിലും ആഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ സാധാരണമാണ്, എന്നാൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളിലും അതിന്റെ പ്രയോഗം സാധുവാണ്.

അളവുകൾ എന്താണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വായനക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രയോഗിക്കുന്നു. പുരാതന ഗ്രീസ് മുതൽ ഈ വിഭവത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഡാറ്റയുണ്ട്. അക്കാലത്ത് നാടകപ്രവർത്തകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്യാപ്റ്റസ് വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ-അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളുടെ പാരായണത്തിലും ആവശ്യമായ നിശ്ശബ്ദതകളിലും- അഭിനേതാക്കൾക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സന്ദർഭം നൽകുക.

ഉദ്ധരണികൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ്?

നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയും സ്റ്റേജ് ദിശകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രവർത്തനം വ്യക്തമാക്കുക എന്നതാണ്. കൃത്യമായ സൂചനകളിലൂടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ വ്യത്യസ്‌ത വശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി രചയിതാവ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണാം. ഇവ ഏറ്റവും സാധാരണമാണ്:

 • നാടകങ്ങളിലെ സ്റ്റേജ് ദിശകൾ;
 • സാഹിത്യത്തിലോ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ;
 • സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗിലെ അളവുകൾ.

നാടകങ്ങളിലെ സ്റ്റേജ് ദിശകൾ

നാടകങ്ങളിലെ സ്റ്റേജ് ദിശകൾ സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തോ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അഭിനേതാക്കൾ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ രൂപഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ. അതിന്റെ ഉപയോഗം സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ചട്ടം പോലെ, അവ പരാൻതീസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ ഉദ്ധരണി ചിഹ്നങ്ങളിൽ കാണാം. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ഉപയോഗവും സാധാരണമാണ്.

നാടകങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജ് ദിശകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഈ തരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

സംവിധായകന് വേണ്ടി നാടകകൃത്ത് ചേർത്തവ

ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നാടകകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡയറക്ടർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ, ഇത് ഒന്നോ അതിലധികമോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശാരീരിക വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം: മുടിയുടെ നിറം, ബിൽഡ്, സ്കിൻ ടോൺ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ.

ഈ അളവുകൾക്കുള്ളിൽ, പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റുകളും കണക്കാക്കുന്നു., ജോലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം.

നാടകകൃത്ത് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റേജ് ദിശകൾ

അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, നാടകത്തിന്റെ (അഭിനേതാക്കളുടെ) വേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നവരെ രചയിതാവ് അവരെ പരാമർശിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ, സൃഷ്ടിയെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അല്ലെങ്കിൽ ഗംഭീരമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും—ചലനം, സംഭാഷണങ്ങളുടെയോ ഭാവങ്ങളുടെയോ ഉച്ചാരണം- സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം:

മിന്നൽ: കർത്താവ്: നിങ്ങളുടെ കയ്യുറ (അവന് ഒരു കയ്യുറ കൈമാറുന്നു).

വാലന്റൈൻ: ഇത് എന്റേതല്ല. രണ്ടും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്."

(വെറോണയിലെ രണ്ട് മാന്യന്മാർ, സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ).

ഷേക്സ്പിയർ ശൈലി.

ഷേക്സ്പിയർ ശൈലി.

സംവിധായകൻ ചേർത്തവ

ഒരു നാടകത്തിന്റെ സംവിധായകന് ഏത് സ്റ്റേജ് ദിശകളും ചേർക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രസക്തമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന അധിക വിവരങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്:

മരിയ: നിങ്ങൾ പോകണം, ജോസ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല (അവളുടെ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കി വിറയ്ക്കുന്നു).

സാഹിത്യത്തിലോ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ആഖ്യാനത്തിലെ അളവുകൾ ഡാഷിലൂടെ (-) ചേർക്കുന്നവയാണ്. മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടൽ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാൻ രചയിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടെയുണ്ട്.. ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു വസ്തുതയെ പരിഷ്കരിക്കാനും വ്യക്തമാക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാനും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ അളവുകൾക്ക് നിരവധി പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ട്, അവ കണക്കിലെടുക്കണം:

ഡാഷിന്റെ ഉപയോഗം (-)

ഡാഷിനെ എം ഡാഷ് എന്നും വിളിക്കാം, ഇതിന് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. റോയൽ സ്പാനിഷ് അക്കാദമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു ആഖ്യാന വാചകത്തിൽ അളവിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും വരി ചേർക്കണം. കൂടാതെ, സ്വഭാവ ഇടപെടലുകളിൽ ഇത് ചേർക്കണം.

 • വാചകത്തിനുള്ളിൽ അളവെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം: "ഇത് ഒരു വിചിത്രമായ വികാരമായിരുന്നു - എനിക്ക് മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ - പക്ഷേ, നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കരുത്, ഞാൻ അവളെ കണ്ടുമുട്ടിയതേയുള്ളു."
 • ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വഴി അളവെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ:

"നിനക്കെന്താ പറ്റിയത്? പറയൂ, കള്ളം പറയരുത്!" ഹെലൻ പറഞ്ഞു.

"എന്നോട് കളികൾ കളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു," ലൂയിസ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, "ഇപ്പോൾ അനന്തരഫലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക."

ഹൈഫനും വരയും നന്നായി വേർതിരിക്കുക

RAE ഹൈഫനും ഡാഷും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു, അവയുടെ ഉപയോഗവും നീളവും വ്യത്യസ്തമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഡാഷിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി നീളമുണ്ട്.

 • സ്ക്രിപ്റ്റ്: (-);
 • വര: (-).

അളവുകളിൽ വിരാമചിഹ്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

സ്റ്റേജ് ദിശകളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു വശം - ഇത് ആഖ്യാനത്തിനുള്ളിൽ അടിസ്ഥാനപരമാണ് - കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഉപയോഗമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്രതീകത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ വ്യക്തതകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അനുബന്ധ ചിഹ്നം വരയ്ക്ക് ശേഷം, അളവിന്റെ അവസാനം സ്ഥിതിചെയ്യണം.

 • ശരിയായ ഉദാഹരണം: "മരിയാന പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു-അവൾ വിറച്ചു-, പക്ഷേ ഒരു വിചിത്ര ശക്തി അവളെ തടഞ്ഞു."
 • തെറ്റായ ഉദാഹരണം: "മരിയാന പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു - അവൾ വിറച്ചു - പക്ഷേ ഒരു വിചിത്ര ശക്തി അവളെ തടഞ്ഞു."

ഒരു ആഖ്യാന വാചകത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ദിശകളിൽ "പറയുക" എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയകൾ

ആഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ഡയലോഗുകളിലെ മാനം "പറയുക" എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ വാക്ക് ചെറിയക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം. ഈ വാക്ക് "സംസാരിക്കുക" എന്ന വാക്കുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അത് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതണം.

 • ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അളവിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുക: "-ഇത് അവിശ്വസനീയമാണ്! ഫെർണാണ്ടോ തളർന്നു ഗർജ്ജിച്ചു.
 • ക്രിയയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുക: "-ഒരുപക്ഷേ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം -പിന്നെ, ഐറിൻ അവനെ നോക്കി പോയി."

ഫെർണാണ്ടോയുടെ ഇടപെടലിൽ "പറയുക" എന്ന ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട "ഗർജ്ജനം" എന്ന ക്രിയയുള്ള യുവാവിന്റെ സംഭാഷണമാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.അതിനാൽ, ചെറിയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ, ഐറിൻറെ ഇടപെടലിൽ, സംസാരിക്കുന്നത് അവളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും "വിട്ടുപോവുക" എന്ന പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, തുടർന്നുള്ള വാക്ക് വലിയക്ഷരമാക്കി.

സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗിലെ അളവുകൾ

സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗിനുള്ളിലെ അളവുകൾ അളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലുകൾ, റഫറൻസുകൾ പോലുള്ള ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദർഭം ചേർക്കാനും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ദൂരങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവയിൽ.

നാടകത്തിലെയോ സാഹിത്യത്തിലെയോ സ്റ്റേജ് ദിശകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവ കുറിപ്പുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം., ചിഹ്നങ്ങൾ, വരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാങ്കേതിക ഡ്രോയിംഗിലെ അളവുകൾ "അളവുകൾ" എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അച്ചടക്കത്തിൽ രണ്ട് തരം അളവുകൾ കാണാം. ഈ തരങ്ങൾ ഇവയാണ്:

സാഹചര്യത്തിന്റെ അളവുകൾ

സാഹചര്യത്തിന്റെ അളവുകൾ വസ്തുക്കൾ എവിടെയാണെന്ന് നിരീക്ഷകന് അറിയുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു ഒരു രൂപത്തിനുള്ളിൽ.

അളവുകൾ

ഈ തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടിംഗ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ അനുപാതം അറിയാൻ ഇത് നിരീക്ഷകനെ സഹായിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.