ഒരു നിയാണ്ടർത്താലിനോട് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ മരണം

ഒരു നിയാണ്ടർത്താലിനോട് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ മരണം

ഒരു നിയാണ്ടർത്താലിനോട് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ മരണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് അൽഫാഗ്വാര 2022-ൽ. അവൻ ടൈറ്റിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ വരുന്നു ഒരു നിയാണ്ടർത്തലിലേക്ക് ഒരു സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ ജീവിതം (അൽഫാഗ്വാര, 2020). ജുവാൻ ജോസ് മില്ലസും ജുവാൻ ലൂയിസ് അർസുവാഗയും പറഞ്ഞ മരണത്തിന്റെ മഹത്തായ ദർശനമാണിത്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ.

എഴുത്തുകാരനും പാലിയന്റോളജിസ്റ്റും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഏകീകരിക്കുകയും വായനക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നിലധികം സംഭാഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം മികച്ച സാഹിത്യവും നമ്മൾ ഇത്രയധികം ഭയപ്പെടുന്നതെന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കൃതി ക്രമീകരിച്ചു: മരണം.

ഒരു നിയാണ്ടർത്താലിനോട് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ മരണം

പുസ്തകം: അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ പറയുന്നു

എഴുത്തുകാരനായ ജുവാൻ ജോസ് മില്ലസും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജുവാൻ ലൂയിസ് അർസുവാഗയും ചേർന്നാണ് ഈ ജോഡി രൂപീകരിച്ചത്. ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചലനാത്മകവും തീവ്രവുമായ സംഭാഷണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ അവർ അത് ചെയ്തു, ഒരു നിയാണ്ടർത്തലിലേക്ക് ഒരു സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ ജീവിതം, ഈ രണ്ടാമത്തെ ലക്കത്തിൽ കേവല സത്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ അവസരമുണ്ട് (ഇത് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അപകടകരവുമാണ്), ഇത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെ തീം എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു: നിത്യത, ജീവശാസ്ത്രപരമായ ചോദ്യവും പരിണാമവും, പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത മരണം, വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും വ്യക്തിഗതവുമായ ഈട്. മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൗതുകത്തോടെ പറയുമെങ്കിലും, അതിന്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ജീവിതമാണ്. വളരെ ചടുലമായ സാപിയൻസും നിയാണ്ടർത്തലുകളും രസകരമായ ചാറ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ അന്തർലീനമായ നിർത്താനാകാത്ത തളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നു. മരണത്തിലേക്കുള്ള കാലവും അസ്തിത്വവും. എന്നിരുന്നാലും, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ, അത് രസകരവും വ്യക്തവുമാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു. വാർദ്ധക്യം സംബന്ധിച്ച്, പുസ്തകം വർഷങ്ങളായി തളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതുക്കിയ വീക്ഷണം നൽകുന്നു. ആ അവസാനത്തെ സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിന്റെ വരവ് അതേ നിഷേധാത്മകമായി നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നില്ല. നല്ല മനസ്സോടെ അവർ ഒരു വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുകയും അവർ അത് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

രണ്ട് ചിന്താ തലങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മില്ലസും അർസുവാഗയും വളരെ നന്നായി ഒത്തുചേരുന്നു, നല്ല നർമ്മബോധത്തോടെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർക്കറിയാം: കലാപരവും ശാസ്ത്രീയവും.

മനുഷ്യരുടെയും പ്രൈമേറ്റുകളുടെയും അസ്ഥികൂടങ്ങൾ

ഉന്മേഷദായകമായ ഒരു പുസ്തകം

ഒരു നിയാണ്ടർത്താലിനോട് സാപ്പിയൻസ് പറഞ്ഞ മരണം ഇത് വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെയുള്ള മരണം കൂടാതെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ജീവശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിയും, പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണവും, മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പേജുകൾ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ ശരിക്കും മൂല്യവത്താണോ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കും., ഞങ്ങൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും.

അവസാനമായി, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച്, പുസ്തകം ചില വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭാവഭേദങ്ങളില്ലാതെ, ഭാവനയോടെ, വളരെ സഹനീയമായ സാഹിത്യ പോയിന്റോടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, തീർച്ചയായും, ഒരു കർക്കശമായ പുസ്തകം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവനറിയാം. ഇത് കൗതുകകരമാണ്, കാരണം ഈ വാചകം ഒരു നോവലല്ല, പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഉപന്യാസവുമല്ല, ഈ രണ്ട് ജിജ്ഞാസ പ്രതിഭകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ്: പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള മൂർച്ചയുള്ള സംഭാഷണം. മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വായനക്കാരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്.

ഉന വേല

ഉപസംഹാരങ്ങൾ

ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അയഞ്ഞ സംഭാഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം. ജീവിതാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം പോലെയുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സാഹിത്യം, നരവംശശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ (ജങ്ക്‌യാർഡ്, ഭക്ഷണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വയലിൽ) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അവർ ബ്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവർ അത് വളരെ മനോഹരമായ സ്വരത്തിലും മൂർച്ചയുള്ളതും സത്യസന്ധവുമായ വിവേകത്തോടെ ചെയ്യുന്നു. വായനക്കാരൻ പേജുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയും അവർ രചയിതാക്കളുമായി വിശ്രമവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവൻ വളരെയധികം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയോടെ, എന്നാൽ മില്ലസും അർസുവാഗയും അമിതമായ ഏതെങ്കിലും പെഡൻട്രിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഓ! ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പാത പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റും കവിയും അടുത്ത തവണ വരെ വിട പറയുന്നു.

രചയിതാക്കൾ: ജുവാൻ ജോസ് മില്ലാസ്, ജുവാൻ ലൂയിസ് അർസുവാഗ

ജുവാൻ ജോസ് മില്ലാസ് (വലൻസിയ, 1946) ഒരു സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ്. മാഡ്രിഡിലെ കോംപ്ലൂട്ടൻസ് സർവകലാശാലയിൽ പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം നോവലുകളും ലേഖനങ്ങളും ചെറുകഥകളും പത്ര ലേഖനങ്ങളും എഴുതുന്നു. പങ്കെടുക്കാൻ എൽ പാസ് ഒപ്പം അകത്തേക്കും കഡീന SER. അദ്ദേഹം നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ പലതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (അവന്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. നദാൽ പിന്നെ പ്ലാനറ്റ്). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതികളിൽ ചിലതാണ് സെർബെറസാണ് നിഴലുകൾ, നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ക്രമക്കേട്, ഏകാന്തത ഇതായിരുന്നു, പ്രാഗിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾഅഥവാ ലോകം.

ജുവാൻ ലൂയിസ് അർസുവാഗ (മാഡ്രിഡ്, 1954) ഒരു സ്പാനിഷ് പാലിയോ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റാണ്.. പാലിയന്റോളജി പ്രൊഫസറായ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിയാണ്ടർത്തൽ നെക്ലേസ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇനം, അറ്റാപുർകയുടെ ലോകംഅഥവാ മിസ്റ്റർ ഡാർവിന്റെ വാച്ച്. അറ്റാപുർകയുടെ (ബർഗോസ്) നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം കൂടാതെ ബർഗോസിലെ മനുഷ്യ പരിണാമ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ഡയറക്ടറുമാണ്. മറ്റ് അവാർഡുകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണത്തിനുള്ള പ്രിൻസ് ഓഫ് അസ്റ്റൂറിയാസ് അവാർഡ്.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.