ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആരും അത് മറക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് തലമുറകൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് അറിയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറയുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ വായനക്കാരനെ ആകർഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അറിയാനും നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരുമാകണമെന്നില്ല എന്നത് കൂടുതൽ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകുമോ?

എന്താണ് ഒരു ആത്മകഥ

ഒന്നാമതായി, ആത്മകഥ എന്താണെന്നും അത് ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവ സമാനമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവ അങ്ങനെയല്ല.

RAE യിൽ പോയി ആത്മകഥ നോക്കിയാൽ, അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫലം

"ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം സ്വയം എഴുതിയത്".

ഇപ്പോൾ, ജീവചരിത്രത്തിലും നമ്മൾ ഇതുതന്നെ ചെയ്താൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് RAE കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. ജീവചരിത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നത്:

"ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത കഥ"

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഒരു പദവും മറ്റൊന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആരാണ് ആ കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്നതിലാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി. നായകൻ തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ബന്ധുവാണെങ്കിൽ പോലും, അത് ഒരു ജീവചരിത്രമാണ്.

ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം: പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ

ആത്മകഥ എഴുത്തുകാരൻ

ആത്മകഥയും ജീവചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിലേക്ക് ഊളിയിടേണ്ട സമയമാണിത്. കൂടാതെ, ഇതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നുറുങ്ങുകളുടെ ഒരു പരമ്പര നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചതൊന്നുമില്ല.

മറ്റുള്ളവരെ വായിക്കുക

പ്രത്യേകിച്ച്, ഞങ്ങൾ മറ്റ് ആത്മകഥകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകും നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം.

അതെ, നിങ്ങൾ അവസാനമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ "പകർത്തുക" ആണെന്നും അത് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വായിക്കുമ്പോൾ, എഴുതുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ആ സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, ആത്മകഥകൾ എഴുതിയ മറ്റ് ആളുകളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, അവർ എങ്ങനെ അവരുടെ കഥകളിലൂടെ വായനക്കാരനെ "വിജയിപ്പിക്കുന്നു" എന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.

ശകലങ്ങൾ, കഥകൾ, കഥകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കുക...

ഒരു ആത്മകഥ നിർമ്മിക്കാൻ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിനാൽ, എല്ലാ ആശയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും മറ്റും എഴുതാൻ ഒരു നോട്ട്ബുക്കും മൊബൈലും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ അതൊരു ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റാണ്, കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ പിന്നീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മസ്തിഷ്ക കൊടുങ്കാറ്റ്. എന്നാൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്നും ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

നിങ്ങൾ അന്ധനാകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മെമ്മറി പുതുക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരികെ പോകേണ്ടി വരും (അത് കൂടുതൽ ജോലിയാണ്).

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മകഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക

ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആത്മകഥ എഴുതുന്നു

ആത്മകഥകൾ കാലഗണനയെ പിന്തുടരണമെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അതായത്, ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയമായ തീയതി മുതൽ ഇന്നുവരെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമല്ല. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം..

കൂടുതൽ വഴികളുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പിന്നിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. നിങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതോ മുമ്പും ശേഷവും അർത്ഥമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാത നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും... അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തീമിനായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചാടാം.

കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ചില ആളുകളോ മറ്റുള്ളവരോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലത് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും മറ്റുള്ളവ അങ്ങനെയല്ലെന്നും.

നിങ്ങൾ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്നതിനു പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് 2-3 എണ്ണം കൂടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം ഇതിവൃത്തത്തിന് ദൃഢത നൽകാൻ അവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, കാരണം വായനക്കാരൻ അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ദ്വിതീയൻ, ത്രിതീയ, ശത്രുക്കൾ, പരിചയക്കാർ... വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും മറക്കരുത്.

നല്ലതും ചീത്തയും

ഒരു ആത്മകഥ സഹിതം ബുക്ക് ചെയ്യുക

ജീവിതം നല്ലതും ചീത്തയും നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ആത്മകഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, മറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം. ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ മനുഷ്യനാക്കുക മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ദൃഢത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുമ്പോൾ. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നിരിക്കെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം "റോസിയാണ്" എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന "അഹങ്കാരത്തെ" ഇത് കുറച്ച് അകറ്റുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പരാജയങ്ങളും എണ്ണാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനിൽ നിന്ന് വില്ലനിലേക്ക് പോകുന്ന വസ്തുത; പക്ഷേ അതെ, പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവ, പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു, ഇല്ലയോ.

ഒരു തുറന്ന അവസാനം വിടുക

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടരുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ആ കാരണത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് തുറന്നു വിടണം. അവരിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ തങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിനും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും പറയുകയാണ്.

അത്, വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അൽപ്പം ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വായനക്കാരെ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ.

മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വായനക്കാരെ തിരയുക

ആത്മകഥ ഒരിക്കൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് വായനക്കാർ ഉണ്ടെന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും രസകരമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവരെ നോക്കുക.

ഒപ്പം, ഉപദേശം പോലെ, ഒരു അഭിഭാഷകൻ അത് വായിക്കട്ടെ. കാരണം, നിങ്ങളുടെ പുസ്‌തകത്തിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്‌നം ഉൾപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാം, ഈ പ്രൊഫഷണലിനെക്കാൾ മികച്ച ആരും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളോ പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാൻ അത് എങ്ങനെ നൽകണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യാം.

ഒരു ആത്മകഥ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് അറിയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത്രയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.