എന്താണ് ഒരു സാഹിത്യ വാചകം

സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഒരു സാഹിത്യ പാഠം എന്നത് ഒരു തരം വാചകമാണ്, അതിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാവ്യാത്മകമോ സൗന്ദര്യാത്മകമോ ആയ പ്രവർത്തനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.. അതിനാൽ, ഇത് വാചക ടൈപ്പോളജികളിലേക്കും ഭാഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും (റഫറൻഷ്യൽ, എക്സ്പ്രസീവ്, അപ്പലേറ്റീവ്, മെറ്റലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, കാവ്യാത്മകം) പോകുന്നു. സാഹിത്യപരവും അല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് (പത്രപ്രവർത്തനം, പരസ്യംചെയ്യൽ, ശാസ്ത്രം, വിശദീകരണം, വാദപ്രതിവാദം, ശാസ്ത്രീയം, വിവരണാത്മക, നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായവ) വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു വാചകത്തിന്റെ സവിശേഷത ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ ആശയങ്ങളുടെ കൈമാറ്റമാണ്. വഴി., നിലവിലുള്ള നിരവധി ശൈലികൾക്കുള്ളിൽ.

സാഹിത്യ ഘടകം ധാരാളം കളികൾ നൽകുന്നു, പരമാവധി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ചില സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവരണം, വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം പോലുള്ള മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി സവിശേഷതകൾ പങ്കിടുന്നു. അതുപോലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, വ്യത്യസ്ത തരം സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ (ഗാന, ആഖ്യാനം, നാടകീയം) ഉൾപ്പെടുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ

 • സൗന്ദര്യാത്മക പ്രവർത്തനവും മികച്ച പ്രകടന ശേഷിയും. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം വാക്കുകളുടെ ഉചിതമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയോ കണക്കുകളുടെയോ സാഹിത്യ വിഭവങ്ങളുടെയോ ഉപയോഗത്തിലൂടെ വായനക്കാരനെ ചലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
 • അവ സാധാരണമാണ് ശക്തമായ ആത്മനിഷ്ഠതയാൽ നാശം സംഭവിച്ചു. പരോക്ഷമായെങ്കിലും അതിന് വാദമുഖങ്ങളിലൂടെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയും.
 • ശൈലി. രചയിതാവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ അത് പരിധിയില്ലാത്തതാണ്; ഒരു കലാപരമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോട് പ്രതികരിക്കാനും അതിന് കഴിയും.
 • സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രം. ഒരു ട്രയൽ ഒഴികെ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്കവാറും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വിനോദങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അകലെ. തീമുകൾ ഒരുപോലെ എണ്ണമറ്റതും എന്നാൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.
 • വിപുലീകരണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും; പ്രത്യേകിച്ചും ആഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിനായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു (ഒരു മൈക്രോ-കഥയോ നോവലോ കാണുക).

സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

ലിറിക്കൽ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

കവിതയും മോതിരവും ഉള്ള വാചകം

ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത, അവ കൂടുതലും പദ്യങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്.. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്യങ്ങളിലോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ എഴുതപ്പെടാത്ത നിരവധി തരം കവിതകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അവയെ "കവിത ഗദ്യം" എന്ന് വിളിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഈ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നതാണെന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ചരണങ്ങളിലൂടെയാണ്; അവയ്‌ക്ക് ഒരു താളമുണ്ട്, താളം പിടിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ഈ വിപുലീകരണം ഈരടി മുതൽ വിപുലമായ കവിതകൾ വരെ നീളുന്നു, അത് മിക്ക സമയത്തും രചയിതാവിന്റെ അടുപ്പമുള്ള ആവിഷ്കാരത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പ്രതിഫലനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കവിയുടെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യ ചാനലാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അതിരുകടന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മനുഷ്യർ പങ്കിടുന്ന വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക. വിവിധ സാഹിത്യ വിഭവങ്ങളും ഉചിതമായിടത്ത് വാചാടോപപരമായ രൂപങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവ ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.. ഉദാഹരണങ്ങൾ: ക്വാട്രെയിൻ, സോണറ്റ്, ലിറ, ഈരടി അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ.

അവസാനമായി എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക

നിഴൽ വെളുത്ത ദിവസം എന്നെ എടുക്കും,

എന്റെ ഈ ആത്മാവിനെ അഴിക്കാൻ കഴിയും

അവന്റെ ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ആകാംക്ഷയുടെ മുഖസ്തുതിക്കുള്ള സമയം;

[…] (ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോണറ്റിന്റെ ശകലം കാവ്യാത്മക കൃതി ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ക്യൂവെഡോയുടെ).

ആഖ്യാന സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

കണ്ണടകളുള്ള പുസ്തകം

നോവലോ കഥയോ ചെറുകഥയോ ആണ് പ്രധാനം. ഒരു കഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിവരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഗദ്യത്തിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അവ.. ആഖ്യാതാവ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ, സ്ഥലം, സമയം, ഇതിവൃത്തം, പ്രമേയം എന്നിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സാഹിത്യ ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിവരണം താരതമ്യേന പ്രധാനമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ചിലർ വളരെ ഹ്രസ്വമായ വിവരണം നടത്തുകയും മറ്റുള്ളവർ കൂടുതൽ വിശദമായ ഒരു വിവരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ അത് കഥയുടെ തരത്തെയും രചയിതാവിന്റെ ശൈലിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രവർത്തനവും ഒരുപോലെ പ്രബലമായിരിക്കും, കാരണം അത് ഒരു കഥ പറയുന്നതും സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായ ഒരു വാചകത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് (ഒരു ആമുഖത്തിൽ, ഒരു മധ്യവും ഒരു ഫലവും) കൂടുതലോ കുറവോ പിരിമുറുക്കത്തോടെ.

അതുപോലെ, സൂക്ഷ്മകഥകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാനും വരികളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോവലിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന നൂറും നൂറും പേജുകളോ ആകാവുന്ന വിപുലീകരണവും പ്രസക്തമാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാങ്കൽപ്പികമോ, ഏറെക്കുറെ യാഥാർത്ഥ്യമോ, അതിശയകരമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ളതോ ആണ്. (റൊമാൻസ്, സാഹസികത, ഹൊറർ, ചരിത്രം, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ).

അവസാനമായി, അത്തരം ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് വർഗ്ഗീകരണം നടത്തുന്നതിലൂടെ, ഉപന്യാസങ്ങളും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തും, അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉപദേശപരമായ പ്രവർത്തനമുണ്ടെങ്കിലും.. എന്നാൽ അവയും ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇതിഹാസം, കെട്ടുകഥ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകഥ എന്നിവയാണ് ആഖ്യാന സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

അവൻ ഉണരുമ്പോൾ ദിനോസർ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.

(അഗസ്റ്റോ മോണ്ടെറോസോയുടെ മൈക്രോ സ്റ്റോറി).

നാടകീയ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

തിയേറ്റർ കർട്ടൻ

ഈ ലിഖിത സാഹിത്യത്തിന് അതിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാതിനിധ്യമാണ്. എല്ലാ പ്രായത്തിലും ഞങ്ങൾ അവയെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ തിരക്കഥയായി കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് സിനിമയ്ക്കും ടെലിവിഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അവർക്ക് ഒരു ആഖ്യാതാവില്ല; അവർ ഡയലോഗുകളും സ്റ്റേജ് ദിശകളും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആക്ഷൻ, സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ തന്നെ നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാനശബ്ദവുമില്ല.

തീമുകൾ അനന്തമാണ്, എന്നാൽ ഇത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ, ഒരു ഓർഡർ ആവശ്യമാണ്, അവ സാധാരണയായി മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു., അവ ആഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആമുഖവും മധ്യവും ഫലവും പോലെ. എന്നിരുന്നാലും, അവന്റ്-ഗാർഡും പുതിയ തിയേറ്ററും നാടകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു, അതിനാൽ കൂടുതൽ തരം നാടകീയ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഇടമുണ്ട്. നിലവിൽ നാടകീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാധാരണയായി ഗദ്യത്തിലാണ്; എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇവ വാക്യങ്ങളിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തരങ്ങളുണ്ട്: ഹാസ്യം, ദുരന്തം, നാടകം.

ചുസ: നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കുക. നോക്കൂ, അതാണ് ബാത്ത്റൂം, മെത്തയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ കലത്തിൽ "മരിയ" നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് വളരുകയില്ല, വെളിച്ചം കുറവാണ്. (ജൈമിത്തോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട്). അവൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നു.

ജെയ്മിറ്റോ: അതെ, എന്റെ മുകളിൽ. നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിൽ, അമ്മായി, ഞങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. അവൻ കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. മറ്റന്നാൾ മിണ്ടാപ്രാണിയോട്, ഇന്ന് ഇയാളോട്. ഇത് എൽ ബ്യൂൻ പാസ്റ്റർ ഷെൽട്ടർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ, അതോ എന്താണ്?

ചുസ: പരുഷമായി പെരുമാറരുത്.

എലീന: എനിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കില്ല, ഞാൻ പോകും.

ജെയ്മിറ്റോ: അത് ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട.

(ശകലം ബജാർസെ അൽ മോറോജോസ് ലൂയിസ് അലോൺസോ ഡി സാന്റോസ്).


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.