എന്താണ് എപ്പിലോഗ്, തരങ്ങൾ, നുറുങ്ങുകൾ, പ്രശസ്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ

എന്താണ് ഒരു ഉപസംഹാരം

നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു പിൻവാക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. കാത്തിരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ?

പിന്നെ ഒരു എപ്പിലോഗ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുക മാത്രമല്ല, എത്ര തരം ഉണ്ട്, എവിടെയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും ചില ഉദാഹരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന്. അതിനായി ശ്രമിക്കൂ?

ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റും ഹൃദയങ്ങളും ഉള്ള പുസ്തക ചിത്രീകരണം

ഒരു എപ്പിലോഗ് ആയി നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ജോലിയുടെ അവസാനം ഒരു വിഭാഗം (ഈ പുസ്തകം, നാടകം, സിനിമ ...) അത് എന്തെങ്കിലും നൽകും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അന്തിമ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് കഥയുടെ അവസാനത്തെ അപലപിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം.

ചിലപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമല്ല എപ്പിലോഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച്, ആ കൃതിയിൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണമോ പ്രതിഫലനമോ ആയിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ കൃതിയിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും വിശാലമായ വീക്ഷണമോ കാഴ്ചപ്പാടോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഘടകത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത്, അത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം, അത് രചയിതാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിന് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി വിപുലീകരണം ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ അവ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാകാം, മറ്റുചിലപ്പോൾ ഒരു അധ്യായമോ അതിലധികമോ നീളമുള്ളതാകാം.

കടലിനടുത്ത് വായിക്കുന്ന സ്ത്രീ

ഒരു എപ്പിലോഗ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അടുത്തതായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നിരവധി തരങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ്. പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ, ഓരോ സൃഷ്ടിയിലും, ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് അറിയാൻ അവ വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ഇവ:

 • ആഖ്യാന ഉപസംഹാരം: കഥയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ ആ കൃതിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം.
 • ചിന്തനീയമായ എപ്പിലോഗ്: ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കഥയുടെ പൊതുവായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീമുകളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം (ചിലപ്പോൾ ഒരു പുനർവ്യാഖ്യാനം പോലും) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • പരിവർത്തനത്തിന്റെ: അവസാനിക്കുന്ന ആ പുസ്‌തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ പേജ് മറിക്കുമ്പോൾ അവ "x വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം" എന്ന് പറയുന്നു? ശരി, അതൊരു ട്രാൻസിഷണൽ എപ്പിലോഗ് ആണ്, ഒരു മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന്, അത് കാലക്രമേണ, സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ മുതലായവ. കഥയ്ക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് നൽകുന്നതിന് (ഇപ്പോൾ, ഒരു പുതിയ തുടക്കമുണ്ടെന്ന് (ഇനിപ്പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ) അർത്ഥമാക്കാം).
 • സ്വപ്ന ഉപസംഹാരം: ഇത് എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, സാധാരണയായി പ്രധാനം, അത് ഒരു ഫാന്റസിയോ സ്വപ്നമോ കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖമായും ഉപയോഗിക്കാം. അത് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നോ അടുത്തതിൽ ബാറ്റൺ എടുക്കുന്ന മറ്റൊരാളിൽ നിന്നോ ആകാം.
 • പാരഡിക് എപ്പിലോഗ്: അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് പാരഡി ചെയ്യാനോ സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനം നർമ്മമോ പരിഹാസമോ കണ്ടെത്താനോ സഹായിക്കുന്നു.
 • അംഗീകാരപത്രം: ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിദഗ്ധരുടെയോ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയോ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളോ പ്രസ്താവനകളോ പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. സാങ്കൽപ്പിക സാഹിത്യത്തിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ നോൺ ഫിക്ഷനിൽ ഇതിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു എപ്പിലോഗിന്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായേക്കാം. അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്:

 • കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ചോ അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
 • വായിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമോ പ്രതിഫലനമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക.
 • വായിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പൊതുവായ വീക്ഷണം നൽകുക.
 • ജോലിയിൽ തുറന്നിരിക്കുമായിരുന്ന പ്ലോട്ടുകൾ അടയ്ക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശരിക്കും ഒരു എപ്പിലോഗിന്റെ പ്രവർത്തനം ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിനാൽ വായനക്കാരനോ കാഴ്ചക്കാരനോ സംതൃപ്തരാകുകയും എല്ലാ അരികുകളും അതിൽ ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എപ്പിലോഗ് എവിടെ പോകുന്നു?

മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഈ എപ്പിലോഗ് പോകേണ്ട സ്ഥലം എല്ലായ്പ്പോഴും പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തായിരിക്കണം എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ, നിർബന്ധമില്ല. അത്, ബയോളജികൾ, ട്രൈലോജികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ... അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു എപ്പിലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് അതേ സമയം അടുത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കമായി വർത്തിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ എപ്പിലോഗ് സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും എന്നാൽ ഒരേ പുസ്തകത്തിലും ഒരേ വിഷയത്തിലും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ.

വയലിൽ വായിക്കുന്ന സ്ത്രീ

അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു എപ്പിലോഗ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ന് ഓർക്കണം ഒരു ജോലിയിൽ ഇത് നിർബന്ധിത കാര്യമല്ല, ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ജോലിയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുക. അതായത്, അത് ഒരേ ഭാഷയെ പിന്തുടരുന്നു, സൃഷ്ടിയിലോ കഥാപാത്രങ്ങളിലോ സംഘർഷങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഇല്ല.
 • ഊഹങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും നടത്തരുത്. വായനക്കാരനെയോ കാഴ്ചക്കാരെയോ മറ്റൊരു നിഗൂഢതയിലേക്ക് വിടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തുറന്ന് വിടുകയല്ല, സൃഷ്ടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
 • ജോലിയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലനം നടത്തണമെങ്കിൽ, കൊള്ളാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് സംഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.
 • ഒരേ സ്വരത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ മാറ്റമല്ല.
 • ഉപസംഹാരം നീട്ടരുത്. ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, ഇത് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു, സംക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങൾ കഥ "അടയ്ക്കാൻ" പോകുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, അതിന് ഇതിനകം ഒരു അവസാന പോയിന്റുണ്ടെന്നും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലെന്നും (തീർച്ചയായും ഇല്ലെങ്കിൽ) വായനക്കാരനോ കാഴ്ചക്കാരനോ തോന്നിപ്പിക്കണം.

പുസ്തകങ്ങളിലെ എപ്പിലോഗുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, ചില പുസ്‌തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്ന എപ്പിലോഗുകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 • "ലോർഡ് ഓഫ് ദ റിംഗ്സ്: ദി റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കിംഗ്" JRR ടോൾകീൻ എഴുതിയത്: നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാം, പെലന്നർ ഫീൽഡ്സ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു എപ്പിലോഗ് അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.
 • "ഒരു പരിഹാസ പക്ഷിയെ കൊല്ലുക" ഹാർപ്പർ ലീ: ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി എപ്പിലോഗ് കഥയ്ക്ക് 20 വർഷം പിന്നിടുന്നു.
 • «1984« ജോർജ്ജ് ഓർവെൽ എഴുതിയത്: ഈ പുസ്തകത്തിലെ എപ്പിലോഗ്, മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനമാണ്, അത് ഇന്നത്തെ (ഇത് എഴുതിയത് മുതൽ) എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.
 • "ദി ഗ്രേറ്റ് ഗാറ്റ്സ്ബി" F. Scott Fitzgerald എഴുതിയത്: അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലനവും കണ്ടെത്താനാകും.

ഒരു എപ്പിലോഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

ഒരു അഭിപ്രായം, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   ജാനറ്റും പറഞ്ഞു

  വിവരങ്ങൾക്ക് നന്ദി, അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇത് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ല.