ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ അറബി എഴുത്തുകാരൻ ഹാരിയറ്റ് മൻകാസ്റ്റർ എഴുതിയതും ചിത്രീകരിച്ചതുമായ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്. ഈ കൃതി മിഡിൽ ഗ്രേഡ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് -അതായത്, 5 നും 8 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ - ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സ്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ശീർഷകം ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, യുകെയിൽ 2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങി.

അതിനുശേഷം, മൺകാസ്റ്ററും ഓക്‌സ്‌ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രസും അർദ്ധ ഇനത്തിലുള്ള ഇസഡോറ ചന്ദ്രന്റെ സാഹസികതയെക്കുറിച്ച് 16 വാല്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു., ആരാണ് പകുതി ഫെയറിയും പകുതി വാമ്പയറും. ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വായനക്കാരിൽ നിന്നും പൊതു നിരൂപകരിൽ നിന്നും മികച്ച സ്വീകരണം ലഭിച്ചു, ഈ വർഷത്തെ മികച്ച കുട്ടികളുടെ പുസ്തകത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടി. ഇംഗ്ലീഷ് കോടതി 2019 പ്രകാരമാണ്.

ആദ്യ എട്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു (2016)

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ അവൾ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ട ഒരു യുവതിയാണ്. അവൾ അവൾ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് പകുതി ഫെയറി ആണ്, അവളുടെ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് പകുതി വാമ്പയർ ആണ്. വാമ്പയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇസഡോറ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: വവ്വാലുകൾ, രാത്രിയുടെ ഗാംഭീര്യം, ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ സാധാരണ ഫെയറി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ഇസഡോറ അതിഗംഭീരം ആസ്വദിക്കുന്നു, പിങ്ക് നിറവും അവളുടെ മാന്ത്രിക വടിയുമായി കളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏത് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അവൻ ഫെയറി സ്കൂളിലോ വാമ്പയർ സ്കൂളിലോ ചേരേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളവളാണ്, അവൾ എന്താണോ എന്നതിന് വ്യത്യസ്തയാണ്—ഒരു മെസ്റ്റിസ—, അവൾ അവളുടെ ഭാവിക്കായി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകത്തിൽ, അവളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നായകൻ കണ്ടെത്തും.

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ ക്യാമ്പിംഗിന് പോകുന്നു (2016)

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ, അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ഫെയറിയും വാമ്പയറും എന്ന നിലയിലുള്ള അവളുടെ പദവി യുവതിയെ കടങ്കഥകളുടെയും നിഗൂഢതകളുടെയും ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ, അയാൾക്ക് കടൽത്തീരത്ത് ക്യാമ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അസാധാരണമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: ഈ നാടകത്തിൽ ഇസഡോറ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറിൽ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ വറുക്കുന്നു, എന്നാൽ അവൾ മറ്റൊരു പുരാണ ജീവിയായ ഒരു മത്സ്യകന്യകയുമായി നല്ല സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു!

ഇസഡോറ മൂൺ ജന്മദിനം (2016)

ഇസഡോറയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ജന്മദിന പാർട്ടികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം, അവൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അവളുടെ ഫെയറി അമ്മയും വാമ്പയർ അച്ഛനും അവളെ ഒരു വലിയ ആഘോഷം എറിയാൻ തീരുമാനിച്ചു., പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇസഡോറ മൂൺ മുമ്പ് പോയതുപോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിരിക്കില്ല ഇത്.

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ ബാലെയിലേക്ക് പോകുന്നു (2016)

ഇസഡോറ അവളുടെ ബാലെ പ്രകടനത്തിന് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം പോകണം. എന്നാൽ കൊച്ചു മെസ്റ്റിസയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവന്റെ വാമ്പയർ അച്ഛനും ഫെയറി അമ്മയും അവരുടെ അധ്യാപകരെയും സഹപാഠികളെയും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെയല്ല. എന്നിരുന്നാലും, പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും വളർത്തുമൃഗവും പിങ്ക് മുയൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആശ്ചര്യങ്ങൾ പേജിന് ചുറ്റുമുണ്ട്, തെറ്റ് അനാവരണം ചെയ്യാൻ അടുത്തുവരൂ.

ഇസഡോറ മൂൺ കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു (2017)

അർദ്ധ-ഇനത്തിന് ഒരു അത്ഭുതകരമായ സന്ദർശനം ലഭിക്കുന്നു! അവളുടെ മൂത്ത കസിൻ, മിറാബെല്ലെ, ആരാണ് ഒരു മന്ത്രവാദിനി, അവൻ വീട്ടിലെത്തി വളരെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ. ചെറിയ മന്ത്രവാദിനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ പുതിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല.

ചിലപ്പോൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അതിശയകരമാണെന്ന് മിറാബെൽ ഇസഡോറയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അവളുടെ സാധാരണ ചിഹ്നമായ പിങ്ക് റാബിറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗത്തെ സ്കൂൾ ദിവസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക" ഒരു എടുക്കുക ആകർഷണീയമായ ഡ്രാഗൺ. എന്നാൽ ഒരു പുരാണ ജീവിയെ പരിപാലിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല.

ഇസഡോറ മൂൺ ഒരു സ്കൂൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു (2017)

ചെറിയ ഹാഫ് ബ്രീഡ് ഒരു പഴയ കോട്ടയിലേക്ക് സ്കൂൾ യാത്ര പോകുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ തടവറകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന യുവ അർദ്ധ-യക്ഷിയും അർദ്ധ-വാമ്പയറും ആകാശത്ത് ഇടിയും മിന്നലും.

അതിൽ, അസാധാരണമായ ഒരു പുതിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ തന്റെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ്. യുവതി അവരെ അസൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും?, പ്ലോട്ട് വായിച്ച് അവളുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ നമ്മുടെ നീരാവി ഫെയറി കണ്ടെത്തുന്ന കൗശലമാർഗ്ഗം കാണുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ മേളയിലേക്ക് പോകുന്നു (2018)

അമ്യൂസ്‌മെന്റ് മേളയിലേക്കുള്ള തന്റെ ആദ്യ യാത്രയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഇസഡോറ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാം അവിശ്വസനീയമായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൾ എത്തുമ്പോൾ, അവൾ കാണുന്നത് അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്നുമല്ല.

എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കസിൻ മിറാബെല്ലിന് ആ സ്ഥലത്തെ കൂടുതൽ രസകരമായ ഒരു ക്രമീകരണമാക്കാൻ നിരവധി ആശയങ്ങളുണ്ട്. പതിവുപോലെ, പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അവസാനിക്കുന്നില്ല ... ഒന്നും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല, അല്ലേ?

ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ശീതകാലം (2018)

ഇസഡോറ മൂൺ ശൈത്യകാലത്ത് വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. ചെറിയ അർദ്ധയിനം മഞ്ഞ് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അവളുടെ വെളുത്ത സൃഷ്ടികൾ മാന്ത്രികതയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനാൽ. എന്നിരുന്നാലും, ആ സീസണിലെ മിസ്റ്റിസിസം എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കില്ല. ഇസഡോറ മൂണിന് അവളുടെ പുതിയ ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്ലേക് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് തടയാൻ കഴിയുമോ? അവന് ആ ശക്തി ഉണ്ടാകുമോ?

ഹാരിയറ്റ് മൻകാസ്റ്റർ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച്

ഹാരിയറ്റ് മൻ‌കാസ്റ്റർ

ഹാരിയറ്റ് മൻ‌കാസ്റ്റർ

1988-ൽ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഹാരിയറ്റ് മൻകാസ്റ്റർ ജനിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് വംശജരായ അവളുടെ കുടുംബം, രചയിതാവിന് ഒരു വയസ്സും ആറ് മാസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എഴുത്തുകാരൻ നോർവിച്ച് സർവകലാശാലയിൽ കലാമേഖലയിൽ ചിത്രീകരണം പഠിച്ചു. കൂടാതെ, 2012 ൽ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരണത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആംഗ്ലിയ റസ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. അവളുടെ അവതരണ വേളയിൽ, അവൾക്കായി നൽകിയ മാക്മില്ലൻ അവാർഡ് നേടിയതിന് അവളെ അഭിനന്ദിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റ്.

2014-ൽ, ഹാരിയറ്റ് മൻകാസ്റ്റർ, ഹാർപർകോളിൻസ് യുപിയുമായി ചേർന്ന് അവളുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഞാൻ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുടെ പൂച്ചയാണ്, ബ്ലൂ ഹെൻ ബുക്ക് അവാർഡ് നേടിയതിന് നന്ദി. 2015 ൽ, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ തുടർച്ച വിളിച്ചു ഹാപ്പി ഹാലോവീൻ വിച്ച്സ് ക്യാറ്റ്. പിന്നീട്, 2016 ൽ, ഒരു ചിത്രീകരിച്ച പുസ്തകം വിളിച്ചു ഏറ്റവും ചെറിയ ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനം, എന്നതിന്റെ ആദ്യ നാല് വാല്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ.

ഹാരിയറ്റ് മൻകാസ്റ്ററിന്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ

 • ഇസഡോറ മൂണിന് ഒരു ഉറക്ക പാർട്ടിയുണ്ട് (2019);
 • ഇസഡോറ മൂൺ ഒരു ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു (2019);
 • ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ അവധിക്ക് പോകുന്നു (2020);
 • ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോകുന്നു (2020);
 • ഇസഡോറ മൂൺ ടൂത്ത് ഫെയറിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു (2021);
 • ഇസഡോറ ചന്ദ്രനും ഷൂട്ടിംഗ് താരവും (2021);
 • ഇസഡോറ ചന്ദ്രൻ മാർച്ചിൽ മാന്ത്രിക വസൂരി പിടിപെടുന്നു (2022);
 • കടലിനടിയിൽ ഇസഡോറ ലൂണ (2022);
 • ഇസഡോറ ചന്ദ്രനും പുതിയ പെൺകുട്ടിയും (മാർച്ച് 2023).

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.