ഇക്കിഗായി: ഫ്രാൻസെസ്‌സ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും

ഇക്കിഗായി

ഇക്കിഗായി

ഇക്കിഗായി -ഇങ്ങിനെയും അറിയപ്പെടുന്നു ദീർഘവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജപ്പാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ— സ്‌പാനിഷ് എഴുത്തുകാരായ ഫ്രാൻസെസ്‌സ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകമാണ്. 2016-ൽ യുറാനോ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസാണ് ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും മെച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെയും ഈ ശീർഷകം പരസ്പരം വായിക്കുകയും എന്നാൽ നേരിട്ട് ഇടപഴകാത്ത രണ്ട് എഴുത്തുകാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ്.

ഒരു ദിവസം, ഒരു പരസ്പര സുഹൃത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും.  ഫ്രാൻസെസ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ്, കൂടാതെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമാണ്, അതേസമയം നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ ഹെക്ടർ ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ അഭിനിവേശമുള്ളയാളാണ്. ഒരുമിച്ച്, ഒകിനാവയിലെ ജപ്പാന്റെ ദീർഘായുസ്സിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നല്ല വിസർജ്ജനത്തിന്റെയും രഹസ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ചുമതല അവർ ഏറ്റെടുത്തു.

ന്റെ സംഗ്രഹം ഇക്കിഗായി

ഇതെല്ലാം ഒരു പുരാതന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്

"ഇകിഗൈ" എന്നത് സ്പാനിഷിലേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ജാപ്പനീസ് പദമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്വീകാര്യമാണ്: നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, എന്താണ് നിങ്ങളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിലമതിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം.

ഒക്കിനാവയിൽ പുരാതന കാലം മുതൽ പ്രാവർത്തികമായ ഒരു ജാപ്പനീസ് ആശയമാണിത്.. തെക്കൻ ജപ്പാനിലെ ഒരു ദ്വീപ്, ഓരോ 68 നിവാസികൾക്കും ഏകദേശം 100.000 ശതാബ്ദികൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ പര്യവേക്ഷകനും ജനപ്രിയനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡാൻ ബ്യൂട്ടനറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒകിനാവാൻസിന്റെ ദീർഘായുസ്സ് ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ മൂലമാണ്, അവയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു: ഭക്ഷണക്രമം, ശാരീരിക അവസ്ഥ, സങ്കീർണ്ണമായ ചലനാത്മകത, സാമൂഹിക ഘടനകൾ, കൂടാതെ, തീർച്ചയായും, വ്യക്തമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തേത് നാട്ടുകാർ ഇക്കിഗായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസിന്റെയും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയുടെയും പുസ്തകത്തിന് മാത്രമല്ല, ഒരു മുഴുവൻ തത്ത്വചിന്തയ്ക്കും പ്രചോദനം നൽകി.

നീല മേഖലകളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കാൻ കഴിയുക

ലോകമെമ്പാടും നിരവധി "നീല മേഖലകൾ" ഉണ്ട്, ദീർഘകാല നിവാസികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അത് തൊണ്ണൂറോ നൂറോ വർഷങ്ങളിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പൊതുവേ, ഈ ആളുകൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഈ പ്രായത്തിൽ എത്തുന്നു.

ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി എന്താണുള്ളത്?: സ്വാഭാവികമായി നീങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ പരിശീലിക്കുന്നു; അവർ വിശ്രമിക്കാനും സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു; അമിതഭാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, അവർ സൂചിപ്പിച്ച സാമൂഹിക വലയത്തിനുള്ളിൽ അൽപ്പം മദ്യം കുടിക്കുന്നു, അവർ മതപരമായ സേവനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നു, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും ഒരു സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക. അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, ഈ ചെറുപട്ടണങ്ങൾ അവരുടെ അസ്തിത്വം വിപുലീകരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയിലൂടെയാണ്, അവർ നൂറുകണക്കിന് വർഷത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്തു, കൂടുതൽ സുഖകരവും ദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ താമസം ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇക്കിഗൈ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്താണ്?

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസിന്റെയും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയുടെയും ചെറിയ പുസ്തകം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ലളിതമായ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെയും വിവരണങ്ങളിലൂടെയും അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയും, എങ്ങനെയാണ് ഒകിനാവിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നത്. "ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള തിരയൽ" എന്ന് ജാപ്പനീസ് വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. (ജപ്പാൻകാരേക്കാളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളേക്കാളും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാൻ ഒകിനാവുകളെ നയിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്).

ജാപ്പനീസ് അനുസരിച്ച്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു ഇക്കിഗൈ ഉണ്ട്. പലരും അത് കണ്ടെത്തി, മറ്റുള്ളവർ അത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇക്കിഗായിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ആത്മാന്വേഷണവും ക്ഷമയും ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് തിരക്കുകൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എന്നാൽ ഈ യാത്രയെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: ദൗത്യം, തൊഴിൽ, തൊഴിൽ, അഭിനിവേശം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള കവലയാണ് ഇക്കിഗൈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ. അതായത്: ഇക്കിഗൈ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുലിതമാക്കണം, നിങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം ആസ്വദിക്കുന്നതെന്തും, ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതും.

എന്താണ് ലോഗോതെറാപ്പി?

സൈക്കോളജി ഒരു കൃത്യമായ ശാസ്ത്രമല്ല, കാരണം അതിന്റെ പഠന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരാണ്, ഇവ അതിവേഗം പരിണമിക്കുന്നുപലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായി. അതുകൊണ്ടാണ്, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, അവന്റെ മനസ്സും പെരുമാറ്റവും കൂടുതൽ നിശിതമായിത്തീർന്നപ്പോൾ, പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളുടെയും ചില മാതൃകകൾ വിശദീകരിക്കാനും ഏകീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന വിവിധ ധാരകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നുവരെ ഏഴ് പ്രധാന മനഃശാസ്ത്ര സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്.

ഈ പ്രവാഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഘടനാവാദം, പെരുമാറ്റവാദം, ഗസ്റ്റാൾട്ട്, ഹ്യൂമനിസം, കോഗ്നിറ്റിവിസം, സൈക്കോഡൈനാമിക്സ് മനോവിശ്ലേഷണം. ഈ അവസാന സ്കൂൾ അത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം ഒന്നിനുമുപരി മറ്റൊന്നായി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതിനായി, ലോഗോതെറാപ്പി പോലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

ഏറ്റുമുട്ടൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു രോഗിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷീണവും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, അവനോട് ചോദിക്കുന്നു: "എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത്?" പൊതുവായി, മിക്ക ആളുകളും നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ നല്ല കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും ഈ നടപടിക്രമം ഇക്കിഗായിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒഗിമി, ശതാബ്ദികളുടെ നഗരം

ഇക്കിഗായി ഒകിനാവാൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ "ഉദ്ദേശ്യം" എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ആമുഖ പുസ്തകമാണ്. ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കാലം താമസിക്കുന്നതെന്നും മനസിലാക്കാൻ, ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും ഒഗിമിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രമകരമായ അന്വേഷണം നടത്തി., ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതാബ്ദികളുള്ള ദ്വീപിന്റെ പ്രദേശം. ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ, രചയിതാക്കളുടെ സ്വന്തം തിരയലിന് പുറമേ, ഈ കൗതുകകരമായ തലക്കെട്ടിന് കാരണമായി.

ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഇക്കിഗൈ ബാറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലൂടെ, ആരോഗ്യകരവും കൂടുതൽ സുപ്രധാനവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

രചയിതാക്കളെക്കുറിച്ച്

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസും ഹെക്ടർ ഗാർസിയയും

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസ്

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസ് കോണ്ടിജോക്ക് 1968 ൽ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ ജനിച്ചു. താൻ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ച പല മേജർമാർക്കും എഴുത്തുകാരൻ അനുയോജ്യനായിരുന്നില്ല, ഇത് വർഷങ്ങളായി വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ കാരണമായി. ഒടുവിൽ, ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിക്കുന്നു. പിന്നീട്, യുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിയമിച്ചു സ്വയം സഹായം, ഒന്നിലധികം യാത്രകൾക്കൊപ്പം, പ്രസിദ്ധീകരണ മേഖലയിലേക്ക് സ്വയം കടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനം.

ഹെക്ടർ ഗാർസിയ

ഹെക്ടർ ഗാർസിയ പ്യൂഗ്‌സെർവർ സ്പെയിനിലെ അലികാന്റെയിലെ കാൽപെയിലാണ് ജനിച്ചത്. കുറച്ചുകാലം അദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സെർണിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീട് ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലേക്ക് താമസം മാറി, അവിടെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി താമസിച്ചു, ഈ പുരാതന ജനതയുടെ ചലനാത്മകതയും ജ്ഞാനവും ആസ്വദിക്കുന്നു.

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും അദ്ദേഹം മുമ്പ് പ്രൊഫഷണലായി ജോലി ചെയ്തു; അദ്ദേഹം നിലവിൽ തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു, കറന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജ്ഞാനസ്നേഹി.

ഫ്രാൻസെസ് മിറാലെസിന്റെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ

 • മുംബൈയിൽ തോറ്റു - മുംബൈയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു (2001);
 • ആലീസിന് ഒരു ഹൈക്കു - എൽ അലീസിയയ്‌ക്കുള്ള ഒരു ഹൈക്കു (2002);
 • പടിഞ്ഞാറിന്റെ സ്വപ്നം - പാശ്ചാത്യരുടെ സ്വപ്നം (2002);
 • ബാൽക്കൻ കാപ്പി - ബാൽക്കൻ കാപ്പി (2004);
 • ജെറ്റ് ലാഗ് (2006);
 • ബാഴ്സലോണ ബ്ലൂസ് (2004);
 • ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ പ്രണയം - ചെറിയക്ഷര സ്നേഹം (2006);
 • ഇംതെര്രൈല് (2007);
 • ഇൻഡിഗോയുടെ യാത്ര - ഇൻഡിഗോയുടെ യാത്ര (2007);
 • നാലാമത്തെ രാജ്യം - നാലാമത്തെ രാജ്യം (2008);
 • 2013-ലെ പ്രവചനം - പ്രവചനം 2013 (2008);
 • നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (2009);
 • മടങ്ങുക (2009);
 • യൂദാസിന്റെ പൈതൃകം - ജൂഡ്സിന്റെ വരവ് (2010).

നോൺ ഫിക്ഷൻ

 • റൊമാന്റിക് ബാഴ്സലോണ - റൊമാന്റിക് ബാഴ്സലോണ (2004);
 • അവിശ്വസനീയമായ ബാഴ്‌സലോണ - അസാധാരണമായ ബാഴ്സലോണ (2005);
 • സ്വയം-സഹായം അൺകവർഡ് - സ്വയം സഹായം അനാവരണം ചെയ്തു (2006)
 • സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ - സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ (2007);
 • സന്തോഷത്തിന്റെ ലാബിരിംത് (2007).

ഹെക്ടർ ഗാർഷ്യയുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ

 • ജപ്പാനിലെ ഒരു ഗീക്ക് (2008);
 • വിന്ദ് ജെ ഇകിഗൈ: ബ്രെങ് ഹെറ്റ് ജാപ്പനീസ് ഗെഹൈം വൂർ ഗെലുക്ക് ഇൻ ഡി പ്രാക്റ്റിജ് (2017);
 • Ikigai രീതി - നിങ്ങളുടെ ജീവിത ദൗത്യം കണ്ടെത്തുക (2018);
 • ഷിൻറിൻ-യോകു. വനത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് കല (2018);
 • ചെറിയ ഇക്കിഗൈ: ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം (2021);
 • ഇച്ചിഗോ ഇച്ചി (2022).

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.