ആഖ്യാന രീതി: വിവരണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

ആഖ്യാന വിഭാഗം ഏറ്റവും പഴയതാണ്

ആരാണ് ഗദ്യത്തിൽ പാഠങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയണം വിവരണ വിഭാഗം y ഏത് ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ തുടക്കത്തിലും യുവ എഴുത്തുകാരിലും ആഖ്യാനത്തിലെ കുറവുകൾ കാണുന്നത് സാധാരണമാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൃതിയെ ഒരു നല്ല വിവരണം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ലേഖനം തുടരുക, വായിക്കുക, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വിവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുക.

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

വിവരണത്തിന് നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറിയാം, അതിന് ഒരു ഉത്ഭവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മദ്ധ്യ വയസ്സ്, ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, നായകന്മാരായിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ, മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാർ, അവരുടെ വീര സാഹസികതകൾ എന്നിവ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ...

എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രീസിൽ, അറിയാം ഈ വിവരണ വിഭാഗത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഹോമർ ആണ്, ഒരേ വാചകത്തിൽ നിരവധി തരങ്ങൾ (നാടകം, ഗാനരചയിതാവ്, വിവരണം…) എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എങ്കിലും, വളരെ കുറച്ച് എഴുത്തുകാർ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ തലത്തിൽ നേടുന്ന ഒന്ന്.

ഇതിലെ നല്ല കാര്യം, ആഖ്യാന കൃതികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആ വർഗ്ഗം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ വർദ്ധനവിന് ഇത് കാരണമായി; കൂടാതെ അതിനായി ഉത്സാഹമുള്ള അനേകം വായനക്കാർക്കും, അതിനാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ

എസ് വിവരണാത്മക കൃതികൾ, ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും മുൻ‌കൂട്ടി സ്ഥാപിച്ചതുമായ ഒരു കൂട്ടം പ്രതീകങ്ങൾ‌ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇവന്റുകളുടെ ഒരു പ്രവർ‌ത്തനമോ പിന്തുടർച്ചയോ ഒരു ആഖ്യാതാവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ആഖ്യാനത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി മാറുന്നു (അവ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ചുവടെ കാണും).

ഒരു സാഹിത്യ വിവരണം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ലോകം, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആണെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട വസ്തുതകൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു സാങ്കൽപ്പിക വിവരണമാണ്, കാരണം രചയിതാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും പുതിയ കണ്ടുപിടിച്ച എപ്പിസോഡുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ സൂക്ഷ്മതകളുമായി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ 100% യഥാർത്ഥമായി അവസാനിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചകത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ആഖ്യാനത്തിലെ പ്രധാന നായകൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ആഖ്യാതാവാകുമ്പോൾ ആദ്യ വ്യക്തിയും പതിവാണ്.

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ആഖ്യാനം പൂർണ്ണമായും ഗദ്യത്തിൽ എഴുതിയതാണ്.

വിവരണ ഘടകങ്ങൾ

ഒരു ആഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • ആഖ്യാതാവ്: മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയിലെ സംഭവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായി, ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയിലെ സംഭവങ്ങളെ നായകനോ സംഭവത്തിന്റെ സാക്ഷിയോ ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തനത്തിന് ബാഹ്യമാകാം. ബാഹ്യ ആഖ്യാതാവ് സാധാരണയായി ഒരു സർവ്വജ്ഞനായ ആഖ്യാതാവാണ്, അവരുടെ ചിന്തകളും അടുപ്പങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • പ്രതീകങ്ങൾ: നാടകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അവ. അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഡയലോഗുകൾ, വിവരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, നായകൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു, ആരാണ് ആക്ഷന്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നത്, അവനെ എതിർക്കുന്ന എതിരാളി. കൂടാതെ, ജോലിയെ ആശ്രയിച്ച്, നമുക്ക് കൂടുതലോ കുറവോ ദ്വിതീയ പ്രതീകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
 • വിവരണ പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം ആഖ്യാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണിത്. ഈ സംഭവങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒരു സമയത്തും സ്ഥലത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല കഥകളിലോ കഥകളിലോ ലളിതമായ ഘടനയനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ പോലെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

നമ്മൾ കണ്ട ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഈ സാഹിത്യശൈലിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയും വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല, എഴുതുവാനും നിർവചിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയുമുണ്ട്. ഇവയാണ്:

ആംബിയന്റേഷൻ

ക്രമീകരണം പ്ലോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം, നിമിഷം, സാഹചര്യം… എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത്, ഇതിവൃത്തം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഏത് വർഷമാണ് നടക്കുന്നത്, ഏത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വായനക്കാരനെ എത്തിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ, എഴുത്തുകാർ ഈ ഘടകത്തെ അവഗണിക്കുന്നു, പക്ഷേ വായനക്കാരൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അവർ സൂചന നൽകുന്നു. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്സസറി ചോയിസായി മാറുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതകൾ നൽകുന്നതിനാൽ പ്ലോട്ടിന് കൂടുതൽ ദൃ solid ത നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ശൈലി

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിൽ രചയിതാവ് വികസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശൈലി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, രചയിതാവിന്റെ സ്റ്റാമ്പിനെക്കുറിച്ചും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ... ചുരുക്കത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത്.

ഓരോ രചയിതാവും വ്യത്യസ്തമാണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴിയോ മറ്റോ എഴുതാം. അതുകൊണ്ടാണ്, വായനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ നിരാശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അതേ ശൈലിയിൽ മറ്റൊന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, പല വികാരങ്ങളും വാക്കുകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയെന്ന ഒപ്പ് ശൈലിയിലുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട്; മറ്റുള്ളവർ‌ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയാത്തതിനാൽ‌ അവ വളരെ വിവരണാത്മകമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ വായനക്കാരന് എല്ലാ ഡാറ്റയും വായിക്കുകയും അവൻ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ‌ പുനർ‌നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ‌ കഴിയുന്നതെന്തെന്ന് അയാൾ‌ അനുഭവിക്കുന്നു.

തീം

അവസാനമായി, ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിലെ ഘടകങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് തീം ആണ്. ഇതാണ് പ്ലോട്ടും പ്ലോട്ടും സംബന്ധിച്ച്, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് ചരിത്രം തന്നെ നിർവചിക്കും. കേസിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു റൊമാന്റിക്, ചരിത്രപരമായ, ഡിറ്റക്ടീവ് (അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം നോവൽ), സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, ഹൊറർ തീം ...

രണ്ട് തീമുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കഥ പാതിവഴിയിലാണെങ്കിലും, ഇത് എവിടെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്, അതിനാൽ ഈ ശൈലിയിലുള്ള വായനക്കാർക്ക് അത് കണ്ടെത്താനാകും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രസാധകരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ കഴിയും. അത് അനുയോജ്യമായ വിഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ആഖ്യാതാവും കഥാപാത്രങ്ങളും: ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ

ആഖ്യാനത്തിൽ ആഖ്യാതാവും കഥാപാത്രങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമാണ്

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളായ ആഖ്യാതാവിനെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവയും ആഖ്യാന പ്ലോട്ടിനേക്കാൾ പ്രധാനം. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ടാമത്തേത് വളരെ യഥാർത്ഥവും നന്നായി ചിന്തിച്ചതുമാണെങ്കിലും, ആഖ്യാതാവ് വായനക്കാരനെ സ്ഥാനീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കഥാപാത്രങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മുഴുവൻ കഥയും നീരാവി നഷ്ടപ്പെടാം.

ആഖ്യാതാവ്

ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിലെ ആഖ്യാതാവ് സാധാരണയായി മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയിൽ (രണ്ടും ഏകവചനത്തിൽ) എഴുതിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയിലും ഇത് എഴുതാം എന്നതാണ് സത്യം. നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്:

 • ആദ്യ വ്യക്തി: കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം കൂടിയാണ് ആഖ്യാതാവ്, അത് മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും അവനോ അവളിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കാണുന്ന വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ.
 • ഇതും ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ട്, പ്രധാന കഥാപാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന / ചെയ്യുന്ന / പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പ്രതീകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്.
 • രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി: ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇത് അത്ര വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അത് നിങ്ങളെ ഒരു റഫറൻസായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയുമായോ ഒരു വസ്തുവായോ മൃഗങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി: ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുതകളും വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് ശരിക്കും അനുവദിക്കുന്നു. നായകനോട് മാത്രമല്ല, ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുമായും അനുഭാവം പുലർത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. ഈ രീതിയിൽ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിവരിക്കുന്ന വെറും കാഴ്ചക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു, കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, നായക കഥാപാത്രങ്ങളും ദ്വിതീയ, തൃതീയവും ...

പ്രതീകങ്ങൾ

കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഒരു ആഖ്യാന വിഭാഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് നിരവധി പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അവയെ തരംതിരിക്കുന്നതിന് നിരവധി കണക്കുകളുണ്ട്. ഇവ ഇവയാണ്:

 • നായകൻ: പറയുന്ന കഥ ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് കൃതിയുടെ ആലാപന ശബ്ദമാണ്. ഈ നായകൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി, മൃഗം, വസ്തു ... എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രം. എന്നിരുന്നാലും, സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ നിരവധി കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഒരു നായകനുപകരം നിരവധി കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
 • എതിരാളി: അവർ പറയുന്നതുപോലെ, ഓരോ നായകനും ഒരു വില്ലനെ വേണം. "വില്ലൻ", നായകനെ എതിർക്കുന്നയാൾ, ജയിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നിവയാണ് എതിരാളി. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മുകളിലുള്ളതിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, സാധാരണയായി ഒരു "മോശം" മാത്രമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൃതികൾ ഉണ്ട്.
 • ചലനാത്മക പ്രതീകം: ദ്വിതീയ പ്രതീകങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിർവചിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് ഇതിനെ വിളിക്കാനുള്ള മാർഗം. മൊത്തത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃ solid ത നൽകുന്നതിനായി പൂരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവ, പക്ഷേ, ചലനാത്മകവും നായകന്മാരെയും എതിരാളികളെയും അനുഗമിക്കുന്നതിലൂടെ, കഥയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായി അവ മാറുന്നു.
 • സ്റ്റാറ്റിക് പ്രതീകങ്ങൾ: അവ മൂന്നാമത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, കുറച്ച് തവണ ഉദ്ധരിച്ചെങ്കിലും കഥയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകളില്ല, പക്ഷേ ഇതിവൃത്തത്തെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്, പക്ഷേ അവയെ സ്വാധീനിക്കാതെ.

ഒരു ആഖ്യാനത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമോ ഘടകമോ എന്താണ്? ആദ്യം ഒരു പ്ലോട്ട് ഉള്ള ശേഷം പ്രതീകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ? തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഹ്രസ്വമായി എന്നോട് പറയുക.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

10 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   ഫെർണാണ്ടോ ക്യൂസ്റ്റാസ് പ്ലെയ്‌സ്‌ഹോൾഡർ ചിത്രം പറഞ്ഞു

  കാർമെൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എഴുതാം?

  1.    കോർക്സിയ ചമ്പുരു പറഞ്ഞു

   ഓ, എന്റെ അമ്മ കുരങ്ങിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും qliao te vai funao and cana pa la grave

 2.   കോർക്സിയ ചമ്പുരു പറഞ്ഞു

  wenas cabros del yutu i am corxea champuru എല്ലാ മനോഭാവത്തോടെയും എന്റെ യുട്ടു ചാനൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക

 3.   കോർക്സിയ ചമ്പുരു പറഞ്ഞു

  oe dog qliao പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കുരങ്ങൻ ctm etsijo copirai

  1.    ചെറിയ മുട്ട രാജാവ് പറഞ്ഞു

   wn ലോകോ കീറ്റ് കല്ലാവോ

 4.   likecomerkk പറഞ്ഞു

  നല്ല കാബ്രോസ് കെടിഎം

 5.   ചാരിഫ പറഞ്ഞു

  വെന കുരങ്ങുകൾ

 6.   എല്യാന പറഞ്ഞു

  ഗ്രന്ഥസൂചികാ പരാമർശങ്ങൾ ദയവായി

 7.   ElPepe (I amElPepeOriginal) പറഞ്ഞു

  നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു, eta mahian wes ൽ മറ്റൊരു തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു

 8.   ElPepe (I amElPepeOriginal) പറഞ്ഞു

  അബ്ദുസ്‌കാൻ