അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ: പുസ്തകങ്ങൾ

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ പുസ്തകങ്ങൾ

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ (1941-2021) അദ്ദേഹം ഒരു സ്പാനിഷ് തത്ത്വചിന്തകനും നിയമജ്ഞനും ഉപന്യാസകാരനുമായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രശസ്തനായിരുന്നു; ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഈ വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനത്തിനെതിരായിരുന്നു. അനധികൃത വസ്തുക്കൾ കൈവശം വച്ചതിന് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, ഏത് അടിച്ചമർത്തലിനെയും ചെറുക്കാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ സുപ്രധാന ആവശ്യത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എസ്കോഹോട്ടാഡോയെ മാർക്‌സിസത്തോട് ചേർന്ന് ലിബറൽ-ലിബർട്ടേറിയനായി കണക്കാക്കുന്നത്.

എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ജോലി മരുന്നുകളുടെ പൊതുവായ ചരിത്രം (1989), കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപന്യാസ കൃതികൾ മുഴുവനും വ്യത്യസ്ത രചയിതാക്കളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും പഠന രീതിശാസ്ത്രത്തിലും അനുഭവജ്ഞാനം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോയുടെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ

യാഥാർത്ഥ്യവും പദാർത്ഥവും (1985)

യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ പുസ്തകം. ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ഈ ശാഖയുടെ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ വീക്ഷണം, അത് എന്തായിരിക്കണം, അത് എന്തായിരിക്കും ബാധിക്കുക. ഒന്നും, അസ്തിത്വം, സാരാംശം, കാരണം, ദ്രവ്യം, സമയം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം തുടങ്ങിയ വർത്തമാനകാല സങ്കൽപ്പങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി. ഈ വിഷയത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പുസ്തകം.

വിൽപ്പന യാഥാർത്ഥ്യവും വസ്തുവും
യാഥാർത്ഥ്യവും വസ്തുവും
അവലോകനങ്ങളൊന്നുമില്ല

ജനറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡ്രഗ്‌സ് (1989)

സ്വഭാവത്തെയും ബോധത്തെയും മാറ്റുന്ന ഒന്നിലധികം വൈവിധ്യമാർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ കൃത്യമായും ആഴത്തിലും സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ദാർശനിക ഗ്രന്ഥം. എസ്‌കോഹോട്ടാഡോ പോലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും "മയക്കുമരുന്ന്" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് ഒരു ചരിത്ര വീക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഈ കൃതി തോന്നുന്നു വയലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി. നിയമപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഉപയോഗത്തിന്റെ പദാർത്ഥങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ചരിത്രം, സംസ്കാരം, പുരാണങ്ങൾ, നരവംശശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, രാഷ്ട്രീയം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവലോകനം വളരെ വിശാലമാണ്. എല്ലാം 1500-ലധികം പേജുകളുള്ള ഒറ്റ വോള്യത്തിൽ ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വേശ്യകളും ഭാര്യമാരും: ലൈംഗികതയെയും കടമയെയും കുറിച്ചുള്ള നാല് മിഥ്യകൾ (1993)

സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിർദ്ദേശാത്മക ലേഖനം. നാല് ക്ലാസിക് ഇതിഹാസങ്ങളുള്ള രണ്ട് ലിംഗങ്ങളുടെ വിധിയിൽ ഈ വാചകം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഈ മഹത്തായ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു മാതൃകയോ അച്ചോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കുടുംബം, യൂണിയൻ, അതത് കടമകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സാർവത്രികമാക്കുന്നു. അതിലെ അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈംഗിക ലിംഗഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇവ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാകും. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഗാർഹിക പഠനത്തിലൂടെ പ്രാചീനതയുടെയും നിലവിലെ ലോകത്തിന്റെയും ഒരു സമന്വയം പൂർത്തിയാക്കുക. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പുരാണ ദമ്പതികൾ ഇവയാണ്: ഇഷ്താർ-ഗിൽഗമെഷ്, ഹേറ-സിയൂസ്, ദേയാനിറ-ഹെറാക്കിൾസ്, മരിയ-ജോസ്.

പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി റേക്ക് (1997)

ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആത്മാവ് എന്നിവയുടെ സ്വീകാര്യതയാണ് പൊതുവായ കാതലായ വിവിധ അധ്യായങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ, എസ്കോഹോറ്റാഡോ ശേഖരിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും മറികടക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥകൾ അവർ പുറത്തുവിടുന്നു. ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ജഡിക സ്‌നേഹവും രണ്ടാമത്തേതിൽ സന്തോഷവും ദുഃഖവും പോലുള്ള മാനസികാവസ്ഥകളെ നൈതികതയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തേതിൽ, വൈസ് എന്ന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നാം പന്തയം കണ്ടെത്തുന്നു. നാലാമത്തെ അധ്യായം ലോകത്തെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മദ്യപാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തേത് ദയാവധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആൽബർട്ട് ഹോഫ്മാൻ, ഏണസ്റ്റ് ജംഗർ എന്നിവരുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളാണ് ആറാമത്തേതും ഏഴാമത്തേതും.

ചാവോസ് ആൻഡ് ഓർഡർ (2000)

കുഴപ്പവും ക്രമവും ലഭിച്ചു എസ്പാസ ഉപന്യാസ അവാർഡ് 1999. ഈ ഉത്തേജക ശീർഷകത്തിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും ക്ലാസിക് ഒറ്റപ്പെടൽ അവസാനിപ്പിക്കാനും അവയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വായനക്കാരന് എളുപ്പവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ രീതിയിൽ അറിവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ Escohotado സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ രചയിതാവ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കുഴപ്പവും ക്രമവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വായനക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൈദ്ധാന്തിക പരിവർത്തനമാണിത്.

ഡ്രഗ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു (2005)

മയക്കുമരുന്നിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ അവലോകനമാണ്. നിയമപരമായ ചിലതും മറ്റുള്ളവ അല്ലാത്തതും: മദ്യം, ഉറക്കഗുളികകൾ, മരിജുവാന, കൊക്കെയ്ൻ, ഹെറോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി എന്നിവയാണ് എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രചയിതാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവരെ പൈശാചികമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ അത് അവ എടുത്താൽ അവയുടെ ഫലങ്ങളും അവയുടെ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും അറിയണം. മയക്കുമരുന്നിനെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരന് സ്വന്തം അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

ദ എനിമീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് (2008)

ഉപശീർഷകത്തോടുകൂടിയ വിപുലമായ ഉപന്യാസമാണിത് സ്വത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ചരിത്രംമൂന്ന് വാല്യങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കൃതിയാണിത്. വാല്യം ഒന്ന് 2008-ലും രണ്ടാമത്തേത് 2013-ലും അവസാനമായി പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും 2017-ലാണ്. അടുത്ത ദശകങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എസ്പാസ-കാൽപെ.

ആദ്യ പുസ്തകം വികസിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വരെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. രണ്ടാമത്തേത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു പ്രക്ഷുബ്ധമായ XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിലും XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പദ്ധതിക്ക് വളരെ പ്രസക്തമായ സമയം. ലെനിൻ റഷ്യയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മൂന്നാം വാല്യം ബെർലിൻ മതിലിന്റെ പതനവും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ശിഥിലീകരണവും. ഉപസംഹാരമായി, കച്ചവടത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപഭോക്തൃ സമൂഹത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെയും അവസാനത്തോടെയും കമ്മ്യൂണിസത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രസകരമായ ഒരു ഉപന്യാസ കൃതിയാണിത്.

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇബിസ (2019)

അതൊരു ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകമാണ്. രചയിതാവ് എഴുതിയ ഒരേയൊരു സംശയം, ഈ കൃതിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഐബിസ ദ്വീപ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം എസ്‌കോഹോട്ടാഡോ രസകരവും രസകരവുമായ രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നു., അവൻ ആദ്യമായി അവിടെ പോയി, എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഈ സ്ഥലത്ത് ചെലവഴിച്ചു, അത് കുറവല്ല. ആദ്യമായി നമ്മൾ എഴുത്തുകാരനെക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തിയെ കാണുന്നു.

ദി ഫോർജ് ഓഫ് ഗ്ലോറി (2021)

എസ്കോഹോറ്റാഡോ ഒരു തത്ത്വചിന്തകനായിരുന്നു, മാത്രമല്ല മികച്ച ഫുട്ബോൾ ആരാധകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ പ്രതിഫലനം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. മാഡ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ ടീമിന്റെ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത അവലോകനമാണിത്, അത് സ്പാനിഷ് ആയാലും യൂറോപ്യൻ ആയാലും ഏത് വർഗ്ഗീകരണത്തിലും കൂടുതലോ കുറവോ തുടർച്ചയായി ഉയർന്നു. അതായത്, എസ്കോഹോറ്റാഡോ, ജെസസ് ബെൻഗോച്ചിയയുമായി സഹകരിച്ച്, ക്ലബ്ബിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു..

Sobre el autor

1941-ൽ മാഡ്രിഡിലാണ് അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ എസ്പിനോസ ജനിച്ചത്. സ്പാനിഷ് ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാഡ്രിഡിലെ കോംപ്ലൂട്ടൻസ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചു. ഡോക്‌ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലോ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസറും വിവർത്തകനുമായിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് ധാരയായ ലിബർട്ടേറിയൻ ലിബറലിസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രാങ്കോയുടെ കാലത്ത് രഹസ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സൈനികനായി.

അതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ വ്യത്യസ്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഫലാഞ്ചിസ്റ്റ് തീവ്രവാദിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃസഹോദരൻ ജുവാൻ ജോസ് എസ്പിനോസ സാൻ മാർട്ടിനും ഫലാഞ്ചിൽ പെട്ടയാളായിരുന്നു, ഫ്രാങ്കോ ഭരണകാലത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ, തത്ത്വചിന്തകനായ ജോസ് ലൂയിസ് എസ്കോഹോറ്റാഡോ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള ഒരു ചിന്തകനാണ്.

70-കളിൽ ഐബിസ ദ്വീപ് സ്പെയിനിന്റെ സാംസ്കാരികവിരുദ്ധ മാതൃകയായി മാറി ഫ്രാങ്കോയിസം തളർന്നപ്പോൾ. എസ്‌കോഹോട്ടാഡോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ഡിസ്കോ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഓര്മ്മശക്തിയില്ലായ്മ 1976-ൽ ദ്വീപിൽ. ഐബിസ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെയും സ്വാധീനിച്ചു. അവിടെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന മാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു, അവിടെ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ 2021 മരിച്ചു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.