Секции

Во Actualidad Literatura се занимаваме со сите литературни вести и уреднички вести. Награди, натпревари, најнови лансирања на пазарот, итн.

Ние се обидуваме да опфатиме што е можно повеќе без да занемариме други аспекти како што се прегледи на нови и класични дела, есеи и интервјуа со етаблирани и нови автори.