Lidia aguilera

ວິສະວະກອນແລະຮັກເລື່ອງ. ເສັ້ນທາງໃນວັນນະຄະດີຂອງຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ "The Circle of Fire" ຂອງ Mariane Curley ແລະໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັບ "Toxina" ຂອງ Robin Cook. ຂ້ອຍມີຄວາມກ້າວ ໜ້າ ສຳ ລັບການຈິນຕະນາການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວ ໜຸ່ມ ຫຼືຜູ້ໃຫຍ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມັກມ່ວນຊື່ນກັບບັນດາຊຸດຮູບເງົາ, ຮູບເງົາຫຼື manga ທີ່ດີ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເອົາເລື່ອງຢູ່ ນຳ ກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ຂ້ອຍຍັງເປັນຜູ້ບໍລິຫານບລັອກວັນນະຄະດີທີ່ຂ້ອຍຂຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບປື້ມທີ່ຂ້ອຍອ່ານ: http://librosdelcielo.blogspot.com/

Lidia Aguilera ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 73 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ