Lola curiel

ນັກສຶກສາຂອງການສື່ສານແລະການພົວພັນສາກົນ. ການອ່ານແລະການຂຽນເຄີຍຢູ່ກັບຂ້ອຍຕະຫຼອດເວລາ. ຂ້ອຍຄິດວ່າປື້ມທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດແມ່ນປື້ມຂອງ Martian Chronicles ຂອງ Ray de Bradbury, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍມັກຄິດວ່າ, ດ້ວຍທຸກສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອ່ານແລະຮຽນຮູ້, ຂ້ອຍຍັງສາມາດປ່ຽນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຂໍ້ສະ ເໜີ ແນະຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ blog ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກປື້ມຫຼາຍຂຶ້ນແລະສາມາດສົ່ງຕໍ່ທຸກເລື່ອງທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະຂ້ອຍ.